Swedish

Detailed Translations for åsikt from Swedish to Spanish

åsikt:

åsikt [-en] noun

 1. åsikt (idé; föreställning; mening)
  la idea; el pensamiento; el concepto; la opinión; la ocurrencia; la noción; el parecer
 2. åsikt (tanke; idé)
  el pensamiento; el punto de vista; la idea; el concepto; la noción; la opinión
 3. åsikt (mening; uppfattning)
  la opinión; el punto de vista; la convicción; la idea; la noción; el concepto; el modo de ver
 4. åsikt (mening; syn)
  la opinión; el parecer; el juicio; el dictamen; el punto de vista; el modo de ver
 5. åsikt (föreställning; tanke; syn; intryck)
  la noción; el punto de vista; la opinión; la idea
 6. åsikt (övertygelse; syn; ståndpunkt)
  la convicción; el juicio; el convencimiento; la actitud; el parecer; la disposición; la idea; la tendencia; el concepto; la postura; la opinión; el credo; la inclinación; la noción; la filiación; el punto de vista; la persuasión; la simpatías; la toma de posición
 7. åsikt (synpunkt; uppfattning; mening)
  la posición; el enfoque; la perspectiva; el punto de vista; el ángulo de incidencia; el aspecto; el modo de ver; el modo de ver las cosas; el ángulo visual

Translation Matrix for åsikt:

NounRelated TranslationsOther Translations
actitud ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse mentalitet; position; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd; ställning; ståndpunkt
aspecto mening; synpunkt; uppfattning; åsikt anblick; framträdande; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tankesätt; utsikt; vy; åsyn
concepto föreställning; idé; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse begrepp; idé; tankesätt
convencimiento ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse vanbild
convicción mening; ståndpunkt; syn; uppfattning; åsikt; övertygelse förtroende; förvissning; tro; övertygelse
credo ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse konfession; tro; trosbekännelse; troslära
dictamen mening; syn; åsikt uppskatning; värdering; yttrande
disposición ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse arrangemang; avlämnande; beredskap; hierarki; leverans; psykiskt tillstånd; rangordning; tendens; uppgörelse; utlämnande; vilja; överenskommelse; överlämnande
enfoque mening; synpunkt; uppfattning; åsikt bli skarp; inställning
filiación ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse flodens källa; flodkälla; föräldraskap; källa
idea föreställning; idé; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse aning; avsikt; betydelse; fantasi; förstånd; idé; illusion; inbillning; insikt; medvetenhet; mening; omdöme; rån; rånöverfall; smarthet; tankesätt; tendens; urskiljningsförmåga; vanföreställning; villfarelse; överfall
inclinación ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; bocka; branthet; böja; böjelse; böjning; hänga; håg; inklination; kollaps; kurva; luta; lutning; niga; orientera på; orientering; sammanbrott; skevhet; snedhet; tendens; tro; vridning; övertygelse
juicio mening; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse artikulation; artikulering; dom; förhandling; intellekt; mål; omdöme; process; prolog; rättegång; tal; tankesätt; uppskatning; utlåtande; uttal; värdering
modo de ver mening; syn; synpunkt; uppfattning; åsikt syn; synförmåga; synsätt; sätt att se; tankesätt
modo de ver las cosas mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
noción föreställning; idé; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse aning; begrepp; benämning; föreställning; förstånd; föstånd; hjärnan; idé; insikt; intelligens; medvetenhet; namn; omdöme; sinnelag; själ; tankesätt; term; uppfattning; urskiljningsförmåga
ocurrencia föreställning; idé; mening; åsikt inspiration; skämt; slagfärdig replik
opinión föreställning; idé; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse artikulation; artikulering; citat; dom; ellips; förstånd; hjärnan; idé; inblick; insikt; intelligens; kommentar; mening; omdöme; rådgivande församling; sinnelag; själ; syn; synförmåga; tal; tankesätt; urskiljningsförmåga; utlåtande; uttal; uttalande; uttryck; vision; yttrande; åsiktsförklaring
parecer föreställning; idé; mening; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse idé; inblick; vision
pensamiento föreställning; idé; mening; tanke; åsikt tankesätt
perspectiva mening; synpunkt; uppfattning; åsikt förhoppning; förväntan; förväntning; hopp; panorama; syn; synförmåga; utblick; utsikt; utsiktspunkt; vy
persuasión ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse frestelse; förlockning; lockelse; övertalning
posición mening; synpunkt; uppfattning; åsikt attityd; läge; ort; plats; position; ställning; ståndpunkt; syn; synförmåga
postura ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse attityd; form; gammaldags värdighet; gestalt; grandezza; hållning; insatser; läggande; mentalitet; pengainsatser; postyr; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd; skapnad; statyr
punto de vista föreställning; idé; intryck; mening; ståndpunkt; syn; synpunkt; tanke; uppfattning; åsikt; övertygelse idé; inblick; syn; synförmåga; tankesätt; vision
simpatías ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse
tendencia ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse andemening; benägenhet; böjelse; drift; håg; innebörd; innehåll; mode; orientera på; orientering; sätt; tendens; trend; vis
toma de posición ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse position; ställning; ståndpunkt; syn; synförmåga
ángulo de incidencia mening; synpunkt; uppfattning; åsikt närmande
ángulo visual mening; synpunkt; uppfattning; åsikt närmande
VerbRelated TranslationsOther Translations
parecer förefalla; lika som; se ut att; se ut som; synas; synas vara; sätta fram för visning; tyckas; verka; verka vara; verkar; visa; överenskomma med

Wiktionary Translations for åsikt:


Cross Translation:
FromToVia
åsikt opinión Meinung — der selbst gebildete Standpunkt eines Menschen
åsikt opinión Meinung — die persönliche Bewertung einer Sache oder Person, auch die Bewertung durch eine Gruppe
åsikt opinión Ansicht — Art und Weise, wie man etwas versteht
åsikt concepción Anschauung — die Art und Weise, wie man etwas betrachten oder interpretieren
åsikt opinión opinion — thought a person has formed about a topic
åsikt acuerdo; consejo avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
åsikt opinión; acuerdo opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Related Translations for åsikt