Swedish

Detailed Translations for serie from Swedish to Spanish

serie:

serie [-en] noun

 1. serie (sträng; kedja; sekvens)
  la serie; la gama; la sucesión; el orden; la cola; la fila; la hilera; la sarta; la encadenamiento; la progresión; el eslabonamiento
 2. serie
  el folletín; el serial; la novela por entregas
 3. serie (räcka; följd)
  la serie; la encadenamiento; la fila; el orden
 4. serie (sekvens; räcka; kedja)
  la contracción
 5. serie (följd; rad; ordning)
  la sucesión; la serie
 6. serie (följd; rad)
  la cadenas; la series; la sucesiones
 7. serie (ordningsföljd; rad)
  la sucesión
 8. serie (ordningsföljd; rad)
  la continuación; la secuencia; la parte siguiente
 9. serie (familj)

Translation Matrix for serie:

NounRelated TranslationsOther Translations
cadenas följd; rad; serie kedja
cola kedja; sekvens; serie; sträng ; led; lim; rad; räcka
continuación ordningsföljd; rad; serie filmsekvens; fortsättande; fortsättning; följd; förlängning; längd; pågående; sekvens; varaktighet; återupptagande
contracción kedja; räcka; sekvens; serie kramp; krympande; krympning; sammandragning; skakning
encadenamiento följd; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng följd; kedja; rad; sekvens
eslabonamiento kedja; sekvens; serie; sträng följd; kedja; rad; sekvens
familia dynasti; familj; hushåll; kärnfamilj; kön
fila följd; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng chokladkaka; gradera; klassificera; led; länga; post; rad; räcka
folletín serie
gama kedja; sekvens; serie; sträng färgskala; färgspektrum; kedja; omfäng; register; skala; tonskala
hilera kedja; sekvens; serie; sträng kedja; knippa; remsa; strimma
novela por entregas serie
orden följd; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng anständighet; anvisning; artighet; befallning; beslutsamhet; byggnad; disciplin; etikett; frankhet; fullkomlighet; fulländning; föreskrift; förordning; god uppfostran; hövlighet; ihop blandning; instruktion; kommando; konstruktion; kungörelse; led; länga; mixt; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; orosmakeri; orosstiftning; rad; rakhet; regel; regelbundenhet; regelmässighet; reglemente; reglering; respektabilitet; räcka; rådande ordning; röra; stadga; tillkännagivande; undervisning; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
parte siguiente ordningsföljd; rad; serie filmsekvens
progresión kedja; sekvens; serie; sträng kedja
sarta kedja; sekvens; serie; sträng följd; kedja; knippa; rad; remsa; sekvens; strimma
secuencia ordningsföljd; rad; serie dataström; filmsekvens; följd; kedja; rad; sekvens; ström
serial serie
serie följd; kedja; ordning; rad; räcka; sekvens; serie; sträng cyclus; följd; förföljning; kedja; led; länga; omfäng; rad; register; räcka; sekvens; skala; släptåg; tonskala; tåg
series följd; rad; serie rad; serier
sucesiones följd; rad; serie
sucesión följd; kedja; ordning; ordningsföljd; rad; sekvens; serie; sträng arvstycke; följande; följd; kedja; rad; sekvens
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
familia familj; serie
orden Z-ordning; z-ordning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
serial serie-

Synonyms for "serie":


Wiktionary Translations for serie:


Cross Translation:
FromToVia
serie serie series — a number of things that follow on one after the other
serie serie series — television or radio program
serie serie series — in analysis: sum of the terms of a sequence
serie tira strip — series of drawings, a comic strip

Related Translations for serie