Swedish

Detailed Translations for likgiltigt from Swedish to Spanish

likgiltigt:


Translation Matrix for likgiltigt:

NounRelated TranslationsOther Translations
fastidioso någon som retar; plågoande; retsticka; tyrann
perezoso latmask; loafer; slöfock
pesado besvär; bråkstake; elände; giftig karl; kryp; ledsen människa; obehag; olägenhet; oskick; otyg; pest; plåga; skit; tjurare; våt täcke; äckel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a la ligera likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt brådstörtat; obetänksam; obetänksamt; oomtänksam; oomtänksamt; tanklös; tanklöst; våghalsig; våghalsigt; överilad; överilat
abatido likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; bankrutt; bedrövat; deprimerat; eländigt; konkursmässig; konkursmässigt; lustlöst; låg; lågt; missmodig; missmodigt; modfälld; modlös; modlöst; nedslagt; nedstämd; nere; nerslagen; nerslaget; pessimistisk; ruinerat; slagen; slaget; usel; uselt; ynkligt; ömklig; ömkligt
apático apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slö; tråkigt; trög; trögt
bochornoso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; kvav; kvavt; lustlöst
de llovizna apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött
decaído apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt bedrövat; deprimerat; förargad; förargat; i trasor; låg; lågt; malätet; misnöjt; nere; nerslagen; nerslaget; ovårdat; raggigt; ruggig; ruggigt; sjaskig; sjaskigt; utsliten; utslitet
desanimado likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; bedrövat; deprimerat; eländigt; förargad; förargat; förkrossad; förkrossat; lustlöst; låg; lågt; misnöjt; missmodig; missmodigt; missnöjd; modfälld; modlös; modlöst; nedslagt; nedstämd; nere; nerslagen; nerslaget; pessimistisk; usel; uselt; ynkligt; ömklig; ömkligt
fastidioso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt besvärlig; besvärligt; dristigt; döds tråkig; döds tråkigt; förarglig; förargligt; iskall; iskallt; knepigt; listig; listigt; modig; modigt; odräglig; odrägligt; oförskämd; oförskämt; plågsamt; retsamt; skälmsk; uppkäftig; uppkäftigt; utan ande
flojo likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; black; blackt; blekt; delikat; eländigt; fallfärdig; fallfärdigt; inte solid; inte solitt; klent; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; lustlöst; mager; magert; matt; mör; mört; ohanterlig; ohanterligt; omtåligt; rankigt; saftigt; skinntorrt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skör; skört; slappt; slö; slött; svag; svagt; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet; trög; trögt; tunt; usel; uselt; utmärglad; utmärglat; vek; vekt; ynkligt; ömklig; ömkligt; ömtålig; ömtåligt
frívolo likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt frivol; frivolt; förrycktet; lekfull; lekfullt; lättsinnig; lättsinnigt; obetänksam; obetänksamt; sorglös; sorglöst; tanklös; tanklöst; virrig; virrigt; våghalsig; våghalsigt; ytlig; ytligt
fugaz likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt flyktigt; snabb; snabbt
gris apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött askgrå; askgrått; black; blackt; blekt; gråhårig; gråhårigt; svag; svagt; trist
impasible kallt; känslolös; känslolöst; likgiltig; likgiltigt; okänsligt; uttryckslös; uttryckslöst fridfull; fridfullt; frimodig; frimodigt; fritt; kallsinnig; kallsinnigt; kylig; kyligt; käckt; känslolöst; modig; modigt; nedkyld; obehindrad; obehindrat; oberört; okänslig; okänsligt; opåverkad; opåverkat; ostörd; ostört; stenlagd; stilla; svalkande; svalt
inconmovible kallt; känslolös; känslolöst; likgiltig; likgiltigt; okänsligt; uttryckslös; uttryckslöst amper; frånstötande; hårt; kärv; omöjlig att oroa; omöjligt att oroa; sträv
insensible kallt; känslolös; känslolöst; likgiltig; likgiltigt; okänsligt; uttryckslös; uttryckslöst amper; frånstötande; grym; grymt; hård; hårt; immun; immunt; kallsinnig; kallsinnigt; kallt; kyligt; känslolöst; kärv; okänslig; okänsligt; oöm; oömt; sträv; tjockhudat; utan medlidande
lento likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt gradvist; håglöst; lojt; långsam; långsamt; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; sinkande; slö; slött; sölande
lluvioso apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött blöt; frivol; frivolt; fuktigt; listigt; obscent; omoralisk; omoraliskt; regn-; regning; regningt; våt
perezoso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; avmattad; avmattat; bekvämt; besynnerlig; besynnerligt; konstigt; lustlöst; slött; trög; trögt; underlig; underligt
pesado likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsam; arbetsamt; besvärlig; besvärligt; betungande; döds tråkig; döds tråkigt; entonig; fantastisk; fantastiskt; fet; fett; formidabelt; förarglig; förargligt; gråtande; irriterandet; jämrande; klagande; knepigt; knubbigt; kraftigt; ledsam; ledsamt; listig; listigt; långtrådigt; mättandet; otrolig; otroligt; plump; plumpt; stadig; stadigt; störande; tjock; tjockt; tråkig; tråkigt; tröttsam; tröttsamt; tung; tungt; töntig; töntigt
sin ganas de nada apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt avmattad; avmattat; lustlöst
superficial likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; rutinmässig; rutinmässigt; summarisk; summariskt; ytligt lättfärdig; lättfärdigt; lättsinnigt; ogenomtänkt; ytlig; ytligt
tardo likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
tedioso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt dödstrist; envis; långsam; långsamt; styvsint; tråkig; tråkigt
triste apatisk; apatiskt; dyster; dystert; likgiltig; likgiltigt; slött bedrövat; beklagansvärd; beklagansvärt; deprimerat; dålig; dåligt; eländig; eländigt; erbarmlig; erbarmligt; futtigt; jämmerligt; klagande; ledsen; ledset; lumpet; låg; lågt; medlidsamt; melankolisk; melankoliskt; missmodig; missmodigt; modfälld; modlös; modlöst; nedslagt; nedstämd; nedstämt; nedtryckt; nere; nerslagen; nerslaget; olycklig; olyckligt; otröstlig; otröstligt; oturligt; pessimistisk; sjuk; sjukt; skada; sorgefull; sorgefullt; sorgsen; sorgset; svag; svagt; svårmodig; svårmodigt; synd; tarvlig; tarvligt; tröstlöst; usel; uselt; vekt; ynklig; ynkligt; ömklig; ömkligt

Synonyms for "likgiltigt":