Swedish

Detailed Translations for fog from Swedish to Spanish

fog:

fog [-en] noun

  1. fog (söm; skarv)
    la junta; la costura; la ranura; la juntura; el intersticio; la soldadura
  2. fog (skarv)
    el nudo; la coyuntura; la articulación; la juntura
  3. fog (sammanfogning; skarv; föreningsställe)

Translation Matrix for fog:

NounRelated TranslationsOther Translations
articulación fog; skarv artikulation; artikulering; avdelning; expression; förklaring; illustration; klargörande; medlem; penis; sektion; snopp; tal; uppklarning; uttal; uttryck
bulto articulión fog; föreningsställe; sammanfogning; skarv
costura fog; skarv; söm
coyuntura fog; skarv marknadstendens
intersticio fog; skarv; söm avgrund; klyfta; rämna; spricka; springa
junta fog; skarv; söm anslutningsdel; konferens; kongress; möte; packning; samling; sammansvärjning; symposium; träff
juntura fog; skarv; söm allians; avdelning; broderskap; förbindare; förbindelse; förening; ihop kopplad; koalition; pakt; sammanlagning; sammanlänkande; sektion; tillgivenhet; tillskott; tilläg; tillägande; tycke; ökning
nudo fog; skarv avdelning; handtag; knapp; knopp; knut; knöl; kula; sektion; vred
ranura fog; skarv; söm avgrund; dike; fack; farväg; fåra; kam; kanal; klyfta; kortplats; landningsbana; myntinkast; rygg; räffla; ränna; springa; upphöjd rand
soldadura fog; skarv; söm anslutningsdel; infogning; insättning; lödning; sammanfogning; sammansvärjning; sammanväxt; tennlödning

Synonyms for "fog":

  • skäl