Swedish

Detailed Translations for klent from Swedish to Spanish

klent:


Translation Matrix for klent:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
achacoso klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt illamående; patologisk; patologiskt
algo mareado klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
blando klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt avmattad; avmattat; försiktigt; förtunnad; förtunnat; klumpigt; lustlöst; löst; mild; milt; mjuk; mjukt; mör; mört; ohanterlig; ohanterligt; saftigt; slapp; slappt; släpphänt; svag; svagt; svårhanterlig; vekt; ömsint
cansado klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt död för världen; dött för världen; slut; slutkörd; slutkört
delicado delikat; fin; fint; klen; klent; skral; skralt; skröpligt; skör; skört; spröd; sprött; späd; spätt; svag; svagt; ynklig; ynkligt; ömtåligt blödig; blödigt; fallfärdig; fallfärdigt; farlig; farligt; finkänslig; finkänsligt; fint; gracil; gracilt; graciös; graciöst; grasil; grasilt; hårfin; klumpig; klumpigt; känslig; känsligt; ledsvagt; liten; litet; ljuvlig; ljuvligt; lättsårad; lättsårat; oangenäm; oangenämt; obekväm; obekvämt; opraktiskt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt; prekärt; rankigt; riskfyllt; skrangligt; skrovligt; skröplig; slankt; smalt; smäcker; smäckert; spätt; subtil; subtilt; sönderriven; sönderrivet; sött; tunn; tunnt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
débil fin; fint; klen; klent; skral; skralt; skröpligt; skör; skört; sprött; spätt; svag; svagt; ynklig; ynkligt; ömtåligt black; blackt; blekt; delikat; fallfärdig; fallfärdigt; fattig; fattigt; hjälpbehövandet; hjälplös; hjälplöst; hjälpsökande; hjälpsökandet; klumpig; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; ohanterlig; ohanterligt; okunnig; okunnigt; omtåligt; omäktigt; rankigt; skakig; skakigt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skör; svag; svagt; svimma av; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet
en baja forma klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt klumpig; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ohanterlig; ohanterligt; skör; svagt; svårhanterlig
enfermizo klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt black; blackt; blekt; drumlig; drumligt; illamående; klumpig; klumpigt; ohanterlig; ohanterligt; patologisk; patologiskt; sjuklig; sjukligt; svag; svagt; svimma av; svårhanterlig
escaso klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt enstaka; fattig; fattigt; ; förtorkad; förtorkat; litet; mager; magert; närheten; skadat av torka; skinntorrt; sällan; torr; torrt; tunt; utmärglad; utmärglat; uttorkat
flojo klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt avmattad; avmattat; black; blackt; blekt; delikat; eländigt; fallfärdig; fallfärdigt; inte solid; inte solitt; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; likgiltigt; livlös; livlöst; lustlöst; långsamt; mager; magert; matt; mör; mört; ohanterlig; ohanterligt; omtåligt; rankigt; saftigt; skinntorrt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skör; slappt; slö; slött; svag; svagt; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet; tråkigt; trög; trögt; tunt; usel; uselt; utmärglad; utmärglat; vekt; ynkligt; ömklig; ömkligt
fláccido klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt avmattad; avmattat; klumpigt; lustlöst; löst; ohanterlig; ohanterligt; slapp; slappt; släpphänt; svårhanterlig
frágil delikat; fin; fint; klen; klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skör; skört; spröd; sprött; späd; spätt; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt bräcklig; delikat; fallfärdig; fallfärdigt; grasil; grasilt; ledsvagt; liten; litet; mager; magert; omtåligt; rankigt; skakig; skakigt; skinntorrt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skört; slankt; smalt; smäcker; smäckert; spröd; sprött; sönderriven; sönderrivet; tunt; utmärglad; utmärglat
lacio klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt klumpigt; långt och rakt hår; löst; ohanterlig; ohanterligt; slapp; slappt; släpphänt; slätt; stripig; svårhanterlig
poco resistente klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt fallfärdig; fallfärdigt; fattig; fattigt; ledsvagt; mager; magert; rankigt; skinntorrt; skrangligt; skrovligt; skröplig; sönderriven; sönderrivet; tunt; utmärglad; utmärglat
poco sólido bräckligt; klent; skröplig; skröpligt; skör; skört bräckligt; instabil; instabilt; mentalt instabil; mentalt instabilt; ostadig; ostadigt
pálido klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt black; blackt; blek; blekt; enkel; enkelt; färglös; färglöst; glanslös; glanslöst; oförblommerat; osminkad; osminkat; svag; svagt; trist; urtvättad; urtvättat; vit; vitt
sensible fin; fint; klen; klent; skör; skört; sprött; spätt; ömtåligt ansenligt; avsevärd; avsevärt; betydande; betydlig; betydligt; delikat; fallfärdig; fallfärdigt; hyperkänslig; hyperkänsligt; känslig; känsligt; ledsvagt; lättsårad; lättsårat; mottaglig; mottagligt; omtåligt; rankigt; skrangligt; skrovligt; skröplig; svaghjärtad; sönderriven; sönderrivet; väsentligt; ömtålig; ömtåligt
sin fuerza klent; kraftlös; kraftlöst; matt; skört; svagt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt fallfärdig; fallfärdigt; hjälplös; hjälplöst; kraftlöst; ledsvagt; mager; magert; maktlös; maktlöst; okunnig; okunnigt; omäktigt; rankigt; skinntorrt; skrangligt; skrovligt; skröplig; svag; svagt; sönderriven; sönderrivet; tunt; utmärglad; utmärglat; vanmäktig; vanmäktigt
vulnerable fin; fint; klen; klent; skör; skört; sprött; spätt; ömtåligt delikat; omtåligt