Swedish

Detailed Translations for stort from Swedish to English

stort:

stort adj

 1. stort (enormt; enorm)
  large; great; vast; tall
  big
  – above average in size or number or quantity or magnitude or extent 1
  • big adj
   • set out for the big city1
   • a big (or large) barn1
   • big businesses1
   • a big expenditure1
   • a big group of scientists1
 2. stort (betydande; enorm; beaktansvärt; )
 3. stort (rätt stor; ansenligt; rätt stort; skrymmande)
 4. stort (robust; stark; starkt)
 5. stort (lång; långt; höh; höht)
  long
  – for an extended time or at a distant time 1
  • long adj
   • a promotion long overdue1
   • something long hoped for1
   • his name has long been forgotten1
   • talked all night long1
   • how long will you be gone?1
   • arrived long before he was expected1
   • it is long after your bedtime1
  tall
 6. stort (i stor utsträckning; väldigt; väldig; )
 7. stort (storslagen; storslaget; storartat; väldigt; stor)
 8. stort (stor)
  big
 9. stort (stor; viktigt; mäktig; mäktigt)
  great
 10. stort (stor; enormt)
 11. stort (voluminös; stor; extensivt; )

Translation Matrix for stort:

NounRelated TranslationsOther Translations
notable bemärkt person; notabilitet
swell dyning; höjd; jättebra; kulle
VerbRelated TranslationsOther Translations
elaborate förklara; utarbeta
long bedja; begära; känna begär efter; åstunda; önska
swell bygga ut; lägga till; svälla; svälla upp; utvidga; vidga
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
bulky ansenligt; rätt stor; rätt stort; skrymmande; stort diger
considerable ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort ansenlig; ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; furstlig; furstligt; nämnesvärd; väsentligt
conspicuous ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort anslående; frapperande; imponerande; markant; slående
detailed extensivt; kraftigt; rymlig; rymligt; stor; stort; voluminös; voluminöst detaljerat; exakt; genomarbetad; genomarbetat; i detalj utarbetad; i detalj utarbetat; i rikligt mått; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist; rikligt
elaborate extensivt; kraftigt; rymlig; rymligt; stor; stort; voluminös; voluminöst detaljerat; genomarbetad; genomarbetat; i detalj utarbetad; i detalj utarbetat; i rikligt mått; långvarig; långvarigt; rikligt; väl genomtänkt
enormous ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; oerhört; stor; stort; väldig; väldigt enorm; enormt; gigantisk; gigantiskt; jättestor; jättestort; kolossalt; ofantligt; storaktig; väldig; väldigt; väldigt stor
extensive extensivt; kraftigt; rymlig; rymligt; stor; stort; voluminös; voluminöst allmänt spritt; allmänt utbredd; allmänt utbrett; detaljerat; extensivt; genomarbetad; genomarbetat; i detalj utarbetad; i detalj utarbetat; i rikligt mått; lång; långt; långvarig; långvarigt; rikligt
grand stor; storartat; storslagen; storslaget; stort; väldigt ansenlig; ansenligt; enorm; enormt; fantastiskt; fenomenal; framstående; furstlig; furstligt; majestätisk; majestätiskt; storartigt; stortartigt; underbar
grandiose stor; storartat; storslagen; storslaget; stort; väldigt enorm; enormt
great ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; mäktig; mäktigt; oerhört; stor; stort; viktigt; väldig; väldigt beundransvärd; beundransvärt; exellent; fantastiskt; fenomenal; förstklassigt; härlig; härligt; ljuvligt; otrolig; otroligt; perfekt; storartigt; stortartigt; toppen; trevlig; trevligt; underbar; underbart; utmärkt
hefty robust; stark; starkt; stort kraftig; kraftigt; kraftigt byggd; rejäl; rejält; robust; stadigt
notable ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort anmärkningsvärd; anmärkningsvärt; anslående; frapperande; imponerande; markant; nämnvärt; slående
remarkable ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort anslående; frapperande; imponerande; markant; slående
respectable ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort aktansvärd; aktansvärt; aktningsvärt; ansenlig; ansenligt; anständig; anständigt; artigt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; eftertrycklig; eftertryckligt; hedervärd; hedervärt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rätt skick; tillbörligt; väsentligt; ärbar; ärbart; ärligt
sizeable ansenligt; rätt stor; rätt stort; skrymmande; stort
stout robust; stark; starkt; stort energisk; energiskt; fast; fet; fett; kraftigt; muskulös; muskulöst; robust; stadig; stadigt; tjock; tjockt; välbyggt
striking ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort anslående; frapperande; imponerande; markant; minnesvärd; minnesvärt; slående; tänkvärt
sturdy robust; stark; starkt; stort kraftig; kraftigt; kraftigt byggd; kraftigt byggt; massivt; muskulös; muskulöst; robust; stor och kraftigt; välbyggt
substantial ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort ansenlig; ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; fast; gediget; nämnesvärd; pålitlig; pålitligt; robust; rättskaffens; solid; solitt; stadig; säkert; välgjord; välgjort; väsentligt
tall ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; höh; höht; i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; lång; långt; oerhört; stort; väldig; väldigt hög; högt; högväxt; långt
vast ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; oerhört; stort; väldig; väldigt enorm; enormt; gigantisk; gigantiskt; jättestor; jättestort; kolossalt; ofantlig; ofantligt; omätbart; oändlig; oändligt; vidsträckt; väldig; väldigt; väldigt stor
voluminous extensivt; kraftigt; rymlig; rymligt; stor; stort; voluminös; voluminöst
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
swell ball
OtherRelated TranslationsOther Translations
big storväxt
considerable konsiderabel; långtgående; väsentlig; åtskillig; åtskilligt
detailed omständlig; omständligt; utförlig
enormous himmelsvid; kopiös
extensive långtgående; omfångsrik; omfångsrikt
grand imposant; pampig; storstilad; storståtlig; storvulen; storvulet
grandiose grandios; grandiost; storvulen; storvulet
great finemang; schysst; toppenbra
long sid
notable märklig; märkligt; remarkabel; remarkabelt
remarkable apart; märkvärdig; remarkabel; remarkabelt
respectable reputerlig
stout fetlagd; fetlagt
striking apart; effektfull; eklatant; frappant; klatschig; parant; särpräglad
sturdy handfast
substantial stöddig; substantiell; väsentlig
swell brusa; pösa; sjöhävning; svullna
tall högrest; reslig; resligt
voluminous omfångsrik; omfångsrikt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
at large extent i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; oerhört; stort; väldig; väldigt
big ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; oerhört; stor; stort; väldig; väldigt bredaxlad; bredaxlat
large ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; enorm; enormt; stort
long höh; höht; lång; långt; stort länge; långvarigt
powerfully built robust; stark; starkt; stort
swell stor; storartat; storslagen; storslaget; stort; väldigt prydlig; prydligt; snygg; snyggt

Synonyms for "stort":


Related Translations for stort