Summary
Swedish to Spanish:   more detail...
 1. representant:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for representant from Swedish to Spanish

representant:

representant adj

 1. representant

representant [-en] noun

 1. representant (delegat; ombud)
  el representante; la agencia; el negociador; el agente de ventas
 2. representant (sändebud)
  el embajadores
 3. representant (ombud; fullmäktig; delegat)
  el representante; el diputado; el delegado
 4. representant (agent; försäljare)

Translation Matrix for representant:

NounRelated TranslationsOther Translations
agencia delegat; ombud; representant agentur; filial; kontor; kontorsbyggnader; kontorskvarter; representation
agente de ventas agent; delegat; försäljare; ombud; representant
delegado delegat; delegerad; fullmäktig; ombud; representant delegate; delegera; ersätta; ersättare; ombud; person försedd med oinskränkt fullmakt; ställföreträdare; substitut; vikariera
diputado delegat; delegerad; fullmäktig; ombud; representant Parlaments medlem; person försedd med oinskränkt fullmakt
embajadores representant; sändebud
negociador delegat; ombud; representant förhandlare
representante agent; delegat; delegerad; fullmäktig; försäljare; ombud; representant ersätta; exponent; försäljare; representation; vikariera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
representativo representant representativ; representativt

Synonyms for "representant":


Wiktionary Translations for representant:


Cross Translation:
FromToVia
representant representante VertreterPerson, die für andere in bestimmten Angelegenheiten an deren Stelle handelt.
representant representante representative — one who speaks for another

Related Translations for representant