Swedish

Detailed Translations for slut from Swedish to English

slut:

slut adj

 1. slut (slutkört; slutkörd)
 2. slut
  tired; sick; enough
 3. slut (uttröttad; slutkörd)
  exhausted
  – depleted of energy, force, or strength 1
  • exhausted adj
   • impossible to grow tobacco on the exhausted soil1
   • the exhausted food sources1
   • exhausted oil wells1
  tired
  – depleted of strength or energy 1
  • tired adj
   • tired mothers with crying babies1
   • too tired to eat1

slut [-ett] noun

 1. slut (avslutande; avslutning)
  the conclusion; the termination; the ending; the end
 2. slut
  the end
  • end [the ~] noun
 3. slut (ända)
  the end; the finish; the ending
 4. slut (slutstycke; avslutning; slutkläm)
  the tailpiece; the rump; the backside
 5. slut (slutpunkt)
  the final; the end
 6. slut (sluttamp; sista del)
  the tail end
 7. slut (slutsats; avslutning; slutresultat)
  the conclusion; the final result; the upshot; the result

Translation Matrix for slut:

NounRelated TranslationsOther Translations
backside avslutning; slut; slutkläm; slutstycke arsle; avigsida; baksida; rumpa; skuggsida; stjärt; sömsida
conclusion avslutande; avslutning; slut; slutresultat; slutsats avslutning; avslutningsfraser; slutbetraktelser
end avslutande; avslutning; slut; slutpunkt; ända avstånd; distans
ending avslutande; avslutning; slut; ända
final slut; slutpunkt final; slutet
final result avslutning; slut; slutresultat; slutsats slut resultatet; slutresultat
finish slut; ända avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slutreplik; tala färdigt
result avslutning; slut; slutresultat; slutsats avkastning; effekt; följd; höjdpunkt; klimax; konsekvens; resultat; spets; summa; svar; topp; utgång
rump avslutning; slut; slutkläm; slutstycke baksida; rumpa; stjärt
tail end sista del; slut; sluttamp
tailpiece avslutning; slut; slutkläm; slutstycke
termination avslutande; avslutning; slut höjdpunkt; klimax; slutbetraktelser; spets; topp
upshot avslutning; slut; slutresultat; slutsats
VerbRelated TranslationsOther Translations
end ajournera; avsluta; avsluta samtal; begränsa; besluta; bestämma; flytta fram; fullborda; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut; komma till ro; skjuta upp; sluta; upphöra
finish använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; sluta; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira; äta; äta upp
finished avsluta; fullborda; slutföra
result strömma; vara resultatet
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
dog-tired slut; slutkörd; slutkört
done slut; slutkörd; slutkört avklarat; avslutat; färdig; färdig kokad; färdigt; färdigt kokad; gjort; tillräckligt kokat; uppenbar; uppenbart
exhausted slut; slutkörd; slutkört; uttröttad död för världen; dödstrött; dött för världen; övertrött
final beslutsam; beslutsamt; definitiv; definitivt; efterliggande; evig; evigt; för alltid; förbehållslös; förbehållslöst; ovillkorligt; oåterkallelig; oåterkalleligt; permanent; slutgiltig; slutgiltigt; till slut; villkorslös; villkorslöst
finished slut; slutkörd; slutkört avslutad; avslutat; fullständig; fullständigt; färdig; färdig kokad; färdigt; färdigt kokad; gjort; i bitar; kaputt; krossad; krossat; sönder; tillräckligt kokat
overtired slut; slutkörd; uttröttad
sick slut illamående; klent; kraftlös; kraftlöst; matt; patologisk; patologiskt; sjukligt; skört; svagt; vek; vekt; äcklande; äcklandet; ömtålig; ömtåligt
tired slut; slutkörd; uttröttad kraftlöst; missmodig; missmodigt; trött; utmattad; utmattat
worn out slut; slutkörd; slutkört sliten; slitet; utsliten; utslitet
OtherRelated TranslationsOther Translations
conclusion avslutningsstycke; konklusion; slutledning
dog-tired utsjasad
done bra; gjord; okej; undangjord; undangjort; undanstökad
end avlöpa; lykta; lyktas; tamp; ändas; ändpunkt
ending ändelse
enough såpass
exhausted urlakad; utsugen; utsuget
final sluttävlan
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
result facit; resultera; verkan
rump gump
sick krank; sjukt
tailpiece slutvinjett
tired out genomtrött
worn out försliten; förslitet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
at an end slut; slutkörd; uttröttad död för världen; dött för världen
dead to the world slut; slutkörd; uttröttad död för världen; dött för världen
ending sluten; slutet
enough slut nog; tillräcklig; tillräckligt
overtired död för världen; dött för världen; övertrött
tired out slut; slutkörd; uttröttad död för världen; dött för världen

Synonyms for "slut":


Wiktionary Translations for slut:

slut
adjective
 1. extremely tired or exhausted
 2. in a state of exhaustion
 3. being exhausted or fully spent
 4. ended
noun
 1. death
 2. extreme part
 3. that which is farthest away from the front
 4. end of a story
verb
 1. to use up

Cross Translation:
FromToVia
slut end Aus — (unglückliches) Ende
slut end EndeAbschluss eines zeitlichen Vorganges
slut end Ende — Abschluss einer Geschichte z. B. eines Buches oder Filmes
slut end Ende — Abschluss bzw. Abgrenzung eines Gegenstandes
slut end; close; termination SchlussEnde oder Handlung des Beendens (siehe auch „beenden“)
slut over aus — vorbei
slut finished; ready; done fertig — abgeschlossen; beendet; zu Ende geführt; komplett
slut gone futschsalopp, nur prädikativ: fort, verloren gegangen oder kaputt
slut knackered gerädert — (umgangssprachlich) wegen einer Anstrengung sehr erschöpft
slut peak; point; summit; tip; apex; highlight; zenith; acme; end; ending; conclusion; finish; termination boutpartie extrême d’une chose.

Related Translations for slut