Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. se till:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for se till from Swedish to English

se till:

se till verb (ser till, såg till, sett till)

 1. se till (göra i ordning; ordna; reglera)
  to arrange; to regulate; to settle; to order; to fix
  • arrange verb (arranges, arranged, arranging)
  • regulate verb (regulates, regulated, regulating)
  • settle verb (settles, settled, settling)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • fix verb (fixes, fixed, fixing)
 2. se till (övervaka; beskåda; åse)
  to guard; to watch over; to monitor
  • guard verb (guards, guarded, guarding)
  • watch over verb (watches over, watched over, watching over)
  • monitor verb (monitors, monitored, monitoring)

Conjugations for se till:

presens
 1. ser till
 2. ser till
 3. ser till
 4. ser till
 5. ser till
 6. ser till
imperfekt
 1. såg till
 2. såg till
 3. såg till
 4. såg till
 5. såg till
 6. såg till
framtid 1
 1. kommer att se till
 2. kommer att se till
 3. kommer att se till
 4. kommer att se till
 5. kommer att se till
 6. kommer att se till
framtid 2
 1. skall se till
 2. skall se till
 3. skall se till
 4. skall se till
 5. skall se till
 6. skall se till
conditional
 1. skulle se till
 2. skulle se till
 3. skulle se till
 4. skulle se till
 5. skulle se till
 6. skulle se till
perfekt particip
 1. har sett till
 2. har sett till
 3. har sett till
 4. har sett till
 5. har sett till
 6. har sett till
imperfekt particip
 1. hade sett till
 2. hade sett till
 3. hade sett till
 4. hade sett till
 5. hade sett till
 6. hade sett till
blandad
 1. se till!
 2. se till!
 3. sedd till
 4. seende till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for se till:

NounRelated TranslationsOther Translations
fix baklås; pattställning; stockning
guard att vara uppmärksam; banskjutare; bevakning; få sällskap utav; hålla vakten; någon som är alert; portier; skydd; vakt; vaktmästare; vaktpost; väktare
monitor bildskärm
order Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
VerbRelated TranslationsOther Translations
arrange göra i ordning; ordna; reglera; se till anordna; arrangera; dekorera hemmet; indela; inrikta huset; installera; komma överens om; koordinera; ordna; organisera; orkestrera; rangera; reda ut; samordna; sortera; ställa till med
fix göra i ordning; ordna; reglera; se till anpassa; avsluta; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; få det gjort; få det ur världen; godgöra; göra bra; göra i ordning; iståndsätta; justera; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; laga; ordna; orka; orka med; reparera; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av; återställa
guard beskåda; se till; åse; övervaka alarmera; beskydda; bevaka; bevara; förse med alarmsystem; hålla vakt över; skydda; slå vakt om; vakta; vakta över; vara rädd om; övervaka
monitor beskåda; se till; åse; övervaka bevaka; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; iaktta; observera; tillse; åse; övervaka
order göra i ordning; ordna; reglera; se till befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; gruppera; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; ringa till; sortera
regulate göra i ordning; ordna; reglera; se till avpassa; inrätta; normera; ordna; reglera; standardisera; styra
settle göra i ordning; ordna; reglera; se till avgöra; betala; betala en räkning; bli sams; bosätta sig; efterbetala; etablera sig själv; förlika; försona; göra upp; jämna; jämna ut; klara upp; kolonisera; komma överens; placera; slå sig ner; stadga sig
watch over beskåda; se till; åse; övervaka beskydda; skydda; vakta
OtherRelated TranslationsOther Translations
arrange disponera; föranstalta; inordna; klarera
fix greja; kirra
guard gard; gardera; gardering; hägna; vakthållning; vaktkonstapel; vaktstyrka
monitor monitor
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
regulate reglementera
settle bilägga; bosätta

Wiktionary Translations for se till:

se till
verb
 1. to pay attention to
 2. to verify; to recheck; to use extra care or caution
 3. make sure or certain

Related Translations for se till