Summary


Swedish

Detailed Translations for vikariera from Swedish to English

vikariera:

vikariera [-en] noun

  1. vikariera (ersätta)
    the representative; the delegate; the substitute; the deputy; the mandatary; the replacement

Translation Matrix for vikariera:

NounRelated TranslationsOther Translations
delegate ersätta; vikariera delegat; delegate; delegera; delegerad; ersättare; fullmäktig; ombud; representant; ställföreträdare; substitut
deputy ersätta; vikariera delegerad; ersättare; ombud; representant; ställföreträdare; substitut; suppleant
mandatary ersätta; vikariera
replacement ersätta; vikariera avlösning; byta spelare; ersättande; ersättare; ersättning; omplacering; ställföreträdande; ställföreträdare; suppleant; utbyte
representative ersätta; vikariera agent; delegat; delegerad; envoyé; försäljare; ombud; representant; sändebud; talesman
substitute ersätta; vikariera avlösning; byta spelare; ersättande; ersättare; ersättning; ersättningsmedel; ersättningsprodukt; reservist; ställföreträdare; substitut; suppleant; surrogat; utbyte
VerbRelated TranslationsOther Translations
delegate befullmäktiga; delegera; förordna
substitute ersätta; vara ersättning för; växla
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
representative representant; representativ; representativt
substitute erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
deputy befullmäktigad; deputerad; tillförordnad; vice; vikarie
mandatary befullmäktigad
replacement avbytare
substitute avbytare; substituera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
deputy assistent; erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt