Swedish

Detailed Translations for vinst from Swedish to English

vinst:

vinst [-en] noun

 1. vinst (avkastning; behållning)
  the profit; the yield; the benefit; the return; the output; the gain
 2. vinst (skörd; utbyte)
  the harvest; the yield; the output
 3. vinst (avkastning; utbyte)
  the earning capacity; the return; the yield
 4. vinst (profit; förtjänst; vinning; )
  the profit; the benefit; the advantage; the gain; the earnings; the yield; the winning; the output; the economy; the return; the victory; the take
 5. vinst (fördel; förtjänst; profit)
  the benefit; the profit
 6. vinst
  the profit
 7. vinst
  the profit
  – The difference between revenue obtained from sales and expense incurred in product delivery activities. 1

Translation Matrix for vinst:

NounRelated TranslationsOther Translations
advantage avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott ensamrätt; förmån; privilegium; rättighet
benefit avans; avkastning; behållning; fördel; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott användbarhet; förmån; förtjänst; lättnad; nytta; socialbidrag; socialhjälp; välgörenhetsföreställning
earning capacity avkastning; utbyte; vinst
earnings avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott resultat
economy avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott ekonomi; ekonomistudie; hushållning; kostnadsreduktion; statsekonomi; utgiftsminskning
gain avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott köp
harvest skörd; utbyte; vinst gröda; skörd; årsväxt
output avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; skörd; utbyte; vinning; vinst; överskott utleverans
profit avans; avkastning; behållning; fördel; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott användbarhet; behållning; köp; nytta; saldo
return avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; utbyte; vinning; vinst; överskott ersättning; gentjänst; gottgörelse; hemkomst; komma tillbaka; retur match; täckning; återbetalning; återkomst; återvända; återvändande
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
victory avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott seger
winning avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott landvinning
yield avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; skörd; utbyte; vinning; vinst; överskott
VerbRelated TranslationsOther Translations
gain bli tyngre; erhålla; förtjäna; förvärva; gå upp i vikt; komma ifatt med; lyckats få; lära; uppnå; vinna
harvest plocka; skörda
return ge tillbaka; gå tillbaka till; kasta tillbaka; komma tillbaka; returnera; skicka tillbaka; vända om; återgå; återkomma; återvända
take acceptera; acceptera en gåva; använda; använda sig av; bruka; bära; få ihop; nyttja; samla; samla in; servera sig själv; stjäla; ta; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; tillgodogöra sig; uthärda
yield avstå; avträda; bevilja; tillåta; uppge; utlämna; överge
OtherRelated TranslationsOther Translations
advantage båtnad; överläge
benefit bästa; fromma; gagna
earning capacity lönsamhet; räntabilitet
earnings arbetsförtjänst
gain reveny; tillvinna
output prestationsförmåga; utdata; uteffekt
profit reveny
return recidiv; retur; vedergälla; återge; återgång; återlämna; återsända; återsändning
take frambära; inta; taga; vidtaga
winning vinnande
yield förräntning; hemfalla; rendera; reveny
ModifierRelated TranslationsOther Translations
return bakåt

Synonyms for "vinst":


Wiktionary Translations for vinst:

vinst
noun
 1. remedy
 2. benefit
 3. gain, profit
 4. individual victory

Cross Translation:
FromToVia
vinst returns Ertragallgemein: das positive Ergebnis einer Anstrengung
vinst returns; proceeds Ertragbesonders im Plural: Ergebnis der wirtschaftlichen Leistung (insbesondere von Aktien), Einnahmen, Profit
vinst winnings; yield GewinnBetriebswirtschaft: der Ertrag eines Unternehmens nach Abzug der Kosten
vinst prize Gewinn — ein Erlös oder Sachwert aus Spiel, Wetten, Lotto und Ähnlichem
vinst profit; gain Gewinnallgemein: ein Ereignis, bei welchem ein Nutzen oder Vorteil erzielt wird
vinst advantage; gain; profit; benefit; edge avantage — Utilité, profit, faveur, bénéfice.
vinst lucre; profit lucreprofit plus ou moins licite que l'on rechercher dans une entreprise.
vinst product; item; commodity; ware produitrésultat créatif de l’activité humaine.

Related Translations for vinst