Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. stycke:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for stycke from Swedish to English

stycke:

stycke [-ett] noun

 1. stycke (artikel; del; bit)
  the piece; the fragment; the particle; the section; the little bit
 2. stycke (portion; del)
  the segment; the part; the share; the section; the piece; the portion; the board
 3. stycke (bit; klump)
  the chunk; the piece; the hunk
 4. stycke (bit; klump)
  the chunk
 5. stycke (skärning; avsnitt)
  the cut
  • cut [the ~] noun
 6. stycke (klump; bit; klick; klimp)
  the lump; the clot
 7. stycke (bit; bråkdel)
  the fraction
 8. stycke
  the paragraph
  – Text that has a carriage return (hard return) at the end of it, such as when you press ENTER. Each item in a bulleted or numbered list is a paragraph; a title or subtitle is also a paragraph. 1

Translation Matrix for stycke:

NounRelated TranslationsOther Translations
board del; portion; stycke bräda; centralstyrelse; direktion; hylla; kost; ledning; management; planka; styrelse
chunk bit; klump; stycke bit; klimp; klump
clot bit; klick; klimp; klump; stycke droppe; klick
cut avsnitt; skärning; stycke beskärning; degradering; förringande; hack; hårstil; inskuren; inskärat sår; inskärning; kostnadsreduktion; prisnedsättning; prissänkning; rabatt; repa; skär; skärsår; skåra; sår; trädbeskärning; utgiftsminskning
fraction bit; bråkdel; stycke
fragment artikel; bit; del; stycke flisa; fragment; skärva
hunk bit; klump; stycke jättesensation; vrålsnygg sak
little bit artikel; bit; del; stycke en liten bit; liten bit
lump bit; klick; klimp; klump; stycke blåmärke; bula; böld; knöl; liten bit; svullnad; svullnande; svällning
paragraph stycke avsnitt; paragraf
part del; portion; stycke beståndsdel; bit; del; element; ingrediens; liten del; portion; segment; sektion
particle artikel; bit; del; stycke
piece artikel; bit; del; klump; portion; stycke bit; del; liten bit; pjäs; skiva; smula; underbar människa
portion del; portion; stycke arv; beståndsdel; bit; del; element; ingrediens; medlemsavgift; portion; segment; sektion
section artikel; bit; del; portion; stycke avdelning; avsnitt; beståndsdel; bit; brigad; del; division; element; genomskärning; genomsnitt; ingrediens; presentationsavsnitt; profil; rubrik; segment; sektion; skära; trupp; överskrift
segment del; portion; stycke beståndsdel; bit; del; element; ingrediens; kontokodssegment; segment; sektion
share del; portion; stycke aktie; andel; beståndsdel; del; element; ingrediens; kontingent; kvot; portion; tillväxtpapper
VerbRelated TranslationsOther Translations
board ackomodera; binda i kartonger; bjuda någon logi; förpacka; gå ombord; packa; äntra
clot klimpa; klumpa sig
cut bita; dela; hugga; karva; klippa; klippa kort; klippa ut; klyva; knipsa; skära; skära igenom; snitta någons hår; sticka; stinga; ta upp ett ämne; tälja
part bryta upp; dela; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; klyfta; klyva; separera; skilja åt; skiljas
segment segmentera
share dela
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cut ren; rent; skuren
OtherRelated TranslationsOther Translations
board borda; bräda; bräde; brädfodra; kollegium; rådsförsamling; tilja
chunk sjok
clot koagulera; levra
cut hak; klipp; nedskärning; rista; snitta; utsnitt
fragment brottstycke; fragmentera; skärva
lump kluns; sjok
paragraph textställe
part åtskilja
particle gnutta; partikel
piece spelbricka; styck
portion utsnitt
section balk; delsträcka; utsnitt
segment utsnitt
share aktie; anpart; bill; delaktighet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
share dela; vara med i

Synonyms for "stycke":


Wiktionary Translations for stycke:

stycke
noun
 1. part of a larger whole
 2. single item belonging to a class of similar items
 3. artistic creation
 4. artillery

Cross Translation:
FromToVia
stycke part Stück — ein Teil eines Ganzen
stycke piece Stück — ein Einzelnes von Dingen gleicher Art und Beschaffenheit
stycke piece Stückohne Plural: allgemeiner Zahlklassifikator für Dinge, Pflanzen, Tiere
stycke passage Abschnitt — ein Teil eines Textes
stycke section Abschnitt — das abschneiden, abtrennen
stycke paragraph; break AbsatzVerlagswesen: die Unterbrechung eines fortlaufenden Textes durch den Neubeginn in einer neuen Zeile oder in einem ganz neuen Abschnitt

Related Translations for stycke