Swedish

Detailed Translations for särdrag from Swedish to Spanish

särdrag:

särdrag [-ett] noun

  1. särdrag (karaktärestik)
    la característica; la cualidad
  2. särdrag (distingeradhet; skillnad; kännetecken)
    la distinción; el diseño; el propósito; la estructura; la intención; el directivos; la elegancia

Translation Matrix for särdrag:

NounRelated TranslationsOther Translations
característica karaktärestik; särdrag egendomlighet; funktion; identifikationstecken; igenkänningstecken; karaktisera; karaktärsbeskrivning; karaktärsdrag; karaktärsegenskaper; signalement
cualidad karaktärestik; särdrag beskaffenhet; egenskap; funktion; karaktisera
directivos distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag höga affärsmän
diseño distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag autograf; beskrivning; design; formgivning; kontur; layout; polisbeskrivning; ritningskonst; signalement; skiss; utformning
distinción distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag aktningsvärdig; anständighet; definition; frankhet; gradbeteckning; hövlighet; insignier; rakhet; respektabilitet; skillnad; ståtlighet; tecken; tjänstetecken; utmärkande; utmärkelsetecken; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
elegancia distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag anständighet; artighet; barmhärtighet; elegans; etikett; finess; frankhet; fullkomlighet; fulländning; förbarmande; god uppfostran; graciös; hövlighet; mildhet; ofelbarhet; ordentlighet; ordning; rakhet; respektabilitet; ståtlighet; vänlighet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
estructura distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag byggande; bygge; byggnad; kombination; konstruktion; ordning; resning; rådande ordning; skelett; stomme; struktur; strukturering
intención distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag andemening; avsikt; betydelse; innebörd; innehåll; mening; orientering; syfte; tendens; trend; vilja; ändamål
propósito distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag anfallsmål; avsikt; mål; nivå; orientering; plan; syfte; tendens; trend; vilja; ändamål

Synonyms for "särdrag":


Related Translations for särdrag