Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. puff uppåt:


Swedish

Detailed Translations for puff uppåt from Swedish to English

puff uppåt:

puff uppåt noun

  1. puff uppåt (uppsving; lyft)
    the stimulus; the incentive; the impulse; the momentum; the boost; the spur; the drive; the impetus

Translation Matrix for puff uppåt:

NounRelated TranslationsOther Translations
boost lyft; puff uppåt; uppsving
drive lyft; puff uppåt; uppsving begär; bilresa; diskenhet; drift; drivkraft; energi; enhet; exkursion; fart; ingång; initiativ; kampanj; kläm; kraft; köra; motor; människojakt; resa; ridtur; starkt behov; tripp; tur; utflykt; åktur
impetus lyft; puff uppåt; uppsving drivkraft; energi; fart; initiativ; kläm; kraft
impulse lyft; puff uppåt; uppsving begär; drift; impuls; infall; nyck; sporre; sporrning; starkt behov; stimulerande
incentive lyft; puff uppåt; uppsving sporre
momentum lyft; puff uppåt; uppsving drivkraft; energi; fart; initiativ; iver; kläm; kraft
spur lyft; puff uppåt; uppsving
stimulus lyft; puff uppåt; uppsving sporre; sporrning; stimulerande
VerbRelated TranslationsOther Translations
boost hjälpa fram; hjälpa upp; puffa för; påskynda; skjuta fram; skjuta på
drive driva; driva på; egga upp; hetsa; jaga på; köra; köra hästar; piska på; påla; sitta vid ratten; skynda på; sporra; styra
OtherRelated TranslationsOther Translations
boost uppreklamera
drive drive; framstöt; ratta; tränga
impulse uppslag
incentive eggelse; incitament
stimulus stimulus

Related Translations for puff uppåt