Swedish

Detailed Translations for tjuta from Swedish to English

tjuta:

tjuta verb (tjutar, tjutade, tjutat)

 1. tjuta (grina; lipa)
  to cry; to whine; to snivel; to sniffle; to blubber; to whimper; to sniff
  • cry verb (cries, cried, crying)
  • whine verb (whines, whined, whining)
  • snivel verb (snivels, snivelled, snivelling)
  • sniffle verb (sniffles, sniffled, sniffling)
  • blubber verb (blubbers, blubbered, blubbering)
  • whimper verb (whimpers, whimpered, whimpering)
  • sniff verb (sniffs, sniffed, sniffing)
 2. tjuta (vråla)
  to blare; to clatter; to rant
  • blare verb (blares, blared, blaring)
  • clatter verb (clatters, clattered, clattering)
  • rant verb (rants, ranted, ranting)
 3. tjuta (gråta; lipa; grina; böla)
  to tear; to weep; to water
  • tear verb (tears, tore, tearing)
  • weep verb (weeps, wept, weeping)
  • water verb (waters, watered, watering)
 4. tjuta (vråla; skrika; gallskrika)
  to shout; to scream; to yell; to bark; to roar; to bellow; to shriek; to bawl; to rant; to rage; to boom; to cry out; to cry
  • shout verb (shouts, shouted, shouting)
  • scream verb (screams, screamed, screaming)
  • yell verb (yells, yelled, yelling)
  • bark verb (barks, barked, barking)
  • roar verb (roars, roared, roaring)
  • bellow verb (bellows, bellowed, bellowing)
  • shriek verb (shrieks, shrieked, shrieking)
  • bawl verb (bawls, bawled, bawling)
  • rant verb (rants, ranted, ranting)
  • rage verb (rages, raging)
  • boom verb (booms, boomed, booming)
  • cry out verb (cry out, cried out, crying out)
  • cry verb (cries, cried, crying)
 5. tjuta (böla; ropa högt; skrika; )
  to shriek; to bellow; to yell; to shout; to scream; to cry out; to roar
  • shriek verb (shrieks, shrieked, shrieking)
  • bellow verb (bellows, bellowed, bellowing)
  • yell verb (yells, yelled, yelling)
  • shout verb (shouts, shouted, shouting)
  • scream verb (screams, screamed, screaming)
  • cry out verb (cry out, cried out, crying out)
  • roar verb (roars, roared, roaring)
 6. tjuta (rasa; skråla; vråla; skrika högt)
  to rage; to rant; to scream; to yell; to bawl; to let someone have it; rant & rage
  • rage verb (rages, raging)
  • rant verb (rants, ranted, ranting)
  • scream verb (screams, screamed, screaming)
  • yell verb (yells, yelled, yelling)
  • bawl verb (bawls, bawled, bawling)
  • let someone have it verb (lets someone have it, let someone have it, letting someone have it)

Conjugations for tjuta:

presens
 1. tjutar
 2. tjutar
 3. tjutar
 4. tjutar
 5. tjutar
 6. tjutar
imperfekt
 1. tjutade
 2. tjutade
 3. tjutade
 4. tjutade
 5. tjutade
 6. tjutade
framtid 1
 1. kommer att tjuta
 2. kommer att tjuta
 3. kommer att tjuta
 4. kommer att tjuta
 5. kommer att tjuta
 6. kommer att tjuta
framtid 2
 1. skall tjuta
 2. skall tjuta
 3. skall tjuta
 4. skall tjuta
 5. skall tjuta
 6. skall tjuta
conditional
 1. skulle tjuta
 2. skulle tjuta
 3. skulle tjuta
 4. skulle tjuta
 5. skulle tjuta
 6. skulle tjuta
perfekt particip
 1. har tjutat
 2. har tjutat
 3. har tjutat
 4. har tjutat
 5. har tjutat
 6. har tjutat
imperfekt particip
 1. hade tjutat
 2. hade tjutat
 3. hade tjutat
 4. hade tjutat
 5. hade tjutat
 6. hade tjutat
blandad
 1. tjuta!
 2. tjuta!
 3. tjutad
 4. tjutande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tjuta:

NounRelated TranslationsOther Translations
bark bark; skälla; trädbark
blare trumpetstötar
blubber späck; valspäck
boom detonation; explosion; förtsättning; högkonjunktur; knall; krocka; plötslig explosion; sammanstöta; smäll; stigning; uppgång; uppsving
clatter rasslande; skaller; skallrande; skramla; skramlande; skrammel
cry skrik
rage hets; ilska; mani; raseri; ursinne; vrede
roar oljud; skrikande; tumult
scream skrik
shout skrika
shriek skrik
tear riva; triangel
water vatten
whimper jämmerton; klagolåt
whine lipa; sulka
yell skrik; slogan; stirdsrop
VerbRelated TranslationsOther Translations
bark gallskrika; skrika; tjuta; vråla skrika; skälla
bawl gallskrika; rasa; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gå an; härja; klaga; knorra; låta någon ha det; morra lågt; muttra; rasa; skrika; skräna; tala fult
bellow böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla böla; gapa; hojta; ropa; skrika; vråla
blare tjuta; vråla
blubber grina; lipa; tjuta gråta; snyfta
boom gallskrika; skrika; tjuta; vråla blomma; bullra; knalla; komma till högkonjunktur; krascha; panga; smälla
clatter tjuta; vråla dunka; klampa; klappra; klattra; rassla; skramla; slamra
cry gallskrika; grina; lipa; skrika; tjuta; vråla gapa; gasta; gråta; jämra sig; klaga; lipa; rya; skrika; snyfta; vråla
cry out böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla gråta ut; skrika ut
let someone have it rasa; skrika högt; skråla; tjuta; vråla låta någon ha det; tala fult
rage gallskrika; rasa; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla bryta ut i raseri; dundra; förbanna; gå an; härja; rasa; skrika; skräna; storma; svära; tala fult
rant gallskrika; rasa; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gå an; härja; rasa; skrika; skräna; tala fult
rant & rage rasa; skrika högt; skråla; tjuta; vråla
roar böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla bua; böla; gapa; hojta; ropa; skrika; skräna; vråla
scream böla; gallskrika; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gapa; gasta; gå an; hojta; härja; höja rösten; rasa; ropa; rya; skrika; skräna; vråla
shout böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla anropa; gapa; gråta; hojta; jubbla; kalla på; lipa; ropa; skrika
shriek böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla gapa; gasta; gråta; hojta; höja rösten; lipa; ropa; rya; skrika; skrika ut; vråla
sniff grina; lipa; tjuta andas in; nosa reda på; sniffa in; snorta; snörvla; tala i nasal ton
sniffle grina; lipa; tjuta fnysa; snora; snusa; snörvla; tala i nasal ton; vädra
snivel grina; lipa; tjuta snörvla
tear böla; grina; gråta; lipa; tjuta framhäva; klösa; poängtera; riva; riva av; riva sönder; riva upp; riva ut; slita; slita av; slita isär; slita sönder; starkt betona
water böla; grina; gråta; lipa; tjuta bevattna; blöta; irrigera; låta dricka; spruta; spruta vatten på; vattna
weep böla; grina; gråta; lipa; tjuta gråta; jämra sig; klaga; snyfta
whimper grina; lipa; tjuta brumma; gny; gnälla; gråta; klaga; mumla; snyfta; surra; tala entonigt
whine grina; lipa; tjuta brumma; gny; gnälla; jämra; jämra sig; klaga; kvida; lipa; mumla; surra; tala entonigt
yell böla; gallskrika; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gapa; gasta; gnälla; gå an; hojta; härja; höja rösten; jämra; kvida; låta någon ha det; rasa; ropa; rya; skrika; skräna; tala fult; vråla
OtherRelated TranslationsOther Translations
bark barka; barkskepp
bawl bröla; skrål
bellow böl; skrål
boom boom; hausse
clatter knatter; knattra; smatter
rage grassera
roar brusa
scream anskri; skri
shout tillrop; tjoa
shriek skri
sniff sniffa
water begjuta
whimper kinka; kvida
whine kvida; vina; voja
yell gallskrik; skri; skrän

Synonyms for "tjuta":


Wiktionary Translations for tjuta:


Cross Translation:
FromToVia
tjuta hoot; howl; wail; ululate heulen — ein bestimmtes Geräusch (ein Heulen) erzeugen
tjuta blubber; bawl heulenTränen vergießen
tjuta shriek; screech; scream; squeal kreischen — einen Schrei mit lauter, hoch Stimme ausstoßen
tjuta shriek; screech; scream; squeal kreischen — ein lautes, schrilles Geräusch ausstoßen
tjuta whine; whimper pleurnicheraffecter de pleurer, avoir un ton larmoyant, essayer de pleurer, comme les enfants qui vouloir que l’on s’attendrir et que l’on leur céder.