Swedish

Detailed Translations for ståndpunkt from Swedish to Spanish

ståndpunkt:

ståndpunkt [-en] noun

  1. ståndpunkt (synvinkel; synpunkt)
    la faceta; el aspecto
  2. ståndpunkt (övertygelse; åsikt; syn)
    la convicción; el juicio; el convencimiento; la actitud; el parecer; la disposición; la idea; la tendencia; el concepto; la postura; la opinión; el credo; la inclinación; la noción; la filiación; el punto de vista; la persuasión; la simpatías; la toma de posición
  3. ståndpunkt (position; ställning)
    la posición; la actitud; la toma de posición

Translation Matrix for ståndpunkt:

NounRelated TranslationsOther Translations
actitud position; ställning; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd
aspecto ståndpunkt; synpunkt; synvinkel anblick; framträdande; mening; panorama; syn; synpunkt; tankesätt; uppfattning; utsikt; vy; åsikt; åsyn
concepto ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse begrepp; föreställning; idé; mening; tanke; tankesätt; uppfattning; åsikt
convencimiento ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse vanbild
convicción ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse förtroende; förvissning; mening; tro; uppfattning; åsikt; övertygelse
credo ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse konfession; tro; trosbekännelse; troslära
disposición ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse arrangemang; avlämnande; beredskap; hierarki; leverans; psykiskt tillstånd; rangordning; tendens; uppgörelse; utlämnande; vilja; överenskommelse; överlämnande
faceta ståndpunkt; synpunkt; synvinkel
filiación ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse flodens källa; flodkälla; föräldraskap; källa
idea ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse aning; avsikt; betydelse; fantasi; föreställning; förstånd; idé; illusion; inbillning; insikt; intryck; medvetenhet; mening; omdöme; rån; rånöverfall; smarthet; syn; tanke; tankesätt; tendens; uppfattning; urskiljningsförmåga; vanföreställning; villfarelse; åsikt; överfall
inclinación ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; bocka; branthet; böja; böjelse; böjning; hänga; håg; inklination; kollaps; kurva; luta; lutning; niga; orientera på; orientering; sammanbrott; skevhet; snedhet; tendens; tro; vridning; övertygelse
juicio ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse artikulation; artikulering; dom; förhandling; intellekt; mening; mål; omdöme; process; prolog; rättegång; syn; tal; tankesätt; uppskatning; utlåtande; uttal; värdering; åsikt
noción ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse aning; begrepp; benämning; föreställning; förstånd; föstånd; hjärnan; idé; insikt; intelligens; intryck; medvetenhet; mening; namn; omdöme; sinnelag; själ; syn; tanke; tankesätt; term; uppfattning; urskiljningsförmåga; åsikt
opinión ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse artikulation; artikulering; citat; dom; ellips; föreställning; förstånd; hjärnan; idé; inblick; insikt; intelligens; intryck; kommentar; mening; omdöme; rådgivande församling; sinnelag; själ; syn; synförmåga; tal; tanke; tankesätt; uppfattning; urskiljningsförmåga; utlåtande; uttal; uttalande; uttryck; vision; yttrande; åsikt; åsiktsförklaring
parecer ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse föreställning; idé; inblick; mening; syn; vision; åsikt
persuasión ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse frestelse; förlockning; lockelse; övertalning
posición position; ställning; ståndpunkt attityd; läge; mening; ort; plats; position; ställning; syn; synförmåga; synpunkt; uppfattning; åsikt
postura ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse attityd; form; gammaldags värdighet; gestalt; grandezza; hållning; insatser; läggande; mentalitet; pengainsatser; postyr; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd; skapnad; statyr
punto de vista ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse föreställning; idé; inblick; intryck; mening; syn; synförmåga; synpunkt; tanke; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt
simpatías ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse
tendencia ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse andemening; benägenhet; böjelse; drift; håg; innebörd; innehåll; mode; orientera på; orientering; sätt; tendens; trend; vis
toma de posición position; ställning; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse syn; synförmåga
VerbRelated TranslationsOther Translations
parecer förefalla; lika som; se ut att; se ut som; synas; synas vara; sätta fram för visning; tyckas; verka; verka vara; verkar; visa; överenskomma med

Synonyms for "ståndpunkt":


Related Translations for ståndpunkt