Swedish

Detailed Translations for osäker from Swedish to Spanish

osäker:


Translation Matrix for osäker:

NounRelated TranslationsOther Translations
crítico kritiker
indeciso vankelmodig människa
vago arbetssky; kringdrivande person; latmask; loafer; luffare; person som driver omkring; slöfock; sysslolös person
ModifierRelated TranslationsOther Translations
apurado klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt behärskad; farlig; farligt; riskfyllt
arriesgado farligt; osäker; riskabel; riskabelt beräknad; beräknande; borttappad; borttappat; farlig; förlorad; försvunnen; försvunnet; listig; listigt; riskabelt; slug; slugt
complicado klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt farlig; farligt; inslagen; inslaget; intrikat; komplex; komplicerat; känslig; känsligt; oläglig; olägligt; prekärt; riskfyllt; svår; svårt
crítico klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt farlig; farligt; känslig; känsligt; prekärt; riskfyllt
delicado klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt blödig; blödigt; delikat; fallfärdig; fallfärdigt; farlig; farligt; fin; finkänslig; finkänsligt; fint; gracil; gracilt; graciös; graciöst; grasil; grasilt; hårfin; klen; klent; känslig; känsligt; ledsvagt; liten; litet; ljuvlig; ljuvligt; lättsårad; lättsårat; oangenäm; oangenämt; obekväm; obekvämt; opraktiskt; prekärt; rankigt; riskfyllt; skral; skralt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skröpligt; skör; skört; slankt; smalt; smäcker; smäckert; spröd; sprött; späd; spätt; subtil; subtilt; svag; svagt; sönderriven; sönderrivet; sött; tunn; tunnt; vek; vekt; ynklig; ynkligt; ömtålig; ömtåligt
difícil klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt farlig; farligt; fordingsfullt; fordrande; fordrandet; förbryllande; förvirrat; knepigt; kritiskt; känslig; känsligt; listig; listigt; oläglig; olägligt; pockandet; prekärt; problematiskt; prövande; riskfyllt; stel conversation; sträng; strängt; svår; svårt
dubitativo fladdandet; osäker; osäkert; tveksam; tveksamt; vacklande; vacklandet; vankelmodigt motsträvig; motvilligt; obeslutsamt; obestämt; ogärna; olöst; tvekande; tvekandet; vacklande
espinoso klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt benigt; farlig; farligt; inflammerad; magrad; magrat; oklar; oklart; otydligt; riskfyllt; suddig; taggig; taggigt; törnig; törnigt
incierto osäker; osäkert diskutabel; diskutabelt; oklar; oklart; omstridd; omstritt; otydligt; suddig; tveksamt
indeciso fladdandet; osäker; osäkert; tveksam; tveksamt; vacklande; vacklandet; vankelmodigt dimmigt; diskutabel; diskutabelt; motsträvig; motvilligt; obeslutsamt; obestämd; obestämt; ogärna; oklar; oklart; olöst; omstridd; omstritt; otydligt; sinkande; svag; svagt; sölande; tvekande; tvekandet; tveksamt; vacklande; vagt
indefinido osäker; osäkert dimmigt; mulig; obestämd; obestämt; oklar; oklart; otydligt; suddig; svag; svagt; vagt
inestable osäker; osäkert bräckligt; föränderlig; föränderligt; instabil; instabilt; inte uppklarad; inte uppklarat; mentalt instabil; mentalt instabilt; oklar; oklart; ombytlig; ombytligt; ostadig; ostadigt; otydligt; raglande; regn-; regningt; suddig; vaggande; vara på dåligt humör; variabel; variabelt; vingligt; vresigt; växlandet
inseguro osäker; osäkert bräckligt; farlig; farligt; instabil; instabilt; mentalt instabil; mentalt instabilt; oklar; oklart; ostadig; ostadigt; osäkert; otydligt; suddig
irresoluto fladdandet; osäker; osäkert; tveksam; tveksamt; vacklande; vacklandet; vankelmodigt motsträvig; motvilligt; obestämt; ogärna; olöst; sinkande; svimma av; sölande
lastimoso klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt dyster; eländigt; erbarmlig; erbarmligt; gråtande; jämrande; klagande; olycklig; sorgefull; sorgefullt; sorgset; vara på dåligt humör; vresigt; ömklig; ömkligt
no seguro osäker; osäkert oklar; oklart; otydligt; suddig
peligroso farligt; osäker; riskabel; riskabelt beräknande; farlig; hotande; hotandet; skräckinjagande; slugt
penoso klumpig; klumpigt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt bitter; bittert; duktig; duktigt; eländigt; erbarmlig; erbarmligt; farlig; farligt; klagande; knepigt; kraftigt; kvick; kvickt; listig; listigt; mycket ledsen; mödosam; pinsam; pinsamt; rakbladsvass; rakbladsvasst; riskabelt; riskfyllt; skarpsinnigt; slipat; smärtsam; smärtsamt; sorgefull; sorgefullt; sorgsen; sorgset; stadig; stadigt; stingande; tjock; tjockt
precario farligt; osäker; riskabel; riskabelt fallfärdig; fallfärdigt; farlig; farligt; känslig; känsligt; ledsvagt; prekärt; rankigt; riskfyllt; skrangligt; skrovligt; skröplig; sönderriven; sönderrivet
vacilante fladdandet; osäker; osäkert; tveksam; tveksamt; vacklande; vacklandet; vankelmodigt bräckligt; föränderlig; föränderligt; instabil; instabilt; mentalt instabil; mentalt instabilt; oklar; oklart; ombytligt; ostadig; ostadigt; otydligt; sinkande; suddig; sölande; tvekande; variabel; växlandet
vago osäker; osäkert argsint; black; blackt; blekt; dimmig; dimmigt; disig; disigt; dunkel; lat; mulig; mörk; obestämd; obestämt; ogenomskinlig; ogenomskinligt; ointresserad; ointresserat; oklar; oklart; opålitligt; otydligt; oöverskådligt; skrämmande; skum; skumt; slött; suddig; suddigt; svag; svagt; svekfull; svekfullt; svåröverskådlig; svåröverskådligt; vagt; ängslande

Synonyms for "osäker":


Wiktionary Translations for osäker:


Cross Translation:
FromToVia
osäker ambiguo ambiguous — open to multiple interpretations
osäker precario; precaria prekär — widerruflich, unsicher

Related Translations for osäker