Swedish

Detailed Translations for resultat from Swedish to English

resultat:

resultat [-ett] noun

 1. resultat (följd; utgång)
  the result
 2. resultat (effekt)
  the result; the consequence; the effect
 3. resultat (effekter)
  the results
 4. resultat (konsekvens; avkastning)
  the consequence; the result; the outcome
  – a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon 1
  • consequence [the ~] noun
   • his decision had depressing consequences for business1
  • result [the ~] noun
  • outcome [the ~] noun
  the fruit
  – the consequence of some effort or action 1
  • fruit [the ~] noun
   • he lived long enough to see the fruit of his policies1
 5. resultat (angelägenhet; fråga; ämne; sak; utgang)
  the issue; the case; the question
 6. resultat (utfall; följder)
  the outcomes
 7. resultat (resultant)
  the resultant
 8. resultat
  the earnings
  – The net income (revenue minus all expenses) of a business entity. 2

Translation Matrix for resultat:

NounRelated TranslationsOther Translations
case angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne affär; angelägenhet; box; bur; fall; jobb; låda; mål; packkorg; penfodral; problem; process; rättegång; rörformig behållare; sak; spjällåda; uppdrag; ärende
consequence avkastning; effekt; konsekvens; resultat effekt; följd; konsekvens
earnings resultat avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
effect effekt; resultat effekt; följd; inflytande; inverkan; konsekvens; medförande
fruit avkastning; konsekvens; resultat frukt
issue angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne distribution; problem; rättsfråga; stridsfråga; upplaga; utdelning; utflöde; utgående; utgåva; utleverans; utströmning
outcome avkastning; konsekvens; resultat
outcomes följder; resultat; utfall följd; konsekvens; slutsats
question angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne fråga; interpellation; problem; rättsfråga; stridsfråga; undran; uppgift
result avkastning; effekt; följd; konsekvens; resultat; utgång avslutning; höjdpunkt; klimax; slut; slutresultat; slutsats; spets; summa; svar; topp
resultant resultant; resultat
results effekter; resultat följd; konsekvens; resultater; resultatuppsättning; slutsats
VerbRelated TranslationsOther Translations
effect få till stånd; föranleda; förverkliga; realisera; åstadkomma
issue förlägga; ge ut; publicera; utleverera
question bekämpa; bestrida; fråga på; fråga vidare; förhöra; interpellera; strida; tveka; tävla; utfråga
result strömma; vara resultatet
OtherRelated TranslationsOther Translations
case etui; fodral; rättssak; stillåda; väska
consequence betydenhet; påföljd
earnings arbetsförtjänst
effect påverkande; påverkning; verkan; verkställighet; åvägabringa
issue avlåta; bröstarvinge; emission; komma; strömma ut; utfärda; utfärdande; utgå
question spörsmål
result facit; resultera; verkan

Synonyms for "resultat":


Wiktionary Translations for resultat:

resultat
noun
 1. figuratively: positive end result or reward of labour or effort
 2. consequence of efforts
 3. that which results
 4. fruit, beneficial or tangible effect
 5. -

Cross Translation:
FromToVia
resultat findings; results BefundErgebnis einer Prüfung, eines Tests, Bericht darüber
resultat result; outcome Ergebnis — das, was bei einem Vorgang herauskommt
resultat result ResultatErgebnis
resultat outcome; end result; success; achievement; consequence; sequel; corollary; aftermath; effect; consistency aboutissement — Action d’aboutir.
resultat result; effect; outcome résultat — Ce qui résulter, ce qui s’ensuivre d’une délibération, d’un principe, d’une opération, d’un événement, etc.

Related Translations for resultat