Swedish

Detailed Translations for stiga upp from Swedish to English

stiga upp:

stiga upp verb (stiger upp, steg upp, stigit upp)

 1. stiga upp (uppstå; uppkomma; framträda; härröra)
  to arise
  • arise verb (arises, arised, arising)
 2. stiga upp (stå upp; resa sig; uppstiga)
  to rise; to stand up; to rise up; to arise; to ascent
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • stand up verb (stands up, stood up, standing up)
  • rise up verb (rises up, rose up, rising up)
  • arise verb (arises, arised, arising)
  • ascent verb (ascents, ascented, ascenting)
 3. stiga upp
  to take off; to rise; to ascend; to rise to the surface; to mount; to fly up; to increase; to bristle; to flare up; to become higher; to climb; to go upward; to get away; to go up; to be on the upgrade; to start; to grow; to be off; to become larger
  • take off verb (takes off, took off, taking off)
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • ascend verb (ascends, ascended, ascending)
  • rise to the surface verb (rises to the surface, risen to the surface, rising to the surface)
  • mount verb (mounts, mounted, mounting)
  • fly up verb (flies up, flew up, flying up)
  • increase verb (increases, increased, increasing)
  • bristle verb (bristles, bristled, bristling)
  • flare up verb (flares up, flared up, flaring up)
  • become higher verb (becomes higher, becoming higher)
  • climb verb (climbs, climbed, climbing)
  • go upward verb (goes upward, went upward, going upward)
  • get away verb (gets away, got away, getting away)
  • go up verb (goes up, went up, going up)
  • be on the upgrade verb (is on the upgrade, being on the upgrade)
  • start verb (starts, started, starting)
  • grow verb (grows, grew, growing)
  • be off verb (is off, being off)
  • become larger verb (becomes larger, becoming larger)
 4. stiga upp
  to ascend; to go up; to climb
  • ascend verb (ascends, ascended, ascending)
  • go up verb (goes up, went up, going up)
  • climb verb (climbs, climbed, climbing)
 5. stiga upp (gå upp)
  to step upstairs
  • step upstairs verb (steps upstairs, stepped upstairs, stepping upstairs)

Conjugations for stiga upp:

presens
 1. stiger upp
 2. stiger upp
 3. stiger upp
 4. stiger upp
 5. stiger upp
 6. stiger upp
imperfekt
 1. steg upp
 2. steg upp
 3. steg upp
 4. steg upp
 5. steg upp
 6. steg upp
framtid 1
 1. kommer att stiga upp
 2. kommer att stiga upp
 3. kommer att stiga upp
 4. kommer att stiga upp
 5. kommer att stiga upp
 6. kommer att stiga upp
framtid 2
 1. skall stiga upp
 2. skall stiga upp
 3. skall stiga upp
 4. skall stiga upp
 5. skall stiga upp
 6. skall stiga upp
conditional
 1. skulle stiga upp
 2. skulle stiga upp
 3. skulle stiga upp
 4. skulle stiga upp
 5. skulle stiga upp
 6. skulle stiga upp
perfekt particip
 1. har stigit upp
 2. har stigit upp
 3. har stigit upp
 4. har stigit upp
 5. har stigit upp
 6. har stigit upp
imperfekt particip
 1. hade stigit upp
 2. hade stigit upp
 3. hade stigit upp
 4. hade stigit upp
 5. hade stigit upp
 6. hade stigit upp
blandad
 1. stig upp!
 2. stig upp!
 3. stigen upp
 4. stigande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stiga upp:

NounRelated TranslationsOther Translations
ascent bestigning; framsteg; förtsättning; himmelsfärd; kliva upp; lyftning; uppfärt; uppgång; uppstigning
climb himmelsfärd; kliva upp; lyftning; uppstigning
flare up brusa upp; uppflammning
grow blomning
increase bestigning; expansion; framsteg; förstoring; förtsättning; lagerökning; multiplikation; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; utvidgning; utökning; ökning
mount riddjur; ridhäst
rise bestigning; förtsättning; höjd; kulle; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; ökning
start början; initiativ
VerbRelated TranslationsOther Translations
arise framträda; härröra; resa sig; stiga upp; stå upp; uppkomma; uppstiga; uppstå framträda; hända; inträffa; komma fram; ske; synas; tillta; uppkomma; uppstå; öka
ascend stiga upp avancera; befordras; bestiga; bli befordrad; gå upp; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga; stiga upp på; stiga uppför; uppstiga
ascent resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga tillta; öka
be off stiga upp begynna; börja; fly; ge sig i väg; komma undan; rymma; smita; smita bort; springa bort; starta; sticka ifrån
be on the upgrade stiga upp
become higher stiga upp bli högre; stiga
become larger stiga upp
bristle stiga upp
climb stiga upp avancera; befordras; bestiga; bli befordrad; gå uppför; klammra; klänga; klättra upp; stiga upp på; stiga uppför
flare up stiga upp brinna; brinna ner; brinna ut; brusa upp; fladdra; flamma upp; flämta; slå ut i låga; tutta eld
fly up stiga upp flyga upp
get away stiga upp bryta sig loss; fly; komma bort; komma undan; åka bort
go up stiga upp bli högre; stiga; uppstiga
go upward stiga upp
grow stiga upp bli högre; florera; gå upp; ha framgång; komma upp; odla; resa sig; stiga; svälla; tillta; trivas; utveckla; utvecklas; växa; växa upp; öka
increase stiga upp bli högre; föröka sig; stiga; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; utveckla; växa; öka; ökas
mount stiga upp bestiga; bli högre; gå upp; gå uppför; iscensätta; kliva upp; klättra; montera; stiga; stiga upp på
rise resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga avancera; befordras; bli befordrad; bli högre; bubbla upp; gå upp; höjas; komma upp; odla; resa sig; stiga; stiga över; tillta; uppstiga; utvecklas; växa; växa upp; öka
rise to the surface stiga upp komma upp; komma upp till ytan
rise up resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga
stand up resa sig; stiga upp; stå upp; uppstiga göra uppror; rebellera; resa sig; revoltera
start stiga upp avresa; begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; gå ombord; inleda; inlåta sig i; introducera; koppla in; koppla på; lancera; lova att göra; presentera; proklamera; släppa; slå på; starta; sticka ifrån; tända på; åtaga
step upstairs gå upp; stiga upp
take off stiga upp avgöra; avresa; begynna; börja; efterapa; efterhärma; ge sig i väg; imitera; jämna; klä av sig; kopiera; resa iväg; segla bort; starta; sticka ifrån; stiga; ta efter; uppstiga; åka iväg
OtherRelated TranslationsOther Translations
arise yppas
ascent motlut; uppfart; uppförsbacke
bristle borst; skäggstrå
get away undkomma
grow tilltaga
increase föröka; förökning; påslag; påspädning; påökning; stegra; stegring; tilltaga; utöka
mount beslå
rise hausse; påslag; stegring; uppförsbacke
start avfärd; igångsätta; igångsättning

Synonyms for "stiga upp":


Wiktionary Translations for stiga upp:

stiga upp
verb
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
stiga upp ascend auffahrengehoben, altertümlich: nach oben (meist gen Himmel) schweben
stiga upp rise; stand up aufstehenHilfsverb sein: sich von seinem Sitz erheben
stiga upp rise; get up aufstehenHilfsverb sein: sich vom Nachtlager (Bett) erheben

Related Translations for stiga upp