Swedish

Detailed Translations for välsignelse from Swedish to English

välsignelse:

välsignelse [-en] noun

 1. välsignelse
  the blessing; the benediction; the boon
 2. välsignelse
  the blessing
 3. välsignelse (tacksägelsebön)
  the toast; the congratulation; the benediction; the felicitation; the congratulatory message
 4. välsignelse (lycka)
  the bliss; the glory; the blessedness; the magnificence; the happiness; the deliciousness; the joy; the well-being

Translation Matrix for välsignelse:

NounRelated TranslationsOther Translations
benediction tacksägelsebön; välsignelse välgångsönskan
blessedness lycka; välsignelse
blessing välsignelse välgångsönskan; välsingnälse
bliss lycka; välsignelse gladhet; lycka; sällhet
boon välsignelse favör; tjänst
congratulation tacksägelsebön; välsignelse lycko önskningar
congratulatory message tacksägelsebön; välsignelse lycko önskningar
deliciousness lycka; välsignelse
felicitation tacksägelsebön; välsignelse lycko önskningar
glory lycka; välsignelse berömdhet; glans; pompa; populairität; prakt; storslagenhet; ståt; ära
happiness lycka; välsignelse eufori; gladhet; glädje; lycka; munterhet; sällhet
joy lycka; välsignelse behag; fullkomlighet; fulländning; förlustelse; förtjusning; gladhet; glädje; glädjerop; lycka; munterhet; njutning; nöje; nöjsamhet; ofelbarhet; rolighet; skoj; skojighet; skrik av glädje; åtnjutande
magnificence lycka; välsignelse
toast tacksägelsebön; välsignelse rostad bröd; ärande
well-being lycka; välsignelse eufori; framgångar; glädje; lycka; välfarande
VerbRelated TranslationsOther Translations
toast skåla
OtherRelated TranslationsOther Translations
blessedness salighet
bliss lycksalighet
congratulation gratulation; hyllning; lyckönskan
joy fröjd
toast välgångsskål

Wiktionary Translations for välsignelse:

välsignelse
noun
 1. blessing
 2. A blessing or benefit