Swedish

Detailed Translations for sundhet from Swedish to English

sundhet:

sundhet noun

  1. sundhet (hälsa; friskhet; välbefinnande)
    the healthiness; the health; the good health
  2. sundhet (hållbarhet; varaktighet; fullständighet)
    the reliability; the thoroughness; the solidity; the durability; the solidness; the steadiness; the stability; the firmness; the solubility; the soundness

Translation Matrix for sundhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
durability fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet hållbarhet; liv; livslängd
firmness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet beslutsamhet; bestämdhet; beständighet; fasthet; pålitlighet; soliditet; stabilitet; säkerhet
good health friskhet; hälsa; sundhet; välbefinnande
health friskhet; hälsa; sundhet; välbefinnande hälsa
healthiness friskhet; hälsa; sundhet; välbefinnande
reliability fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet pålitlighet; tillförlitlighet; trovärdighet
solidity fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet artighet; beständighet; fasthet; hederlighet; pålitlighet; rättskaffenhet; soliditet; stabilitet
solidness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet
solubility fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet lösande; lösbarhet; upplöslig
soundness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet artighet; felfrihet; fullkomlighet; fulländning; gedigenhet; hederlighet; ofelbarhet; rättighet; rättskaffenhet
stability fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet beständighet; fasthet; obestridlighet; oomtvistlighet; pålitlighet; soliditet; stabilitet
steadiness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet
thoroughness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet drivkraft; energi; fart; gedigenhet; grundlighet; noggrannhet
OtherRelated TranslationsOther Translations
firmness hållfasthet; styrsel
good health välmåga
health befinnande
reliability vederhäftighet
solidity hållfasthet
solidness kompakthet
soundness godhetsgrad
stability ståndaktighet
steadiness stadighet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
health hälsosamt; sund; sunt

Wiktionary Translations for sundhet:


Cross Translation:
FromToVia
sundhet health santé — Bon état de l’organisme (1)