Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. presentera:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for presentera from Swedish to English

presentera:

presentera verb (presenterar, presenterade, presenterat)

 1. presentera (visa; förevisa; utställa)
  to present; to show; to offer
  • present verb (presents, presented, presenting)
  • show verb (shows, showed, showing)
  • offer verb (offers, offered, offering)
 2. presentera (introducera)
  to open; to introduce; to start
  • open verb (opens, opened, opening)
  • introduce verb (introduces, introduced, introducing)
  • start verb (starts, started, starting)
 3. presentera (frambringa; introducera)
  to bring forward; to introduce
  • bring forward verb (brings forward, brought forward, bringing forward)
  • introduce verb (introduces, introduced, introducing)

Conjugations for presentera:

presens
 1. presenterar
 2. presenterar
 3. presenterar
 4. presenterar
 5. presenterar
 6. presenterar
imperfekt
 1. presenterade
 2. presenterade
 3. presenterade
 4. presenterade
 5. presenterade
 6. presenterade
framtid 1
 1. kommer att presentera
 2. kommer att presentera
 3. kommer att presentera
 4. kommer att presentera
 5. kommer att presentera
 6. kommer att presentera
framtid 2
 1. skall presentera
 2. skall presentera
 3. skall presentera
 4. skall presentera
 5. skall presentera
 6. skall presentera
conditional
 1. skulle presentera
 2. skulle presentera
 3. skulle presentera
 4. skulle presentera
 5. skulle presentera
 6. skulle presentera
perfekt particip
 1. har presenterat
 2. har presenterat
 3. har presenterat
 4. har presenterat
 5. har presenterat
 6. har presenterat
imperfekt particip
 1. hade presenterat
 2. hade presenterat
 3. hade presenterat
 4. hade presenterat
 5. hade presenterat
 6. hade presenterat
blandad
 1. presentera!
 2. presentera!
 3. presenterad
 4. presenterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for presentera:

NounRelated TranslationsOther Translations
offer anbud; billigt köp; bud; erbjudande; förslag; offer; offergärd; offergåva; presentation; överlämnande
open spelrum
present gåva; liten present; present; smått
show demonstration; exposition; föreställning; show; spektakel; teaterframträdande; uppvisning; utställning; visa
start början; initiativ
VerbRelated TranslationsOther Translations
bring forward frambringa; introducera; presentera föra framåt; föreslå; introducera; nominera
introduce frambringa; introducera; presentera anta; blanda i; förbereda; föreslå; förutsätta; införa; introducera; introducera någon; nominera; postulera
offer förevisa; presentera; utställa; visa erbjuda; ge; ge en present; lova; offerera; räcka; räcka fram; skicka; skriva ut; överlämna; överräcka
open introducera; presentera begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; låsa upp; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
present förevisa; presentera; utställa; visa begåva; erbjuda; framföra; föreslå; förläna; introducera; nominera; rekommendera; råda; ställa ut; uppträda; utrusta; utse; överräcka
show förevisa; presentera; utställa; visa bevittna; dra uppmärksamhet till; frambringa; framlägga; framställa; förevisa; indikera; intyga; medge; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; producera; sätta fingret på; ta fram; tillstå; utställa; vara vittne till; visa; visa fram; visa ut; ådagalägga
start introducera; presentera avresa; begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; gå ombord; inleda; inlåta sig i; koppla in; koppla på; lancera; lova att göra; proklamera; släppa; slå på; starta; sticka ifrån; stiga upp; tända på; åtaga
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
open frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
present aktuell; aktuellt; modernt; nu för tiden; nutida; nuvarande; närvarande; present; tidsmässig
OtherRelated TranslationsOther Translations
offer bjuda; erbjudan; hembud; hembära; offert; utbjuda; utbud; utfästa
open upplåta; uppsluppen
present aktuell; aktuellt; avlämna; framlämna; föreliggande; förevarande; föräring; gåva; hembära; innevarande; uppvisa
show framvisa; förete; uppvisa
start avfärd; igångsätta; igångsättning

Synonyms for "presentera":


Wiktionary Translations for presentera:

presentera
verb
 1. bring into the presence of
 2. give (someone) as gift or award
 3. to introduce

Cross Translation:
FromToVia
presentera represent repräsentierentransitiv: jemanden oder etwas in der Öffentlichkeit vertreten
presentera introduce; present; offer; perform; play; reenact; render; depict; represent; constitute présenter — Traductions à trier suivant le sens