Swedish

Detailed Translations for ofelbarhet from Swedish to English

ofelbarhet:

ofelbarhet [-en] noun

  1. ofelbarhet (idiotsäkerhet)
    the infallibility; the foolproof
  2. ofelbarhet (fullkomlighet; fulländning)
    the neatness; the spotlessness; the perfection; the impeccability; the mirth; the orderliness; the tidiness; the pleasure; the joy; the purity; the soundness; the merriment; the stainlessness; the light-heartedness; the faultlessness; the irreprochability

Translation Matrix for ofelbarhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
faultlessness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet utan fel
foolproof idiotsäkerhet; ofelbarhet
impeccability fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
infallibility idiotsäkerhet; ofelbarhet
irreprochability fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
joy fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet behag; förlustelse; förtjusning; gladhet; glädje; glädjerop; lycka; munterhet; njutning; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; skrik av glädje; välsignelse; åtnjutande
light-heartedness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet sorglöshet
merriment fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet festligt; förlustelse; gladhet; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; uppsluppenhet
mirth fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet förlustelse; gladhet; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet
neatness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet bra utseende; ordentlighet; ordning; skönhet; vackerhet
orderliness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet ordentlighet; ordning
perfection fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet fullkomlighet; fullkomnande; fulländning
pleasure fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet behag; belåtenhet; festligt; förlustelse; förtjusning; gladhet; glädje; lycka; munterhet; njutning; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; tillfredsställelse; uppsluppenhet; upptåg; välbehag; åtnjutande
purity fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet oskuld; oskyldig; renhet
soundness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet artighet; felfrihet; fullständighet; gedigenhet; hederlighet; hållbarhet; rättighet; rättskaffenhet; sundhet; varaktighet
spotlessness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
stainlessness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
tidiness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet ordentlighet; ordning; renhet; städat
OtherRelated TranslationsOther Translations
foolproof idiotsäker
joy fröjd
light-heartedness bekymmerslöshet
merriment glam
neatness prydlighet
perfection perfektion
pleasure förnöjelse
soundness godhetsgrad
tidiness snygghet

Wiktionary Translations for ofelbarhet:

ofelbarhet
noun
  1. the ability to never make a mistake

Cross Translation:
FromToVia
ofelbarhet infallibility InfallibilitätReligion: Unfehlbarkeit des Papstes in Fragen der Glaubenslehre
ofelbarhet infallibility infaillibilitéqualité de ce qui est infaillible.