Summary


Swedish

Detailed Translations for list from Swedish to Spanish

list:

list [-en] noun

  1. list (trick)
    la astucia; el ardid
  2. list (skärpa; beräkning; smarthet)
    la listeza; la agudez; la habilidad; la astucia; la agudeza; la viveza; la sagacidad; la vivacidad; la acritud
  3. list (slughet)
    la habilidad; la astucia; la malicia; la listeza; la zorrería

Translation Matrix for list:

NounRelated TranslationsOther Translations
acritud beräkning; list; skärpa; smarthet avsaknad av sammanhang; bryskhet; butterhet; glöd; häftighet; iver; korthet; plottrighet; skarphet; snäsighet; spetsighet; syrlighet; vasshet; virrighet; våldsamhet
agudez beräkning; list; skärpa; smarthet skarphet; spetsighet; vasshet
agudeza beräkning; list; skärpa; smarthet avsaknad av sammanhang; begrepp; bryskhet; färmitet; föstånd; handlingskraft; insikt; intelligens; klokhet; korthet; kvicktänkthet; omdöme; plottrighet; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; skarpsynthet; skämt; skärpa; slagfärdig replik; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; snarfyndighet; snäsighet; spetsighet; syrlighet; urskiljningsförmåga; vasshet; virrighet
ardid list; trick förrädiskhet; gimmickar; knep; trick
astucia beräkning; list; skärpa; slughet; smarthet; trick fiffighet; färmitet; handlingskraft; intelligens; klipsk; klokhet; krokighet; listig; listighet; skarphet; skarpsinne; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; spetsighet; vanskaplighet; vasshet
habilidad beräkning; list; skärpa; slughet; smarthet duktighet; erfarenhet; färdighet; färmitet; förmåga; handarbete; handfärdighet; handlingskraft; hantverk; händighet; klipsk; krig; kunskap; listig; möjligheter; praktik; rutin; rön; skarphet; skicklighet; slagfärdighet; slagkraft; spetsighet; strid; upplevelse; vasshet
listeza beräkning; list; skärpa; slughet; smarthet begrepp; fiffighet; färmitet; föstånd; handlingskraft; intelligens; klipsk; klokhet; listig; listighet; skarphet; skarpsinne; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; spetsighet; vasshet
malicia list; slughet elakhet; farligt; förrädiskhet; giftighet; illvilja; klipsk; listig; nedrighet; slughet; vrede
sagacidad beräkning; list; skärpa; smarthet begrepp; fiffighet; färmitet; föstånd; handlingskraft; insikt; intelligens; klokhet; listig; listighet; omdöme; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; skarpsynthet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; spetsighet; urskiljningsförmåga; vasshet
vivacidad beräkning; list; skärpa; smarthet friskhet; färmitet; förlustelse; gladhet; handlingskraft; livlighet; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skojighet; slagfärdighet; slagkraft
viveza beräkning; list; skärpa; smarthet fiffighet; livlighet; rörlighet; snabbhet
zorrería list; slughet klipsk; listig

Synonyms for "list":


Wiktionary Translations for list:


Cross Translation:
FromToVia
list listón Leiste — schmales, meistens langes Bauteil aus Holz, Metall oder Kunststoff
list artificio; artimaña Listzählbar: schlauer Plan, ein bestimmtes Ziel mithilfe einer Täuschung zu erreichen
list astucia Listunzählbar: Fähigkeit und Gewohnheit, seine Ziele durch Täuschung zu erreichen

Related Translations for list