Swedish

Detailed Translations for styrka from Swedish to English

styrka:

styrka [-en] noun

 1. styrka
  the strength; the power; the capacity; the force; the authority
 2. styrka
  the vigour; the zest; the strongness; the gusto; the vigor
 3. styrka
  the muscular strength; the strength
 4. styrka (kraft)
  the fortitude; the courage; the fibre; the fiber
 5. styrka (beväpnade styrkor; armé)
  the army; the armed forces; the military force; the military
  the force
  – a unit that is part of some military service 1
  • force [the ~] noun
   • he sent Caesar a force of six thousand men1
 6. styrka (spänstighet; kraft)
  the strength; the vigour; the intensity; the power; the vigor
 7. styrka (arbetsgrupp; patrull; grupp; team)
  the working party; the team; the squad
 8. styrka (vigör)
  the strength; the sturdiness; the robustness; the vigour; the courage; the vigor
 9. styrka (robusthet; stabilitet; kraftighet; kraftig byggnad)
  the compact build; the sturdiness; the stockiness

Translation Matrix for styrka:

NounRelated TranslationsOther Translations
armed forces armé; beväpnade styrkor; styrka försvarsmakt; försvarsmakten; nationellt försvar; stridskrafter; stridsmakt; väpnade styrkor
army armé; beväpnade styrkor; styrka armé; marktrupper; stridsmakt
authority styrka auktorisation; auktoritet; befogenhet; befullmäktigande; bemyndigande; expert; fullmakt; ha befogenhet; herravälde; härskare; makt; mandat; mandera; myndighet; sakkunnig; specialist; övervälde
capacity styrka begåvelse; duglighet; färdighet; förmåga; häst styrka; innehåll; kapacitet; kompetens; kraft; makt; möjlighet; ork; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; talang; volym
compact build kraftig byggnad; kraftighet; robusthet; stabilitet; styrka
courage kraft; styrka; vigör förvägenhet; gallanteri; mod; spänstighet; tapperhet; våghalsighet
fiber kraft; styrka fiber; filament
fibre kraft; styrka fiber; filament
force armé; beväpnade styrkor; styrka drivfjäder; drivkraft; forcera; mannakraft; motor; människokraft; stridsmakt; trycka på; våldsamhet
fortitude kraft; styrka
gusto styrka iver
intensity kraft; spänstighet; styrka glöd; grad; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet
military armé; beväpnade styrkor; styrka militär; soldat
military force armé; beväpnade styrkor; styrka militären; stridsmakt
muscular strength styrka
power kraft; spänstighet; styrka auktorisation; auktoritet; bemyndigande; elektrisk ström; elkraft; energi; fullmakt; färdighet; förmåga; ha befogenhet; herravälde; kraft; makt; makthavare; myndighet; ork; ström; övervälde
robustness styrka; vigör
squad arbetsgrupp; grupp; patrull; styrka; team grupp; skara; trupp
stockiness kraftig byggnad; kraftighet; robusthet; stabilitet; styrka
strength kraft; spänstighet; styrka; vigör bestämdhet; drivkraft; energi; fart; stark sida; våldsamhet
strongness styrka
sturdiness kraftig byggnad; kraftighet; robusthet; stabilitet; styrka; vigör förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet
team arbetsgrupp; grupp; patrull; styrka; team arbetslag; besättning; elva i laget; ett lika par; grupp; grupp av två eller mer; gäng; lag; team
vigor kraft; spänstighet; styrka; vigör förvägenhet; gallanteri; iver; mod; spänstighet; tapperhet; våghalsighet
vigour kraft; spänstighet; styrka; vigör förvägenhet; gallanteri; iver; mod; spänstighet; tapperhet; våghalsighet
working party arbetsgrupp; grupp; patrull; styrka; team
zest styrka brasa; eldighet; fart; iver; passion; schvung; stockeld; vedeld
VerbRelated TranslationsOther Translations
force driva; forcera; förmå; förpliktiga; kungöra; påbjuda; tvinga; våldföra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
military militärisk; militäriskt; militärt
OtherRelated TranslationsOther Translations
army krigshär
authority behörighet; maktbefogenhet; pondus; översåte
capacity prestationsförmåga; rymd
courage mannamod
force avtvinga; framtvinga; påtvinga
military soldatmässig
military force krigshär; truppstyrka
power våld
strength hållfasthet; styrkegrad
team anspann
zest arbetslust

Synonyms for "styrka":


Wiktionary Translations for styrka:

styrka
noun
 1. activity to which a person is particularly suited; a forte
 2. attribute of a spice that causes a burning sensation in the mouth
 3. group that aims to attack, control, or constrain
 4. statistics: probability of erroneously rejecting the null hypothesis
 5. strength
 6. quality of being strong
 7. intensity of a force or power
 8. positive attribute
verb
 1. To confirm or support with additional evidence

Cross Translation:
FromToVia
styrka exhort; admonish exhorterexciter, encourager par ses paroles.
styrka force; strength; might; power; vigour forcefaculté naturelle d’agir vigoureusement, en particulier en parlant de l’homme et des animaux.
styrka power; force; puissance puissancepouvoir d’imposer son autorité.
styrka reassure; appease; calm; quiet; soothe; still; assuage rassurerredonner l’assurance, rendre la confiance, la tranquillité.

Related Translations for styrka