Swedish

Detailed Translations for kunskap from Swedish to Spanish

kunskap:

kunskap [-en] noun

 1. kunskap (skicklighet; förmåga; färdighet)
  la habilidad; la destreza; el conocimientos; el saber; el arte; la pericia; la experiencia; el talento
 2. kunskap
  el conocimiento; la ciencia
 3. kunskap
  el conocimiento
 4. kunskap (rutin; erfarenhet; praktik)
  la prácticas; la práctica; la carrera; la experiencia; el entrenamiento; la habilidad; la formación; la capacitación; la rutina; la consulta; el estudios
 5. kunskap (bekantskap; vetskap)
  el conocido
 6. kunskap (insikt)
  la gnosis

Translation Matrix for kunskap:

NounRelated TranslationsOther Translations
arte färdighet; förmåga; kunskap; skicklighet konstskap; möjligheten; utflykt
capacitación erfarenhet; kunskap; praktik; rutin
carrera erfarenhet; kunskap; praktik; rutin förehavande; kamp; kapplöpning; kurs; lopp; löpning; match; skyndande; spel; springande; sprinterlopp; studie; travande; tävling
ciencia kunskap konstskap; möjligheten
conocido bekantskap; kunskap; vetskap bekant; bekanting; bekantskap
conocimiento kunskap beskaffenhet; läggning; medvetande; natur; ryckte; sinnelag; vetenskap
conocimientos färdighet; förmåga; kunskap; skicklighet kapacitet; kompetens; sakkunskap
consulta erfarenhet; kunskap; praktik; rutin besökstid; consult tider; fråga; konsultation; läkarpraktik; mottagningsrum; mottagningstid; praktiserande; råd; rådgivning; rådslag; samråd
destreza färdighet; förmåga; kunskap; skicklighet erfarenhet; fort i fingrarna; färdighet; förmåga; krig; rön; skicklighet; strid; upplevelse
entrenamiento erfarenhet; kunskap; praktik; rutin finjustering; innehåll; tema; träning
estudios erfarenhet; kunskap; praktik; rutin arbetsrum; kurs; lektion; studie; studier; studio; timme; träning; övning
experiencia erfarenhet; färdighet; förmåga; kunskap; praktik; rutin; skicklighet erfarenhet; färdighet; förmåga; hantverksskicklighet; intim sammanträde med; konstskicklighet; rön; skicklighet; upplevelse; upptäcka; yrkesskicklighet
formación erfarenhet; kunskap; praktik; rutin dressyr; flodens källa; flodkälla; gruppering; källa; skolning; träning; undervisning; uppfostran; utbildning; utformning
gnosis insikt; kunskap
habilidad erfarenhet; färdighet; förmåga; kunskap; praktik; rutin; skicklighet beräkning; duktighet; erfarenhet; färmitet; handarbete; handfärdighet; handlingskraft; hantverk; händighet; klipsk; krig; list; listig; möjligheter; rön; skarphet; skicklighet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; spetsighet; strid; upplevelse; vasshet
pericia färdighet; förmåga; kunskap; skicklighet godkänna; kapacitet; kompetens; konstskap; möjligheten; sakkunskap
práctica erfarenhet; kunskap; praktik; rutin erfarenhet; rön; undervisningsövning; upplevelse; utövning; övning
prácticas erfarenhet; kunskap; praktik; rutin internering; träning; övning
rutina erfarenhet; kunskap; praktik; rutin entonighet; erfarenhet; fast mönster; likformighet; monotoni; rutin; rön; schablon; stereotyp; upplevelse
saber färdighet; förmåga; kunskap; skicklighet duktighet; händighet; skicklighet
talento färdighet; förmåga; kunskap; skicklighet begåvelse; förstånd; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; möjlighet; talang
VerbRelated TranslationsOther Translations
saber förhöra; känna; tilldela; utfråga; vara bekant med; vara kapabel; veta
ModifierRelated TranslationsOther Translations
conocido bekant; berömd; berömdt; berömt; famöst; invand; känd; känt; populärt; välbekant; välkänd; välkänt

Synonyms for "kunskap":


Wiktionary Translations for kunskap:


Cross Translation:
FromToVia
kunskap conocimiento knowledge — fact of knowing about something; understanding, familiarity with information
kunskap conocimiento learning — accumulated knowledge
kunskap conocimiento science — knowledge gained through study or practice
kunskap conprensión ErkenntnisPhilosophie: das Abbild von Gegenständen und Sachverhalten im Bewusstsein; das durch Erkenntnisgewinnung entstandene Wissen; bei Kant das synthetisch-analytische Urteil
kunskap conocimiento Kenntnis — das Wissen über einen bestimmten Sachverhalt
kunskap conocimiento Wissen — Kenntnis und Verständnis von Fakten, Wahrheiten und Informationen
kunskap conocimiento; sentido; conocimientos; conocido connaissance — Idée, notion qu’on a de quelque chose, de quelqu’un; le fait de le connaître
kunskap ciencia sciencesavoir, connaissance de certaines choses qui servir à la conduite de la vie ou à celle des affaires.

Related Translations for kunskap