Swedish

Detailed Translations for tillfälligt from Swedish to English

tillfälligt:

tillfälligt adj

 1. tillfälligt (oförutsett; oförutsedd)
 2. tillfälligt (tillfällig; flyktigt; förbipasserande)
 3. tillfälligt (ibland; tillfällig)
  occasionally
  – now and then or here and there 1
  • occasionally adv
   • he was arrogant and occasionally callous1
   • open areas are only occasionally interrupted by clumps of trees1
 4. tillfälligt (temporärt; tillfällig; provisoriskt; kortvarig; kortvarigt)
 5. tillfälligt (tillfällig; tidsbegränsad; tidsbegränsat; temporärt; provisoriskt)
 6. tillfälligt (tillfällig)
 7. tillfälligt (tillfällig)
 8. tillfälligt (tillfällig; otvungen; oberört; )
 9. tillfälligt (temporär; temporärt; erättnings-)
 10. tillfälligt (slumpartad; slumpmässigt; slumpmässig; slumpartat)
 11. tillfälligt (tillfällig; flyktigt; kortlivad; kortlivat)

tillfälligt noun

 1. tillfälligt (under tiden)
  the temporary employee; the temporary worker; the temp; the temporary helper

Translation Matrix for tillfälligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
current avdrift; elektricitet; elektrisk ström; elkraft; energi; havsström; ström; strömning; termikblåsa; termisk uppvind
deputy delegerad; ersätta; ersättare; ombud; representant; ställföreträdare; substitut; suppleant; vikariera
interim tillfällig
passing övergående
substitute avlösning; byta spelare; ersätta; ersättande; ersättare; ersättning; ersättningsmedel; ersättningsprodukt; reservist; ställföreträdare; substitut; suppleant; surrogat; utbyte; vikariera
temp tillfälligt; under tiden
temporary employee tillfälligt; under tiden
temporary helper tillfälligt; under tiden ersättare; ställföreträdare; suppleant
temporary worker tillfälligt; under tiden
VerbRelated TranslationsOther Translations
substitute ersätta; vara ersättning för; växla
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
accidental oförutsedd; oförutsett; tillfälligt
acting erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt fungerande
casual flyktigt; förbipasserande; lättvindig; lättvindit; oberört; otvungen; otvunget; tillfällig; tillfälligt förgänglig; förgängligt; lekfull; lekfullt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
current flyktigt; just nu; kortlivad; kortlivat; tillfällig; tillfälligt; ögonblickligt aktuell; aktuellt; allmänt; förgänglig; förgängligt; gällande; gängse; lättförstörbar; lättförstörbart; nuvarande; vanlig; vanligt; ömtåligt
incidental ibland; tillfällig; tillfälligt
informal flyktigt; lättvindig; lättvindit; oberört; otvungen; otvunget; tillfällig; tillfälligt förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
interim tillfällig; tillfälligt
momentary flyktigt; just nu; kortlivad; kortlivat; tillfällig; tillfälligt; ögonblickligt förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
provisional provisoriskt; temporärt; tidsbegränsad; tidsbegränsat; tillfällig; tillfälligt nödlösning; provisoriet; provisorium
random slumpartad; slumpartat; slumpmässig; slumpmässigt; tillfälligt av en slump; godtycklig; godtyckligt; slumpartad; slumpmässigt
substitute erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
temporal kortvarig; kortvarigt; provisoriskt; temporärt; tillfällig; tillfälligt
temporary erättnings-; kortvarig; kortvarigt; provisoriskt; temporär; temporärt; tidsbegränsad; tidsbegränsat; tillfällig; tillfälligt förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
unforeseen oförutsedd; oförutsett; tillfälligt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
ad interim erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
casually flyktigt; förbipasserande; tillfällig; tillfälligt
in passing flyktigt; förbipasserande; tillfällig; tillfälligt
loosely flyktigt; förbipasserande; tillfällig; tillfälligt
now and then ibland; tillfällig; tillfälligt emellanåt; vissa tider
occasionally ibland; tillfällig; tillfälligt sporadisk; sporadiskt
off and on ibland; tillfällig; tillfälligt
sometimes ibland; tillfällig; tillfälligt då och då; emellanåt; vissa tider
OtherRelated TranslationsOther Translations
accidental accidentell
acting handlande; tillförordnad
current aktuell; aktuellt; elström
deputy befullmäktigad; deputerad; tillförordnad; vice; vikarie
haphazard måfå
in passing förbifart
momentary momentan; momentant
now and then stundtals
occasionally sporadiskt
passing hädanfärd
provisional interimistisk; interimistiskt
random förflugen
substitute avbytare; substituera
temporal timlig
temporary interimistisk; interimistiskt
unforeseen oberäknad
ModifierRelated TranslationsOther Translations
deputy erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt assistent
haphazard slumpartad; slumpartat; slumpmässig; slumpmässigt; tillfälligt av en slump; slumpartad
passing flyktigt; förbipasserande; tillfällig; tillfälligt förgänglig; förgängligt; lättförstörbar; lättförstörbart; ömtåligt
without pattern slumpartad; slumpartat; slumpmässig; slumpmässigt; tillfälligt av en slump; slumpartad

Synonyms for "tillfälligt":


Related Translations for tillfälligt