Swedish

Detailed Translations for utstaka from Swedish to English

utstaka:

utstaka verb (utstakar, utstakade, utstakat)

 1. utstaka (avgränsa; bestämma; begränsa; markera; definiera)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate verb (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline verb (outlines, outlined, outlining)
  • fence off verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out verb (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define verb (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • map out verb (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out verb (traces out, traced out, tracing out)
  • fence verb (fences, fenced, fencing)

Conjugations for utstaka:

presens
 1. utstakar
 2. utstakar
 3. utstakar
 4. utstakar
 5. utstakar
 6. utstakar
imperfekt
 1. utstakade
 2. utstakade
 3. utstakade
 4. utstakade
 5. utstakade
 6. utstakade
framtid 1
 1. kommer att utstaka
 2. kommer att utstaka
 3. kommer att utstaka
 4. kommer att utstaka
 5. kommer att utstaka
 6. kommer att utstaka
framtid 2
 1. skall utstaka
 2. skall utstaka
 3. skall utstaka
 4. skall utstaka
 5. skall utstaka
 6. skall utstaka
conditional
 1. skulle utstaka
 2. skulle utstaka
 3. skulle utstaka
 4. skulle utstaka
 5. skulle utstaka
 6. skulle utstaka
perfekt particip
 1. har utstakat
 2. har utstakat
 3. har utstakat
 4. har utstakat
 5. har utstakat
 6. har utstakat
imperfekt particip
 1. hade utstakat
 2. hade utstakat
 3. hade utstakat
 4. hade utstakat
 5. hade utstakat
 6. hade utstakat
blandad
 1. utstaka!
 2. utstaka!
 3. utstakad
 4. utstakande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for utstaka:

NounRelated TranslationsOther Translations
fence gallerverk; hälare; inhägnande; mottagare av stulet gods; spaljé; staket; stängsel
fence in stängsel
fence off stängsel
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
VerbRelated TranslationsOther Translations
clearly define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; tydligt definiera
define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka berätta; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; förklara; karakterisera; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; utmärka; återberätta
demarcate avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
fence avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka fäktas
fence in avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; skydda; stängsla in; täcka
fence off avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; plombera; plugga igen; skydda; stoppa igen; stängsla in; tamponera; täcka
map out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
mark out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
outline avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka ange huvuddragen av; beskriva; beskriva i sina grunddrag; bestämma; definiera; fastlägga; skildra; skissera; teckna
trace out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka klottra; krafsa; skrapa
OtherRelated TranslationsOther Translations
fence fäkta; gärda; gärdesgård; gärdsgård; hägnad; inhängna
fence in kringgärda; omhägna