Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. syfte:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for syfte from Swedish to English

syfte:

syfte [-ett] noun

  1. syfte (mål; målsättning)
    the objective; the effort; the goal; the intention; the dedication; the target; the devotion; the exertion; the scheme
  2. syfte (ändamål)
    the goal; the intention; the objective

Translation Matrix for syfte:

NounRelated TranslationsOther Translations
dedication mål; målsättning; syfte hängivenhet; lidelse; passion; tillgivenhet
devotion mål; målsättning; syfte dyrkan; fromhet; gudsfruktan; hängivenhet; lidelse; passion; tillgivenhet; välsingnälse
effort mål; målsättning; syfte ansträngning; bemödande; försök; kraftansträngning; viljeansträngning
exertion mål; målsättning; syfte ansträngning; användning; bruk; försök; kraftansträngning; utövande
goal mål; målsättning; syfte; ändamål anfallsmål; avsikt; mening; mål; plan; vilja
intention mål; målsättning; syfte; ändamål anfallsmål; avsikt; betydelse; humör; innehåll; intention; mening; mål; plan; planering; sinne; vilja
objective mål; målsättning; syfte; ändamål anfallsmål; avsikt; destination; mål; målsättning; plan; planering; resmål; slutmål; ändamål
scheme mål; målsättning; syfte anfallsmål; avsikt; färgschema; listig el. hemlig plan; mål; plan; planering; schema; system; översikt
target mål; målsättning; syfte markering; mål; måltavla; målvärde; skottavla
VerbRelated TranslationsOther Translations
scheme intrigera; stämpla
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
objective neutralt; oberoende; objektivt; opartisk; opartiskt
OtherRelated TranslationsOther Translations
dedication dedikation; tillägnan
devotion andakt
goal målbur
intention uppsåt
objective riktpunkt
scheme dessäng
target riktmärke

Synonyms for "syfte":


Wiktionary Translations for syfte:

syfte
noun
  1. course intended to follow
  2. (figurative) primary effort

Cross Translation:
FromToVia
syfte purpose Behufveraltend; in Verbindung mit zu oder im Genitiv: Zweck
syfte purpose; intention AbsichtGrund für eine Handlung

Related Translations for syfte