Swedish

Detailed Translations for sakkunskap from Swedish to Spanish

sakkunskap:

sakkunskap [-en] noun

  1. sakkunskap (kompetens)
    la competencia; la facultad; el autoridad
  2. sakkunskap (kompetens; kapacitet)
    el conocimientos; la presteza; la profesionalidad; la pericia
  3. sakkunskap (förmåga; skicklighet; duglighet; sakkunnighet)
    la capacidad; la aptitud; la competencia; la potencia

Translation Matrix for sakkunskap:

NounRelated TranslationsOther Translations
aptitud duglighet; förmåga; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet färdighet; förmåga; kompetens; konstskap; möjligheten; passad; skicklighet
autoridad kompetens; sakkunskap auktoritet; befogenhet; enfluerande; herravälde; härskare; inflytande; makt; makthavare; myndighet; riksdag; styrka; övermakt; övervälde
capacidad duglighet; förmåga; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet begåvelse; färdighet; förmåga; innehåll; kapabilitet; kapacitet; kompetens; kraft; last förmåga; last kapacität; makt; möjlighet; ork; passad; potential; storlek; styrka; talang; volym
competencia duglighet; förmåga; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet förmåga; ha befogenhet; intim sammanträde med; kapabilitet; kompetens; konkurens; konkurrens; rivalitet; sakkunnighet
conocimientos kapacitet; kompetens; sakkunskap färdighet; förmåga; kunskap; skicklighet
facultad kompetens; sakkunskap drivkraft; fakultet; fallenhet; framdrivande kraft; framdrivningskraft; förmåga; kapabilitet; kompetens; talang
pericia kapacitet; kompetens; sakkunskap färdighet; förmåga; godkänna; konstskap; kunskap; möjligheten; skicklighet
potencia duglighet; förmåga; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet auktoritet; färdighet; förmåga; grad; kraft; makt; myndighet; ork; rang; styrka
presteza kapacitet; kompetens; sakkunskap brådska; fläng; färdighet; förmåga; hast; hastighet; konstskap; möjligheten; skicklighet
profesionalidad kapacitet; kompetens; sakkunskap kompetens; sakkunnighet

Synonyms for "sakkunskap":

  • expertis