Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. verkställighet:


Swedish

Detailed Translations for verkställighet from Swedish to English

verkställighet:

verkställighet

  1. verkställighet

Translation Matrix for verkställighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
effect effekt; följd; inflytande; inverkan; konsekvens; medförande; resultat
execution executering; operation; realiserande; utförande; verkställande
VerbRelated TranslationsOther Translations
effect få till stånd; föranleda; förverkliga; realisera; åstadkomma
OtherRelated TranslationsOther Translations
effect verkställighet påverkande; påverkning; verkan; åvägabringa
execution verkställighet avdagatagande; avrättning; exekution; förrättning