Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. sätta fast:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for sätta fast from Swedish to English

sätta fast:

sätta fast verb (sätter fast, satte fast, satt fast)

 1. sätta fast (häfta ihop; intyga; besanna)
  to attach; to fasten; to connect; to secure; to confirm
  • attach verb (attaches, attached, attaching)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
  • connect verb (connects, connected, connecting)
  • secure verb (secures, secured, securing)
  • confirm verb (confirms, confirmed, confirming)
 2. sätta fast (fästa)
  to attach; to fasten; to fix
  • attach verb (attaches, attached, attaching)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
 3. sätta fast (låsa; skruva fast)
  thighten; to screw on; to lock
  • thighten verb
  • screw on verb (screws on, screwed on, screwing on)
  • lock verb (locks, locked, locking)
 4. sätta fast (knäppa; knyta; binda; fästa; fixera)
  to button; to knot; to tie; to tie on; to bind together; to attach; to button up; to bind; to tie up; to tie together; to fix; to fasten
  • button verb (buttons, buttoned, buttoning)
  • knot verb (knots, knotted, knotting)
  • tie verb (ties, tied, tying)
  • tie on verb (ties on, tied on, tying on)
  • bind together verb (binds together, binding together)
  • attach verb (attaches, attached, attaching)
  • button up verb (buttons up, buttoned up, buttoning up)
  • bind verb (binds, binding)
  • tie up verb (ties up, tied up, tying up)
  • tie together verb (ties together, tied together, tying together)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
  • fasten verb (fastens, fastened, fastening)
 5. sätta fast
  to pin on
  • pin on verb (pins on, pinned on, pinning on)

Conjugations for sätta fast:

presens
 1. sätter fast
 2. sätter fast
 3. sätter fast
 4. sätter fast
 5. sätter fast
 6. sätter fast
imperfekt
 1. satte fast
 2. satte fast
 3. satte fast
 4. satte fast
 5. satte fast
 6. satte fast
framtid 1
 1. kommer att sätta fast
 2. kommer att sätta fast
 3. kommer att sätta fast
 4. kommer att sätta fast
 5. kommer att sätta fast
 6. kommer att sätta fast
framtid 2
 1. skall sätta fast
 2. skall sätta fast
 3. skall sätta fast
 4. skall sätta fast
 5. skall sätta fast
 6. skall sätta fast
conditional
 1. skulle sätta fast
 2. skulle sätta fast
 3. skulle sätta fast
 4. skulle sätta fast
 5. skulle sätta fast
 6. skulle sätta fast
perfekt particip
 1. har satt fast
 2. har satt fast
 3. har satt fast
 4. har satt fast
 5. har satt fast
 6. har satt fast
imperfekt particip
 1. hade satt fast
 2. hade satt fast
 3. hade satt fast
 4. hade satt fast
 5. hade satt fast
 6. hade satt fast
blandad
 1. sätt fast!
 2. sätt fast!
 3. sättande fast
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for sätta fast:

NounRelated TranslationsOther Translations
button keps; knapp; musknapp; mössa; skjortknapp; tryckknapp
fix baklås; pattställning; stockning
knot hårknut; knut
lock dörrlås; hårlock; klämma; lock; lås; sluss; slusshöjder; slussningar
secure beskydd; skydd
tie dött lopp; hukle; knuten slips; lika poängtal; oavgjort resultat; scarf; sjal; slips
VerbRelated TranslationsOther Translations
attach besanna; binda; fixera; fästa; häfta ihop; intyga; knyta; knäppa; sätta fast bifoga; exponera; fästa vid; föra samman; förbinda; förena; hoplimma; klistra; koppla ihop; limma; länka; matcha; sammanfoga; sammanföra; sy ihop
bind binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast addera; bakbinda; binda; binda fast; binda ihop; binda samman; fastsurra; fjättra; fästa; knyta; knyta ihop; knyta samman; kombinera; kärva; mixa; piska; plombera; plugga igen; prygla; sammanbinda; stoppa igen; surra; sätta ihop; tamponera
bind together binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; bunta ihop; sammanbinda
button binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast
button up binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast knäppa igen
confirm besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast auktorisera; befullmäktiga; bejaka; bekräfta; bemyndiga; besegla; godkänna; ratificera; samtycka till
connect besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast anknyta; ansluta; binda ihop; binda samman; fästa; fästa ihop; fästa vid; föra samman; förbinda; förena; hopkoppla; knyta ihop; knyta samman; koppla; koppla ihop; koppla in; koppla på; koppla upp sig; länka; matcha; relatera; sammanfoga; sammanföra; sammanlänka; slå på; tända på
fasten besanna; binda; fixera; fästa; häfta ihop; intyga; knyta; knäppa; sätta fast ansluta; bakbinda; binda; binda fast; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; förtöja; knyta; koppla; låsa in; pressa; spärra in; sy ihop; trycka; trycka fast
fix binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast anpassa; avsluta; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fästa; få det gjort; få det ur världen; godgöra; göra bra; göra i ordning; iståndsätta; justera; klara; klara av; korrigera; laga; ordna; orka; orka med; reglera; reparera; se till; ställa tillrätta; veckla av; återställa
knot binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; binda samman; knyta ihop; knyta samman
lock låsa; skruva fast; sätta fast lås; låsa; låsa in; spärra in; stänga
pin on sätta fast fastsätta med knappnål; fästa med knappnål
screw on låsa; skruva fast; sätta fast skruva fast; skruva ner; skruva till; skruva åt
secure besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast alarmera; belägga; bevara; fastbinda; fastknyta; fästa; fästa vid; förse med alarmsystem; lagra; lyckas få tag på; lägga beslag på; säkra; ta i besittning
thighten låsa; skruva fast; sätta fast
tie binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast bakbinda; binda; binda fast; binda ihop; fastsurra; fjättra; fästa; kedja fast; knyta; piska; prygla; sammanbinda; surra; svänga runt
tie on binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda fast; binda om; binda på
tie together binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda ihop; binda samman; knyta ihop; knyta samman; sammanbinda
tie up binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast bakbinda; binda; binda fast; binda fast vid ett rep; binda ihop; binda upp; erlägga i en sparkasseräkning; fastbinda; fastknyta; fjättra; fästa; förtöja; knyta; knyta igen; knyta till; låsa kapital
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
secure säker; säkert
OtherRelated TranslationsOther Translations
attach närsluta
confirm konfirmera
fix greja; kirra
knot knop; noppa
lock rubb
secure inhämta; tillvinna; trygg; trygga; utverka
tie förbindning; kramla

Wiktionary Translations for sätta fast:

sätta fast
verb
 1. to fasten, to join to

Related Translations for sätta fast