Swedish

Detailed Translations for utmärka from Swedish to English

utmärka:

utmärka verb (utmärkar, utmärkade, utmärkat)

 1. utmärka (karakterisera; definiera; beskriva)
  to characterize; to characterise
  – describe or portray the character or the qualities or peculiarities of 1
  • characterize verb, American (characterizes, characterized, characterizing)
   • You can characterize his behavior as that of an egotist1
   • This poem can be characterized as a lament for a dead lover1
  • characterise verb, British
  to define
  – determine the essential quality of 1
  • define verb (defines, defined, defining)
  to depict; to describe
  – give a description of 1
  • depict verb (depicts, depicted, depicting)
  • describe verb (describes, described, describing)
  to mark
  • mark verb (marks, marked, marking)

Conjugations for utmärka:

presens
 1. utmärkar
 2. utmärkar
 3. utmärkar
 4. utmärkar
 5. utmärkar
 6. utmärkar
imperfekt
 1. utmärkade
 2. utmärkade
 3. utmärkade
 4. utmärkade
 5. utmärkade
 6. utmärkade
framtid 1
 1. kommer att utmärka
 2. kommer att utmärka
 3. kommer att utmärka
 4. kommer att utmärka
 5. kommer att utmärka
 6. kommer att utmärka
framtid 2
 1. skall utmärka
 2. skall utmärka
 3. skall utmärka
 4. skall utmärka
 5. skall utmärka
 6. skall utmärka
conditional
 1. skulle utmärka
 2. skulle utmärka
 3. skulle utmärka
 4. skulle utmärka
 5. skulle utmärka
 6. skulle utmärka
perfekt particip
 1. har utmärkat
 2. har utmärkat
 3. har utmärkat
 4. har utmärkat
 5. har utmärkat
 6. har utmärkat
imperfekt particip
 1. hade utmärkat
 2. hade utmärkat
 3. hade utmärkat
 4. hade utmärkat
 5. hade utmärkat
 6. hade utmärkat
blandad
 1. utmärka!
 2. utmärka!
 3. utmärkad
 4. utmärkande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for utmärka:

NounRelated TranslationsOther Translations
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
VerbRelated TranslationsOther Translations
characterise beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
characterize beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
define beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avgränsa; begränsa; berätta; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; förklara; markera; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; utstaka; återberätta
depict beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; måla av; porträttera; rapportera; skildra; teckna; återberätta
describe beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; rapportera; skildra; teckna; återberätta
mark beskriva; definiera; karakterisera; utmärka anteckna; beteckna; bocka av; brännmärka; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på
OtherRelated TranslationsOther Translations
characterise karaktärisera
characterize karaktärisera
depict utmåla
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring

Synonyms for "utmärka":


Wiktionary Translations for utmärka:


Cross Translation:
FromToVia
utmärka call attention to; draw attention; alert; attention; signal; distinguish; highlight; remark; observe; prompt signalerappeler ou attirer l’attention de quelqu’un sur une personne ou sur une chose.