Swedish

Detailed Translations for tveka from Swedish to English

tveka:

tveka verb (tvekar, tvekade, tvekat)

 1. tveka (tänka över)
  to hesitate; to doubt; to linger; to waver; to delay; to defer; to brood over; to tarry; to deter
  • hesitate verb (hesitates, hesitated, hesitating)
  • doubt verb (doubts, doubted, doubting)
  • linger verb (lingers, lingered, lingering)
  • waver verb (wavers, wavered, wavering)
  • delay verb (delaies, delayed, delaying)
  • defer verb (defers, deferred, deferring)
  • brood over verb (broods over, brooded over, brooding over)
  • tarry verb (tarries, tarried, tarrying)
  • deter verb (deters, deterred, deterring)
 2. tveka
  to hesitate; be indecised; to procrastinate; to question; to waver; to tarry; to vacillate; to put off
  • hesitate verb (hesitates, hesitated, hesitating)
  • procrastinate verb (procrastinates, procrastinated, procrastinating)
  • question verb (questions, questioned, questioning)
  • waver verb (wavers, wavered, wavering)
  • tarry verb (tarries, tarried, tarrying)
  • vacillate verb (vacillates, vacillated, vacillating)
  • put off verb (puts off, put off, putting off)
 3. tveka (vara obestämd; vara vag; vara obeslutsam; vara svävande)
  to be indecisive
 4. tveka (vara tvivlande; tvivla)
  to doubt; to hesitate; to be doubtful
  • doubt verb (doubts, doubted, doubting)
  • hesitate verb (hesitates, hesitated, hesitating)
  • be doubtful verb (is doubtful, being doubtful)

Conjugations for tveka:

presens
 1. tvekar
 2. tvekar
 3. tvekar
 4. tvekar
 5. tvekar
 6. tvekar
imperfekt
 1. tvekade
 2. tvekade
 3. tvekade
 4. tvekade
 5. tvekade
 6. tvekade
framtid 1
 1. kommer att tveka
 2. kommer att tveka
 3. kommer att tveka
 4. kommer att tveka
 5. kommer att tveka
 6. kommer att tveka
framtid 2
 1. skall tveka
 2. skall tveka
 3. skall tveka
 4. skall tveka
 5. skall tveka
 6. skall tveka
conditional
 1. skulle tveka
 2. skulle tveka
 3. skulle tveka
 4. skulle tveka
 5. skulle tveka
 6. skulle tveka
perfekt particip
 1. har tvekat
 2. har tvekat
 3. har tvekat
 4. har tvekat
 5. har tvekat
 6. har tvekat
imperfekt particip
 1. hade tvekat
 2. hade tvekat
 3. hade tvekat
 4. hade tvekat
 5. hade tvekat
 6. hade tvekat
blandad
 1. tveka!
 2. tveka!
 3. tvekad
 4. tvekande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tveka:

NounRelated TranslationsOther Translations
delay anstånd; frist; försening; förskjutning; respit; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning; uppskov
doubt obeslutsamhet; tvekan; tveksamhet; tvivel
question angelägenhet; fråga; interpellation; problem; resultat; rättsfråga; sak; stridsfråga; undran; uppgift; utgang; ämne
VerbRelated TranslationsOther Translations
be doubtful tveka; tvivla; vara tvivlande betvivla; tvivla
be indecised tveka
be indecisive tveka; vara obeslutsam; vara obestämd; vara svävande; vara vag
brood over tveka; tänka över
defer tveka; tänka över skjuta upp
delay tveka; tänka över avhålla; falla över; fördröja; stoppa; uppehålla
deter tveka; tänka över avhålla; avskräcka; dekouragera; fördröja; stoppa; uppehålla
doubt tveka; tvivla; tänka över; vara tvivlande betvivla; fråga; tvivla; undra
hesitate tveka; tvivla; tänka över; vara tvivlande
linger tveka; tänka över dröja sig kvar; fördröja; masa; slingra; släntra; såsa; söla; uppehålla
procrastinate tveka fördröja; uppehålla
put off tveka fördröja; senarelägga; skjuta på; uppehålla
question tveka bekämpa; bestrida; fråga på; fråga vidare; förhöra; interpellera; strida; tävla; utfråga
tarry tveka; tänka över fördröja; masa; såsa; söla; uppehålla
vacillate tveka
waver tveka; tänka över häfta; klibba fast; köra fast
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
tarry som tjära; tjäraktigt
OtherRelated TranslationsOther Translations
delay dröjsmål; eftersläpning; fördröjning; sinka
doubt betänklighet; tvivelsmål
hesitate hesitera
put off avspisa; uppskjuta
question spörsmål

Synonyms for "tveka":


Wiktionary Translations for tveka:

tveka
verb
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
tveka doubt zweifeln — den Wahrheitsgehalt in Frage stellen; glauben oder vermuten, dass etwas nicht stimmt
tveka hesitate; waver; falter; rock; stagger; totter; vacillate; wobble barguigner — (familier, fr) hésiter, avoir de la peine à se déterminer, particulièrement quand il s’agir d’un achat, d’une affaire, d’un traité.
tveka hesitate; at a loss for words; waver; falter; pause hésiter — Être incertain, indécis sur le parti, sur la résolution que l’on doit prendre.