Swedish

Detailed Translations for hastighet from Swedish to Spanish

hastighet:

hastighet [-en] noun

 1. hastighet (fart)
  la velocidad; la urgencia; el tiempo; la marcha; el ritmo; la rapidez; la prontitud; la velocidad de marcha; la prisa; la acción; la celeridad; el rebosamiento
 2. hastighet (fart)
  el tiempo; el ritmo; la embarcación; la prisa; la marcha; la velocidad; el pretexto; la rapidez; la navegación; el tempo; el incidente; la celeridad; la prontitud; la velocidad de marcha
 3. hastighet (brådska; hast; fläng)
  la de prisa; la prisas; la urgencia; la premura; el apresuramiento; la presteza; la rapidez; el apremio; la prontitud; la marcha; el afán; la diligencia
 4. hastighet (brådska)
  la prisa; el afán; el celo; la rapidez; el apremio; la premura; el apresuramiento

Translation Matrix for hastighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
acción fart; hastighet agerande; akt; akter; aktie; andel; bragd; dåd; enfluerande; funkar; gest; gymnastik; gärning; handling; inflytande; kontingent; partnerandel; partnerskapsandel; prestation; signal; tecken; uppviglad; utförande; vink; åtgärd
afán brådska; fläng; hast; hastighet ambitioner; ansättande; begär; begäran; drift; insisterar; iver; ivrigt begär; kravande; krävande; köttrensings fabrik; längtan; måste; slavarbete; slit; snabbhet; starkt behov; strävanden; tempo; tillmanande; önska; önskan
apremio brådska; fläng; hast; hastighet anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink
apresuramiento brådska; fläng; hast; hastighet agitation; aktualitet; angelägenhet; brådskande natur; förhastning; orolighet; påskyndande; snabbhet; stress; tempo; upphetsning; uppjagning; vikt
celeridad fart; hastighet friskhet; livlighet; munterhet; snabbhet; tempo
celo brådska; hastighet brunst; hetsighet; snabbhet; tejp; tempo; upphetsning
de prisa brådska; fläng; hast; hastighet
diligencia brådska; fläng; hast; hastighet arbetssamhet; flit; postskjuts; uthållighet
embarcación fart; hastighet båt; farkost; fartyg; sjöfart; skepp
incidente fart; hastighet händelse; incident; tillfälle
marcha brådska; fart; fläng; hast; hastighet bana; ceremoni; demonstration; droger; festtåg; flyg; följe; gymnastik; gång; kapplöpning; kortege; kringirrande; lopp; lämna; manifestation; marsch; passage; procession; protest; rit; rundresa; samhällsprotest; snabbhet; tempo; tur; tåg; vandrande; åka bort
navegación fart; hastighet navigation; rorsmanskonst; segling; sjöfart
premura brådska; fläng; hast; hastighet snabbhet; tempo
presteza brådska; fläng; hast; hastighet färdighet; förmåga; kapacitet; kompetens; konstskap; möjligheten; sakkunskap; skicklighet
pretexto fart; hastighet bortförklaring; fasad; förespegling; förevändning; förklädnad; skydd; svagt ursäkt; täckmantel; undanflykt; ursäkt; övertäckning
prisa brådska; fart; hastighet aktualitet; angelägenhet; brådskande natur; friskhet; förhastning; livlighet; munterhet; skyndsamhet; snabbhet; tempo; vikt
prisas brådska; fläng; hast; hastighet
prontitud brådska; fart; fläng; hast; hastighet friskhet; livlighet; munterhet; snabbhet; tempo
rapidez brådska; fart; fläng; hast; hastighet friskhet; livlighet; munterhet; snabbhet; tempo
rebosamiento fart; hastighet gymnastik; överflod; överskott
ritmo fart; hastighet rytm; snabbhet; tempo
tempo fart; hastighet
tiempo fart; hastighet epok; era; stund; tag; tidsålder
urgencia brådska; fart; fläng; hast; hastighet aktualitet; angelägenhet; brådskande natur; vikt
velocidad fart; hastighet drev; fart; friskhet; full fart; full rulle; kugghjul; livlighet; mekanism; munterhet; snabbhet; tempo; utväxlingsmekanism; växel
velocidad de marcha fart; hastighet
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
acción instruktion
OtherRelated TranslationsOther Translations
tiempo väder
ModifierRelated TranslationsOther Translations
de prisa brådskande; chic; chict; fashionabel; fashionabelt; fort; i ett huj; jäktad; modernt; påskyndad; påskyndat; skyndsamt; snabb; snabbt; trendig; trendigt; upphetsad; upphetsat; uppjagat

Synonyms for "hastighet":


Wiktionary Translations for hastighet:


Cross Translation:
FromToVia
hastighet velocidad; viada GeschwindigkeitPhysik: Verhältnis von zurückgelegter Strecke zur dafür benötigten Zeit (Geschwindigkeit = Strecke/Zeit)
hastighet rapidez; velocidad speed — rapidity
hastighet velocidad speed — rate of motion
hastighet velocidad velocity — vector quantity
hastighet velocidad; paso; marcha; aspecto; apariencia; andamiento allurefaçon d’aller, de marcher.
hastighet velocidad; prisa rapiditécélérité, grande vitesse.
hastighet velocidad vecteur vitesse — Vitesse et direction
hastighet velocidad vitesseallure, rapidité lors d’un mouvement.

Related Translations for hastighet