Swedish

Detailed Translations for placera from Swedish to English

placera:

placera verb (placerar, placerade, placerat)

 1. placera (lägga; sätta)
  to put; to lay; to place
  • put verb (puts, put, putting)
  • lay verb (lays, laid, laying)
  • place verb (places, placed, placing)
 2. placera (lägga ner)
  to lay; to put down; to put; to place
  • lay verb (lays, laid, laying)
  • put down verb (puts down, put down, putting down)
  • put verb (puts, put, putting)
  • place verb (places, placed, placing)
 3. placera (ställa; sätta; lägga; sätta ner)
  to place; to put; to locate; to put down; to add; to situate
  • place verb (places, placed, placing)
  • put verb (puts, put, putting)
  • locate verb (locates, located, locating)
  • put down verb (puts down, put down, putting down)
  • add verb (adds, added, adding)
  • situate verb (situates, situated, situating)
 4. placera (lägga bort)
  to place; position; to put; to situate
  • place verb (places, placed, placing)
  • position verb
  • put verb (puts, put, putting)
  • situate verb (situates, situated, situating)
 5. placera (lägga; sätta; ställa; anlägga)
  to situate; to place; to locate; to set; to station; to put
  • situate verb (situates, situated, situating)
  • place verb (places, placed, placing)
  • locate verb (locates, located, locating)
  • set verb (sets, set, setting)
  • station verb (stations, stationed, stationing)
  • put verb (puts, put, putting)
  to post
  – assign to a station 1
  • post verb (posts, posted, posting)
 6. placera (kolonisera; bosätta sig; slå sig ner)
  to establish; to settle; to colonize; to found; to open up; to ground; to prospect; to develop; to lay the foundations; to explore; to scan; to colonise
  • establish verb (establishes, established, establishing)
  • settle verb (settles, settled, settling)
  • colonize verb, American (colonizes, colonized, colonizing)
  • found verb (founds, founded, founding)
  • open up verb (opens up, opened up, opening up)
  • ground verb (grounds, grounded, grounding)
  • prospect verb (prospects, prospected, prospecting)
  • develop verb (develops, developped, developping)
  • lay the foundations verb (lays the foundations, laid the foundations, laying the foundations)
  • explore verb (explores, explored, exploring)
  • scan verb (scans, scanned, scanning)
  • colonise verb, British
 7. placera (sätta; lägga; ställa)
  to set
  • set verb (sets, set, setting)

Conjugations for placera:

presens
 1. placerar
 2. placerar
 3. placerar
 4. placerar
 5. placerar
 6. placerar
imperfekt
 1. placerade
 2. placerade
 3. placerade
 4. placerade
 5. placerade
 6. placerade
framtid 1
 1. kommer att placera
 2. kommer att placera
 3. kommer att placera
 4. kommer att placera
 5. kommer att placera
 6. kommer att placera
framtid 2
 1. skall placera
 2. skall placera
 3. skall placera
 4. skall placera
 5. skall placera
 6. skall placera
conditional
 1. skulle placera
 2. skulle placera
 3. skulle placera
 4. skulle placera
 5. skulle placera
 6. skulle placera
perfekt particip
 1. har placerat
 2. har placerat
 3. har placerat
 4. har placerat
 5. har placerat
 6. har placerat
imperfekt particip
 1. hade placerat
 2. hade placerat
 3. hade placerat
 4. hade placerat
 5. hade placerat
 6. hade placerat
blandad
 1. placera!
 2. placera!
 3. placerad
 4. placerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for placera:

NounRelated TranslationsOther Translations
ground avvägning; genomtänkande; golv; grund; jordskorpa; lott; malen; obebygdd tomt; övervägning
place distrikt; landsdel; navigeringsplats; ort; place; plats; plätt; smultronställe
position anställning; arbete; attityd; jobb; klassificering; kondition; läge; mening; position; rangordning; social klass; ställning; ståndpunkt; synpunkt; turordning; uppfattning; åsikt
post anställning; arbete; artikel; brevpost; jobb; pelare; position; post; påle; stake; stång; ståplats; vakt; vaktpost
prospect förhoppning; förväntan; förväntning; hopp; potentiell kund
scan genomsökning; skannad bild
set ett lika par; förehavande; grupp av två eller mer; heat; ihop sättning; kamp; klik; match; namngiven uppsättning; omgång; parti; privat samtal; rond; set; spel; tävling; uppsättning; vis summa
station järnvägsstation; station; ståplats
VerbRelated TranslationsOther Translations
add lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner addera; anknyta; ansluta; bidraga; bygga; bygga till; bygga ut; göra fullständig; göra komplett; hälla på mera; kombinera; komplettera; lägga till; mixa; räkna; räkna ihop; summera; sätta ihop; tillsätta; tillägga; utvidga; vidga; öka
colonise bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner
colonize bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner
develop bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner avslöja; bemaktiga; framkalla; kultivera; odla; tillta; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; växa; växa upp; öka
establish bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner bestämma; bygga; etablera; fastställa; förvissa sig om; grunda; inrätta; installera; konstatera; starta; tillsätta; upprätta
explore bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner granska; upptäcka; utforska; ögna igenom
found bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner etablera; grunda; lägga grunden utav
ground bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner bulta; etablera; grunda; hamra; jorda; lägga grunden utav
lay lägga; lägga ner; placera; sätta lägga ner; montera; sätta ihop; sätta ner
lay the foundations bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner etablera; grunda; lägga grunderna
locate anlägga; lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner efterforska; finna; hitta; uppspåra
open up bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner gräva upp; gräva ut; låsa upp; skruva på; sätta på; vrida på; öppna
place anlägga; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner ackomodera; bjuda någon logi; lägga ner; montera; sätta ihop; sätta ner
position lägga bort; placera
post anlägga; lägga; placera; ställa; sätta anslå; bokföra; posta
prospect bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner prospekt / re-write; upptäcka; utforska
put anlägga; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner lägga; ställa
put down lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner avspisa någon; lägga ner; sätta ner
scan bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner granska; skanna; upptäcka; utforska; ögna igenom
set anlägga; lägga; placera; ställa; sätta bli stel; gå under; initiera; lägga ner; påbörja; sjunka; starta; stelna; synchronisera; sätta igång; sätta ner
settle bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner avgöra; betala; betala en räkning; bli sams; efterbetala; etablera sig själv; förlika; försona; göra i ordning; göra upp; jämna; jämna ut; klara upp; komma överens; ordna; reglera; se till; slå sig ner; stadga sig
situate anlägga; lägga; lägga bort; placera; ställa; sätta; sätta ner lägga ner; sätta ner
station anlägga; lägga; placera; ställa; sätta ackomodera; bjuda någon logi; förlägga; lägga ner; stationera; sätta ner
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
found hittat; otäck; otäckt
set spänd; spänt; stelnad; styvt
OtherRelated TranslationsOther Translations
add tillfoga
develop arta
establish instifta; stifta
found grundera; grundlägga; stifta
ground mark; terräng
lay förelägga; kväde; lekmannamässig; skjut; värpa
locate lokalisera
place förelägga; inplacera; lokal; lokalisera; ställe
position befattning
post affischera; stämp
put förelägga; försätta
put down kuva; upplägga
scan avsöka; scanna
set finputs; försätta; scenbild; servis; skränkning
settle bilägga; bosätta
station stationera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
put lagt; satt; stoppad; stoppat

Synonyms for "placera":


Wiktionary Translations for placera:

placera
verb
 1. -
 2. to put in a specific location
 3. to earn a given spot in a competition
 4. to remember where and when something or someone was previously encountered
 5. passive: to achieve (a certain position)
 6. to recruit or match an appropriate person for a job
 7. to put into place
 8. to place something somewhere
 9. to have a ranking
 10. to put something down
 11. to locate, to backdrop
 12. to place, set down quickly

Cross Translation:
FromToVia
placera put down hinsetzenetwas hinsetzen: etwas (meist schweres) abstellen
placera place platzieren — jemanden oder etwas an einen bestimmten Platz setzen
placera place placer — Traductions à trier suivant le sens

Related Translations for placera