Summary


Swedish

Detailed Translations for socialbidrag from Swedish to English

socialbidrag:

socialbidrag [-ett] noun

  1. socialbidrag (socialhjälp)
    the social security; the welfare; the social assistance; the benefit; the unemployment benefit; the relief; the dole
  2. socialbidrag
    the social security

Translation Matrix for socialbidrag:

NounRelated TranslationsOther Translations
benefit socialbidrag; socialhjälp användbarhet; avans; avkastning; behållning; fördel; förmån; förtjänst; lättnad; nytta; profit; vinning; vinst; välgörenhetsföreställning; överskott
dole socialbidrag; socialhjälp arbetslöshets kompensation; socialförsäkring
relief socialbidrag; socialhjälp avdrag; avkopplande; avlastning; avräkning; befrielse; bistånd; handräckning; hjälp; hjälpa; hugsvalelse; lindring; lugnande; lättnad; socialförsäkring; stillande; tröst; vederkvickelse
social assistance socialbidrag; socialhjälp lättnad; socialhjälp; socialvård
social security socialbidrag; socialhjälp bistånd; existenssäkerhet; hjälp; lättnad; social trygghet; socialförsäkring; socialhjälp
unemployment benefit socialbidrag; socialhjälp arbetslös ersättning; arbetslöshets kompensation; arbetslöshetsunderstöd; lättnad
welfare socialbidrag; socialhjälp arbetslöshets kompensation; bistånd; framgångar; hjälp; lättnad; social bidrag; social hjälp; social omsorg; socialförsäkring
OtherRelated TranslationsOther Translations
benefit bästa; fromma; gagna
relief avbytare; avlösare; lisa; naturbehov; relief; undsättning
welfare bästa; väl; välfärd