Swedish

Detailed Translations for beräkning from Swedish to Spanish

beräkning:

beräkning [-en] noun

 1. beräkning
  la calculación; el cálculo; el presupuesto; la valoración; la estimación; la tasación
 2. beräkning (räkning)
  la cuenta; la justificación
 3. beräkning (list; skärpa; smarthet)
  la listeza; la agudez; la habilidad; la astucia; la agudeza; la viveza; la sagacidad; la vivacidad; la acritud
 4. beräkning (uppskattning; uträkning)
  el presupuesto; la estimación; la estimación de gastos; la suposición; la estima; la evaluación; el cálculo aproximado; la valoración; el cálculo; la tasación; la conjetura; la calculación; la estimación del valor

Translation Matrix for beräkning:

NounRelated TranslationsOther Translations
acritud beräkning; list; skärpa; smarthet avsaknad av sammanhang; bryskhet; butterhet; glöd; häftighet; iver; korthet; plottrighet; skarphet; snäsighet; spetsighet; syrlighet; vasshet; virrighet; våldsamhet
agudez beräkning; list; skärpa; smarthet skarphet; spetsighet; vasshet
agudeza beräkning; list; skärpa; smarthet avsaknad av sammanhang; begrepp; bryskhet; färmitet; föstånd; handlingskraft; insikt; intelligens; klokhet; korthet; kvicktänkthet; omdöme; plottrighet; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; skarpsynthet; skämt; skärpa; slagfärdig replik; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; snarfyndighet; snäsighet; spetsighet; syrlighet; urskiljningsförmåga; vasshet; virrighet
astucia beräkning; list; skärpa; smarthet fiffighet; färmitet; handlingskraft; intelligens; klipsk; klokhet; krokighet; list; listig; listighet; skarphet; skarpsinne; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; spetsighet; trick; vanskaplighet; vasshet
calculación beräkning; uppskattning; uträkning gissning
conjetura beräkning; uppskattning; uträkning gissning; postulat; tes; vara en annan
cuenta beräkning; räkning Windows Live-konto; bankkonto; bokföring; bokföringssystem; faktura; konto; redovisning; revisionsarbete; räkenskaper; räkning; sammanräkning; slutsumma; uppräkning
cálculo beräkning; uppskattning; uträkning beskattning; edelsten; gissning; smycken; sten formning; taxering; utsmyckning
cálculo aproximado beräkning; uppskattning; uträkning gissning
estima beräkning; uppskattning; uträkning aktning; beskattning; erkännande; högaktning; respekt; taxering; uppskattning
estimación beräkning; uppskattning; uträkning aktning; beskattning; erkännande; gissning; högaktning; iakttagande; respekt; taxering; vördnadsfull uppmärksamhet
estimación de gastos beräkning; uppskattning; uträkning
estimación del valor beräkning; uppskattning; uträkning beskattning; taxering
evaluación beräkning; uppskattning; uträkning gissning; intern utredning; uppskatning; värdering
habilidad beräkning; list; skärpa; smarthet duktighet; erfarenhet; färdighet; färmitet; förmåga; handarbete; handfärdighet; handlingskraft; hantverk; händighet; klipsk; krig; kunskap; list; listig; möjligheter; praktik; rutin; rön; skarphet; skicklighet; slagfärdighet; slagkraft; slughet; spetsighet; strid; upplevelse; vasshet
justificación beräkning; räkning ansvar; berättigande; betalning; bokföring; bokföringssystem; försvar; försvarbarhet; lagligt; redovisning; revisionsarbete; rättfärdigande; rättighet; urskuldande; ursäkt
listeza beräkning; list; skärpa; smarthet begrepp; fiffighet; färmitet; föstånd; handlingskraft; intelligens; klipsk; klokhet; list; listig; listighet; skarphet; skarpsinne; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; spetsighet; vasshet
presupuesto beräkning; uppskattning; uträkning budget; förslag; gissning; offererat pris; offert; uppskattning
sagacidad beräkning; list; skärpa; smarthet begrepp; fiffighet; färmitet; föstånd; handlingskraft; insikt; intelligens; klokhet; listig; listighet; omdöme; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; skarpsynthet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; spetsighet; urskiljningsförmåga; vasshet
suposición beräkning; uppskattning; uträkning antagande; föraning; förkänsla; förmodan; gissning; hypotes; postulat; påståelse; teori; tes; theori; vara en annan
tasación beräkning; uppskattning; uträkning beskattning; gissning; taxering
valoración beräkning; uppskattning; uträkning erkännsamhet; erkänsla; gissning; tacksamhet; uppskattande
vivacidad beräkning; list; skärpa; smarthet friskhet; färmitet; förlustelse; gladhet; handlingskraft; livlighet; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skojighet; slagfärdighet; slagkraft
viveza beräkning; list; skärpa; smarthet fiffighet; livlighet; rörlighet; snabbhet

Synonyms for "beräkning":


Wiktionary Translations for beräkning:


Cross Translation:
FromToVia
beräkning cálculo calculation — act or process of calculating
beräkning calculo calculation — reckoning, estimate
beräkning cálculo Berechnung — zahlenmäßige Bestimmung eines Sachverhalts
beräkning cálculo; operación aritmética RechnungMathematik: mathematische Operation oder Berechnung
beräkning cuentas Abrechnung — Berechnung der Kosten, des Aufwandes

Related Translations for beräkning