Swedish

Detailed Translations for våghalsighet from Swedish to English

våghalsighet:

våghalsighet [-en] noun

  1. våghalsighet
    the recklessness; the foolhardiness; the daredevilry
  2. våghalsighet (tapperhet; mod; förvägenhet; gallanteri)
    the courage; the valour; the bravery; the gallantry; the vigour; the daring; the sturdiness; the valor; the vigor

Translation Matrix for våghalsighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
bravery förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet
courage förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet kraft; mod; spänstighet; styrka; vigör
daredevilry våghalsighet
daring förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet ha mod; mod; nerv; ta risken; våga
foolhardiness våghalsighet
gallantry förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet artighet; etikett; god uppfostran
recklessness våghalsighet förhastande; hänsynslös; oförsiktighet; överilning
sturdiness förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet kraftig byggnad; kraftighet; robusthet; stabilitet; styrka; vigör
valor förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet heroism; hjältemod
valour förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet heroism; hjältemod
vigor förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet iver; kraft; mod; spänstighet; styrka; vigör
vigour förvägenhet; gallanteri; mod; tapperhet; våghalsighet iver; kraft; mod; spänstighet; styrka; vigör
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
daring eggande; frimodig; frimodigt; förarglig; förargligt; käckt; modig; modigt; retligt; vågande
OtherRelated TranslationsOther Translations
bravery mandom
courage mannamod
daring dristighet; morsk; oförvägen; vågad; vågat
foolhardiness dumdristighet
gallantry galanteri
recklessness lättsinne
valor bravur; mandom
valour bravur; mandom