Swedish

Detailed Translations for uppgift from Swedish to English

uppgift:

uppgift [-en] noun

 1. uppgift (syssla; jobb)
  the chore; the task; the job
 2. uppgift (syssla; jobb; arbete)
  the labour; the chore; the task; the workpiece; the working; the duties; the work; the labor
 3. uppgift (problem)
  the assignment; the problematical case; the summary; the statement; the question; the task; the problem; the problems
 4. uppgift (befallning; order; instruktion; )
  the assignment; the order; the shibboleth; the instruction; the command; the parole; the cue; the motto
 5. uppgift (uppgifter; att göra-poster)
  the task; the to-do; the to-do item
  – A personal or work-related project, assignment, or errand to be tracked through to completion. 1
 6. uppgift
  the task
  – A type of work item that records a development task or test task. 1
 7. uppgift
  the task
  – An action that a user accomplishes by using the Actions pane and the context-sensitive menu that affects non-Service Manager objects. 1

Translation Matrix for uppgift:

NounRelated TranslationsOther Translations
assignment anvisning; befallning; instruktion; order; problem; stickreplik; uppgift; vink anvisning; föreskrift; instruktion; ranson; tilldelning; undervisning
chore arbete; jobb; syssla; uppgift hemläxa; hemuppgift; skoluppgift
command anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink anvisning; befallning; bestämmanderätt; frontposition; föreskrift; herravälde; instruktion; kommando; kommendering; kontroll; ledande; ledning; makt; myndighet; order; undervisning; uppdrag; övervälde
cue anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink biljardkö; hint; ledtråd; stack-ikon; stångpiska; tips
duties arbete; jobb; syssla; uppgift plikter; skatt; uppgifter
instruction anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink anvisning; briefing; bruksanvisning; föreskrift; förklaring; handbok; instruction; instruktion; kurs; lektion; lärande; läxa; order; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag
job jobb; syssla; uppgift anställning; arbete; jobb; position; utnämning; ärende
labor arbete; jobb; syssla; uppgift
labour arbete; jobb; syssla; uppgift
motto anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink livsfras; motto; paroll; slagord; slogan
order anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; z-ordning
parole anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink livsfras; motto
problem problem; uppgift fråga; interpellation; komplikation; problem; problemfall; undran
problematical case problem; uppgift problemfall; svårighet
problems problem; uppgift bekymmer; besvärlighet; defekter; frågor; obehag; obekvämhet; otrevnad; problem; trasigheter
question problem; uppgift angelägenhet; fråga; interpellation; problem; resultat; rättsfråga; sak; stridsfråga; undran; utgang; ämne
shibboleth anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink
statement problem; uppgift anklagelse; anmärkning; anteckning; bokslut; förklarelse; hävding; kommentar; kontoutdrag; meddelande; notering; nyhet; påståelse; påstående; resumé; sammandrag; utdrag; uttalande; uttryck; väcka åtal mot; yttrande; åsiktsförklaring; åtgärdssats; översikt
summary problem; uppgift resumé; sammandrag; sammanfattning; översikt
task arbete; att göra-poster; jobb; problem; syssla; uppgift; uppgifter hemläxa; hemuppgift; skoluppgift; svårighet
to-do att göra-poster; uppgift; uppgifter dun; fjun; ludd; rabalder; tjafsa och larva; tumult; uppståndelse; väsen
to-do item att göra-poster; uppgift; uppgifter
work arbete; jobb; syssla; uppgift arbete; ativitet; jobb; uppviglad
working arbete; jobb; syssla; uppgift fungerande; funkar; lyckande
workpiece arbete; jobb; syssla; uppgift hemläxa; hemuppgift; skoluppgift
VerbRelated TranslationsOther Translations
command anföra; befalla; beordra; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera; kungöra; leda; påbjuda
labor arbeta
labour arbeta
order befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; gruppera; göra i ordning; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; reglera; ringa till; se till; sortera
question bekämpa; bestrida; fråga på; fråga vidare; förhöra; interpellera; strida; tveka; tävla; utfråga
work arbeta; arbeta som städhjälp; fortsätta; fungera; städa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
to-do uppgifter
working arbetssam; arbetssamt; flitig; flitigt; företagsamt; idog
OtherRelated TranslationsOther Translations
assignment arbetsuppgift
command anförande; betinga; föreläggande
labor lönearbete; sysselsättning
labour lönearbete; sysselsättning
motto devis
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
problem problemställning; spörsmål
problems problematik
question spörsmål
statement andragande; angivning; uppgivande
summary exposé; hopräkning
task arbetsuppgift; pensum; åliggande
work bearbeta; bestyr; göromål; jobba; knog; lirka; sjåa; tjänstgöring; värv
working igång
workpiece arbetsstycke

Synonyms for "uppgift":


Wiktionary Translations for uppgift:

uppgift
noun
 1. task
 2. what something does or is used for
 3. any activity designed to develop or hone a skill or ability
 4. piece of work done as part of one’s duties

Cross Translation:
FromToVia
uppgift task; business Aufgabe — etwas, das zu erledigen ist; Arbeitsauftrag
uppgift predication AussageErklärung, Bekundung, Feststellung; etwas Gesagtes, das die eigene Meinung bzw. das eigene Wissen widerspiegelt
uppgift declaration; specification; statement Angabeallgemein: Aussage, Behauptung
uppgift destination destinationemploi auquel une personne ou une chose devoir affecter ou usage qu’on en peut faire.
uppgift task; job; chore; stint; assignment tâchetravail donner à accomplir.

Related Translations for uppgift