Swedish

Detailed Translations for vanlig from Swedish to English

vanlig:


Translation Matrix for vanlig:

NounRelated TranslationsOther Translations
common allmän
current avdrift; elektricitet; elektrisk ström; elkraft; energi; havsström; ström; strömning; termikblåsa; termisk uppvind
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
acceptable allmänt; gängse; vanlig; vanligt acceptabel; acceptabelt; antagligen; plausibelt; sannolik; sannolikt; troligt
common alldaglig; alldagligt; allmänt; grått; gängse; ordinärt; trivial; trivialt; vanlig; vanligt alldaglig; alldagligt; allmän; allmänt; gemensam; gemensamt; vanligt
current allmänt; gängse; vanlig; vanligt aktuell; aktuellt; flyktigt; förgänglig; förgängligt; gällande; just nu; kortlivad; kortlivat; lättförstörbar; lättförstörbart; nuvarande; tillfällig; tillfälligt; ögonblickligt; ömtåligt
normal normalt; regelrätt; typiskt; vanlig; vanligt på regelbundna tider; regelbundet; regelmässig; regelmässigt; reguljärt
ordinary alldaglig; alldagligt; grått; ordinärt; trivial; trivialt; vanlig; vanligt allmän; allmänt; vanligt
plain slätt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
ordinarily alldaglig; alldagligt; grått; ordinärt; trivial; trivialt; vanlig; vanligt allmän; allmänt; vanligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
acceptable antagbar; välsedd
common allmänning; billig; samfälld
current aktuell; aktuellt; elström
ordinary ordinarie
plain knaper
ModifierRelated TranslationsOther Translations
for the greater part merendels; vanlig; vanligt för den största delen; för det mesta; i hög grad; mest; mestadels; riklig; till stor del; till största delen; vanligtvis
plain alldaglig; alldagligt; enkel; enkelt; grått; okonstlad; okonstlat; ordinärt; trivial; trivialt; tydligt; vanlig; vanligt blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; idel; idelt; klar; klart; oförblommerat; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rak; rakt; rakt på sak; rent; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; urtvättat; vidrigt; vit; vitt; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
quite common vanlig; vanligt allmän; allmänt; vanligt

Synonyms for "vanlig":


Wiktionary Translations for vanlig:

vanlig
adjective
  1. being regular or usual
  2. widespread, common
  3. ordinary
  4. found in large numbers or in a large quantity
  5. usual
  6. normal, routine
  7. ordinary; lacking adornment or ornamentation
  8. common, ordinary
  9. most commonly occurring

Cross Translation:
FromToVia
vanlig common; in use; usual gebräuchlich — im Gebrauch; im gegenwärtigen Gebrauch befindlich; in bestimmter Häufigkeit verwendet
vanlig common; ordinary gewöhnlich — innerhalb der Norm befindlich
vanlig usual gewöhnlich — gewohntermaßen, üblicherweise, wie meist, wie immer
vanlig often; common; frequent; frequently häufig — vielfach vorkommend, viele Male, immer wieder auftretend
vanlig obligatory obligatdazugehörig
vanlig usual üblich — gewöhnlich oder häufig auftretend, normal
vanlig accustomed; customary; usual; wonted; conventional; habitual habituel — Qui est devenu une habitude, qui est passé en habitude.

Related Translations for vanlig