Summary


Swedish

Detailed Translations for utveckla from Swedish to English

utveckla:

utveckla verb

 1. utveckla
  to develop; to evolve
  • develop verb (develops, developped, developping)
  • evolve verb (evolves, evolved, evolving)
 2. utveckla (framkalla)
  to develop; to fabricate; to make ready for construction
  • develop verb (develops, developped, developping)
  • fabricate verb (fabricates, fabricated, fabricating)
  • make ready for construction verb (makes ready for construction, made ready for construction, making ready for construction)
 3. utveckla (veckla ut; breda ut)
  to unfold; to open
  • unfold verb (unfolds, unfolded, unfolding)
  • open verb (opens, opened, opening)
 4. utveckla (växa; öka; tillta)
  to develop; to grow; to increase
  • develop verb (develops, developped, developping)
  • grow verb (grows, grew, growing)
  • increase verb (increases, increased, increasing)
 5. utveckla (kultivera; odla)
  to cultivate; to develop
  • cultivate verb (cultivates, cultivated, cultivating)
  • develop verb (develops, developped, developping)
 6. utveckla (veckla ut; avslöja; utvecklas; vika ut)
  to develop; to unfold
  • develop verb (develops, developped, developping)
  • unfold verb (unfolds, unfolded, unfolding)

Translation Matrix for utveckla:

NounRelated TranslationsOther Translations
grow blomning
increase bestigning; expansion; framsteg; förstoring; förtsättning; lagerökning; multiplikation; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; utvidgning; utökning; ökning
open spelrum
VerbRelated TranslationsOther Translations
cultivate kultivera; odla; utveckla civilisera; frambringa; föda upp; odla; uppfostra; uppföda
develop avslöja; framkalla; kultivera; odla; tillta; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; växa; öka bemaktiga; bosätta sig; kolonisera; odla; placera; slå sig ner; utvecklas; växa; växa upp
evolve utveckla
fabricate framkalla; utveckla fabricera; göra; hitta på; ljuga; producera
grow tillta; utveckla; växa; öka bli högre; florera; gå upp; ha framgång; komma upp; odla; resa sig; stiga; stiga upp; svälla; tillta; trivas; utvecklas; växa; växa upp; öka
increase tillta; utveckla; växa; öka bli högre; föröka sig; stiga; stiga upp; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; öka; ökas
make ready for construction framkalla; utveckla
open breda ut; utveckla; veckla ut begynna; börja; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
unfold avslöja; breda ut; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut breda ut; sprida ut; veckla upp; veckla ut; vika upp; vika ut; öppna
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
open frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
OtherRelated TranslationsOther Translations
cultivate ansa; upparbeta; uppodla
develop arta
grow tilltaga
increase föröka; förökning; påslag; påspädning; påökning; stegra; stegring; tilltaga; utöka
open upplåta; uppsluppen
unfold bre

Synonyms for "utveckla":


Wiktionary Translations for utveckla:

utveckla
verb
 1. (intransitive) to speak or write at length or in detail
 2. (intransitive) to (be) change(d) from a smaller form/size to a larger one
 3. (transitive) to express at length or in detail
 4. (transitive) to change from a smaller form/size to a larger one
 5. (chess) to place one's pieces actively
 6. to create
 7. to progress

Cross Translation:
FromToVia
utveckla form; educate bildenohne und mit Akkusativ: das Wissen, Moral, Denkweise oder handwerkliche Fähigkeiten (von jemanden) verbessern
utveckla develop entwickelnallgemein: sich etwas ausdenken, planen
utveckla deploy; spread out; roll out déployerétendre, développer ce qui ployer.
utveckla develop; unfold; unroll; unwrap dérouler — Traductions à trier suivant le sens