Swedish

Detailed Translations for ordna from Swedish to English

ordna:

ordna verb (ordnar, ordnade, ordnat)

 1. ordna (göra i ordning; reglera; se till)
  to arrange; to regulate; to settle; to order; to fix
  • arrange verb (arranges, arranged, arranging)
  • regulate verb (regulates, regulated, regulating)
  • settle verb (settles, settled, settling)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
 2. ordna (beställa)
  to ordain; to order; to charge
  • ordain verb (ordains, ordained, ordaining)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • charge verb (charges, charged, charging)
 3. ordna (indela)
  to arrange; to order; to put in order; to range
  • arrange verb (arranges, arranged, arranging)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • put in order verb (puts in order, put in order, putting in order)
  • range verb (ranges, ranged, ranging)
 4. ordna (arkivera; spara; förvara)
  archivate; to store; to file; to organize; to organise
  to document
  – record in detail 1
  • document verb (documents, documented, documenting)
   • The parents documented every step of their child's development1
 5. ordna (klassifiera; sortera; gruppera)
  to classify; to rank; to order; to group; to class
  • classify verb (classifies, classified, classifying)
  • rank verb (ranks, ranked, ranking)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • group verb (groups, grouped, grouping)
  • class verb (classs, classed, classing)
 6. ordna (arrangera; anordna; organisera)
  to arrange
  • arrange verb (arranges, arranged, arranging)
 7. ordna (fixa)
  arrange something; to fix
 8. ordna (uppställa i led)
  to rank
  • rank verb (ranks, ranked, ranking)
 9. ordna (anordna; installera; arrangera; ställa till med)
  to set up; to arrange; to install; to instal
  • set up verb (sets up, set up, setting up)
  • arrange verb (arranges, arranged, arranging)
  • install verb, American (installs, installed, installing)
  • instal verb, British
 10. ordna
  get settled; to put in order; to put right
 11. ordna (jämna; släta ut)
  to straighten out
  • straighten out verb (straightens out, straightened out, straightening out)
 12. ordna (reglera; styra; inrätta)
  to regulate
  • regulate verb (regulates, regulated, regulating)
 13. ordna (rada upp; ställa på rad)
  to range
  • range verb (ranges, ranged, ranging)
 14. ordna (reda ut; sortera; rangera)
  to sort out; to arrange; to assort; to shunt; to sift; to select; to group
  • sort out verb (sorts out, sorted out, sorting out)
  • arrange verb (arranges, arranged, arranging)
  • assort verb (assorts, assorted, assorting)
  • shunt verb (shunts, shunted, shunting)
  • sift verb (sifts, sifted, sifting)
  • select verb (selects, selected, selecting)
  • group verb (groups, grouped, grouping)

Conjugations for ordna:

presens
 1. ordnar
 2. ordnar
 3. ordnar
 4. ordnar
 5. ordnar
 6. ordnar
imperfekt
 1. ordnade
 2. ordnade
 3. ordnade
 4. ordnade
 5. ordnade
 6. ordnade
framtid 1
 1. kommer att ordna
 2. kommer att ordna
 3. kommer att ordna
 4. kommer att ordna
 5. kommer att ordna
 6. kommer att ordna
framtid 2
 1. skall ordna
 2. skall ordna
 3. skall ordna
 4. skall ordna
 5. skall ordna
 6. skall ordna
conditional
 1. skulle ordna
 2. skulle ordna
 3. skulle ordna
 4. skulle ordna
 5. skulle ordna
 6. skulle ordna
perfekt particip
 1. har ordnat
 2. har ordnat
 3. har ordnat
 4. har ordnat
 5. har ordnat
 6. har ordnat
imperfekt particip
 1. hade ordnat
 2. hade ordnat
 3. hade ordnat
 4. hade ordnat
 5. hade ordnat
 6. hade ordnat
blandad
 1. ordna!
 2. ordna!
 3. ordnad
 4. ordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ordna:

NounRelated TranslationsOther Translations
charge anklagelse; avgift; elektrisk laddning; tillägg; väcka åtal mot; åtalspunkt
class föreläsning; genre; grupp; kategori; klass; lektion; objektklass; skolklass; skolår; social klass; socialgrupp; sort; stil; timme; typ
document bevismaterial; dokument; dokumentera; manuskript; meddelande; officiell dokument; skrift; skrivet stycke; text; äkthetsbevis
file arkiv; dossié; fil; file; förteckning; led; länga; mapp; pärm; rad; register; räcka
fix baklås; pattställning; stockning
group distributionslista; folkmassa; folksamling; förening; grupp; gäng; hop; kategori; klass; kontaktgrupp; lag; möte; sammankomst; sällskap
order Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
range blickfält; blickfång; intervall; område; radie; räckvidd; skotthåll; skottvidd; synfält; synvidd; övningsplats
rank anseende; gradera; hierarki; led; länga; rad; rangordning; reputation; rykte; räcka
store depå; förvaringsrum; lager; lagerlokal; lagerrum; magasin; skafferi; upplag; vapenförråd; vapenmagasin; visthusbod
VerbRelated TranslationsOther Translations
archivate arkivera; förvara; ordna; spara
arrange anordna; arrangera; göra i ordning; indela; installera; ordna; organisera; rangera; reda ut; reglera; se till; sortera; ställa till med arrangera; dekorera hemmet; inrikta huset; komma överens om; koordinera; organisera; orkestrera; samordna
arrange something fixa; ordna
assort ordna; rangera; reda ut; sortera
charge beställa; ordna anklaga; befalla; beordra; beräkna; beskylla; fakturera; kalkylera; klandra; kommendera; kompromettera; kungöra; misstänka; påbjuda; rikta misstankar mot; ta betalt; åtala; överagera
class gruppera; klassifiera; ordna; sortera indela i klasser; klassificera
classify gruppera; klassifiera; ordna; sortera gruppera; indela i klasser; klassificera; sortera; systematisera
document arkivera; förvara; ordna; spara dokumentera
file arkivera; förvara; ordna; spara fila
fix fixa; göra i ordning; ordna; reglera; se till anpassa; avsluta; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; få det gjort; få det ur världen; godgöra; göra bra; göra i ordning; iståndsätta; justera; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; laga; orka; orka med; reparera; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av; återställa
get settled ordna
group gruppera; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera gruppera
instal anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med installera; insätta i ämbetet; montera; sätta ihop; tillsätta
install anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med installera; insätta i ämbetet; montera; sätta ihop; tillsätta
ordain beställa; ordna bestämma; förordna; påbjuda
order beställa; gruppera; göra i ordning; indela; klassifiera; ordna; reglera; se till; sortera befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; katalogisera; kommandera; kommendera; kungöra; påbjuda; ringa till
organise arkivera; förvara; ordna; spara dekorera hemmet; inrikta huset; katalogisera; koordinera; organisera; samordna
organize arkivera; förvara; ordna; spara dekorera hemmet; inrikta huset; katalogisera; koordinera; organisera; samordna
put in order indela; ordna
put right ordna rätta till; rättgöra
range indela; ordna; rada upp; ställa på rad variera
rank gruppera; klassifiera; ordna; sortera; uppställa i led rangordna
regulate göra i ordning; inrätta; ordna; reglera; se till; styra avpassa; normera; reglera; standardisera
select ordna; rangera; reda ut; sortera dra lott; föredra; lotta; låta lotten avgöra; markera; plocka ut; ta; ta ut; välja
set up anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begynna; bygga; börja; inrätta; montera; planera; starta; sätta ihop; upprätta
settle göra i ordning; ordna; reglera; se till avgöra; betala; betala en räkning; bli sams; bosätta sig; efterbetala; etablera sig själv; förlika; försona; göra upp; jämna; jämna ut; klara upp; kolonisera; komma överens; placera; slå sig ner; stadga sig
shunt ordna; rangera; reda ut; sortera byta; utbyta; utväxla; växla
sift ordna; rangera; reda ut; sortera filtrera; perkolera
sort out ordna; rangera; reda ut; sortera föredra; plocka ut; ta; ta ut; välja
store arkivera; förvara; ordna; spara bevara; förvara; hamstra; lagra; lägga undan; lägga upp; lägga åt sidan; låsa in; samla på lager
straighten out jämna; ordna; släta ut
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
rank förskräcklig; förskräckligt; härsket; oerhörd; oerhört; otäck; otäckt
select exklusiv; exklusivt; kärleksfull; kärleksfullt; utsökt
OtherRelated TranslationsOther Translations
arrange disponera; föranstalta; inordna; klarera
charge förvar; påbörda; tillvitelse; uppladdning
class klassa; samhällsklass
classify klassa
document aktstycke; urkund
file aktsamling; dokumentsamling; dossier; dossié; rote; samlingspärm
fix greja; kirra
instal inmontera
install inmontera
ordain instifta
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
organise föranstalta; upplägga
organize föranstalta; upplägga
put right greja
range inordna; omfattning; tonomfång
rank rangordna
regulate reglementera
select kora; selektera; utvälja
set up inmontera
settle bilägga; bosätta
sift sovra; sålla
sort out utsöndra
store magasinera; shop
ModifierRelated TranslationsOther Translations
class omedelbar; omedelbart; rak; rakt
set up grundat; upprättad; upprättat

Synonyms for "ordna":


Wiktionary Translations for ordna:

ordna
verb
 1. to put in order
 2. to set up, organise
 3. to set in (any) order
 4. to set in (a good) order
 5. arrange in order

Cross Translation:
FromToVia
ordna manage managen — die Organisation von etwas durchführen
ordna regulate; arrange ordnen — etwas in eine bestimmte Reihenfolge oder Verteilung bringen
ordna accommodate; adapt; adjust accommoderdonner, procurer de la commodité.
ordna order; tidy ordonner — Disposer suivant un certain ordre.

Related Translations for ordna