Swedish

Detailed Translations for själ from Swedish to Spanish

själ:

själ [-en] noun

  1. själ
    el alma; el espíritu; el sabor; el carácter; la entrañas; el ardor; la calidad
  2. själ (förstånd; tankesätt; intelligens; sinnelag; hjärnan)
    la cabeza; la razón; el entendimiento; la noción; el esclarecimiento; la comprensión; la cabecera; la inteligencia; la perspicacia; la opinión; el encabezamiento
  3. själ (psyke)
    la psique; la parte de dentro; la psiquis; la parte interior; el lado interior

Translation Matrix for själ:

NounRelated TranslationsOther Translations
alma själ drivkraft; energi; fart; livsnerv; lynne; sinne; sinnelag
ardor själ arbetsiver; avdrift; begär; boskapsdrivning; boskapsspår; drift; drivkraft; eldighet; energi; fart; glöd; glödning; häftighet; iver; lust; längtan; passion; ruttenhet; röta; schvung; sexlust; starkt behov; ström; strömning; värme; våldsamhet
cabecera förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt början av brevet; chef; hjärnskål; huvud; huvudman; inledning; inledning av ett brev; kapten; kvinnlig ledare; ledare; scoutledare
cabeza förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt början av brevet; chef; direktör; hjärnskål; inledning; inledning av ett brev; ledare; mänskligt huvud
calidad själ beskaffenhet; egenskap; funktion; kvalitet; lynne; sinne; sinnelag
carácter själ beskaffenhet; disposition; fallenhet; genre; karaktär; kategori; klass; lynne; läggning; natur; personlighet; sinne; sinnelag; sort; tecken; typ; typsnitt
comprensión förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt insikt; omdöme; samförstånd; syn; synförmåga; urskiljningsförmåga; överenskommelse
encabezamiento förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt föredrag; hjärnskål; huvudrubrik; prolog; rubrik; scoutledare; tal
entendimiento förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; förstånd; förståndsgåvor; föstånd; grupparbete; insikt; intellekt; intelligens; klarhet; mental förmåga; mental kapacitet; omdöme; samförstånd; samstämmighet; skärpa; syn; synförmåga; urskiljningsförmåga; överensstämmelse
entrañas själ
esclarecimiento förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt klarna upp; kunskapsöverföring; uppklarning
espíritu själ drivkraft; energi; fart; rusdryck; sprit; spritdryck; starksprit
inteligencia förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; beskaffenhet; färmitet; förstånd; föstånd; handlingskraft; huvudrubrik; intellekt; intelligens; klokhet; läggning; mental förmåga; mental kapacitet; natur; rubrik; sinnelag; skarpsinne; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; smarthet
lado interior psyke; själ inre; insida
noción förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; benämning; föreställning; förstånd; föstånd; idé; insikt; intelligens; intryck; medvetenhet; mening; namn; omdöme; ståndpunkt; syn; tanke; term; uppfattning; urskiljningsförmåga; åsikt; övertygelse
opinión förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt artikulation; artikulering; citat; dom; ellips; föreställning; idé; inblick; insikt; intryck; kommentar; mening; omdöme; rådgivande församling; ståndpunkt; syn; synförmåga; tal; tanke; tankesätt; uppfattning; urskiljningsförmåga; utlåtande; uttal; uttalande; uttryck; vision; yttrande; åsikt; åsiktsförklaring; övertygelse
parte de dentro psyke; själ innuti; inre; insida; interiör
parte interior psyke; själ inre; insida; mellan; mittersta
perspicacia förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt begrepp; färmitet; föstånd; handlingskraft; insikt; intelligens; klokhet; listig; omdöme; skarpsinne; skarpsinnighet; skarpsynthet; skärpa; slagfärdighet; slagkraft; slug; slughet; smarthet; urskiljningsförmåga
psique psyke; själ
psiquis psyke; själ
razón förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt anledning; anstiftning; bas; frieri; förnuftighet; förstånd; grund; grundförutsättning; intelligens; kurtis; kärleksaffär; kärlekshistoria; mental förmåga; mental kapacitet; motiv; orsak; prolog; romans; rätt; rättvisa; rådighet; sak; samband; startpunkt
sabor själ kryddning; kryddor; smak; smaksättare; smaksättning; örter

Synonyms for "själ":


Wiktionary Translations for själ:


Cross Translation:
FromToVia
själ espíritu; aparecido; aparición; sombra; espectro; fantasma; alma ghost — spirit appearing after death
själ alma soul — the spirit or essence of a person that is believed to live on after the person’s death
själ espíritu; alma spirit — soul
själ alma; ánima; ánimo âmeprincipe de la vie chez un être humain.

Related Translations for själ