Swedish

Detailed Translations for stiga from Swedish to English

stiga:

stiga verb (stiger, steg, stigit)

 1. stiga (göra ett litet hopp; hoppa)
  to jump; to leap; make a little jump
 2. stiga (kliva upp; gå upp)
  to climb up; to mount; to ascend
  • climb up verb (climbs up, climbed up, climbing up)
  • mount verb (mounts, mounted, mounting)
  • ascend verb (ascends, ascended, ascending)
 3. stiga (träda)
  to step
  • step verb (steps, stepped, stepping)
 4. stiga (stiga över)
  to rise above; to tower above; to rise; to tower
  • rise above verb (rises above, rose above, rising above)
  • tower above verb (towers above, towered above, towering above)
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • tower verb (towers, towered, towering)
 5. stiga (få något att höja sig)
  to make rise
  • make rise verb (makes rise, made rise, making rise)
 6. stiga (erbjuda mera)
  to top; offer more
 7. stiga (bli högre)
  to rise; to increase; to grow; to become higher; to mount; to go up
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • increase verb (increases, increased, increasing)
  • grow verb (grows, grew, growing)
  • become higher verb (becomes higher, becoming higher)
  • mount verb (mounts, mounted, mounting)
  • go up verb (goes up, went up, going up)
 8. stiga (öka; höjas)
  to rise
  • rise verb (rises, rose, rising)
 9. stiga (uppstiga)
  to rise; to ascend; to take off; to go up
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • ascend verb (ascends, ascended, ascending)
  • take off verb (takes off, took off, taking off)
  • go up verb (goes up, went up, going up)

Conjugations for stiga:

presens
 1. stiger
 2. stiger
 3. stiger
 4. stiger
 5. stiger
 6. stiger
imperfekt
 1. steg
 2. steg
 3. steg
 4. steg
 5. steg
 6. steg
framtid 1
 1. kommer att stiga
 2. kommer att stiga
 3. kommer att stiga
 4. kommer att stiga
 5. kommer att stiga
 6. kommer att stiga
framtid 2
 1. skall stiga
 2. skall stiga
 3. skall stiga
 4. skall stiga
 5. skall stiga
 6. skall stiga
conditional
 1. skulle stiga
 2. skulle stiga
 3. skulle stiga
 4. skulle stiga
 5. skulle stiga
 6. skulle stiga
perfekt particip
 1. har stigit
 2. har stigit
 3. har stigit
 4. har stigit
 5. har stigit
 6. har stigit
imperfekt particip
 1. hade stigit
 2. hade stigit
 3. hade stigit
 4. hade stigit
 5. hade stigit
 6. hade stigit
blandad
 1. stig!
 2. stig!
 3. stigen
 4. stigande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stiga:

NounRelated TranslationsOther Translations
grow blomning
increase bestigning; expansion; framsteg; förstoring; förtsättning; lagerökning; multiplikation; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; utvidgning; utökning; ökning
mount riddjur; ridhäst
rise bestigning; förtsättning; höjd; kulle; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; ökning
step sparkcyckel; steg; stätta; trappa över staket o. dyl.
top bergskam; bergskrön; bergstopp; betäckning; fjälltopp; hatt; himlavalv; höjdpunkt; klimax; krön; spets; tak; topp; täckande tak; täcke 6-tak; övertäckning
tower litet torn; torn
VerbRelated TranslationsOther Translations
ascend gå upp; kliva upp; stiga; uppstiga avancera; befordras; bestiga; bli befordrad; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga upp; stiga upp på; stiga uppför
become higher bli högre; stiga stiga upp
climb up gå upp; kliva upp; stiga bestiga; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga upp på; stiga uppför
go up bli högre; stiga; uppstiga stiga upp
grow bli högre; stiga florera; gå upp; ha framgång; komma upp; odla; resa sig; stiga upp; svälla; tillta; trivas; utveckla; utvecklas; växa; växa upp; öka
increase bli högre; stiga föröka sig; stiga upp; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; utveckla; växa; öka; ökas
jump göra ett litet hopp; hoppa; stiga hoppa upp
leap göra ett litet hopp; hoppa; stiga
make a little jump göra ett litet hopp; hoppa; stiga
make rise få något att höja sig; stiga
mount bli högre; gå upp; kliva upp; stiga bestiga; gå uppför; iscensätta; klättra; montera; stiga upp; stiga upp på
offer more erbjuda mera; stiga
rise bli högre; höjas; stiga; stiga över; uppstiga; öka avancera; befordras; bli befordrad; bubbla upp; gå upp; komma upp; odla; resa sig; stiga upp; stå upp; tillta; uppstiga; utvecklas; växa; växa upp; öka
rise above stiga; stiga över stiga över
step stiga; träda fjutta; kicka; rekylera; sparka
take off stiga; uppstiga avgöra; avresa; begynna; börja; efterapa; efterhärma; ge sig i väg; imitera; jämna; klä av sig; kopiera; resa iväg; segla bort; starta; sticka ifrån; stiga upp; ta efter; åka iväg
top erbjuda mera; stiga avtoppa; toppa; topphugga
tower stiga; stiga över
tower above stiga; stiga över stiga över
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
top högsta; överst; översta
OtherRelated TranslationsOther Translations
grow tilltaga
increase föröka; förökning; påslag; påspädning; påökning; stegra; stegring; tilltaga; utöka
jump höjning; stegring
leap språng
mount beslå
rise hausse; påslag; stegring; uppförsbacke
step åtgärd
top mastkorg; märs; översida; översta

Synonyms for "stiga":


Wiktionary Translations for stiga:

stiga
verb
 1. to progress to the next level
 2. to go up
 3. to increase in value
 4. To move upwards

Cross Translation:
FromToVia
stiga treat; step auftreten — (transitiv) einen Tritt auf den Boden ausführen
stiga rise erhöhenreflexiv, sich erhöhen: sich heben, steigen, größer werden

Related Translations for stiga