Swedish

Detailed Translations for svag from Swedish to Spanish

svag:

svag adj

 1. svag (vekt; svagt)
 2. svag (blek; blekt; svagt)
 3. svag (en liten bit)
  poco
 4. svag (skum; svagt; skumt)
 5. svag (oklar; svagt; oklart; )
 6. svag (maktlös; svagt; hjälplöst; maktlöst)
 7. svag (lite; litet)
  algo
 8. svag (svagt; blackt; blekt; black)
 9. svag (blek; svagt; blekt)
 10. svag (svagt; ynklig; klent; )

Translation Matrix for svag:

NounRelated TranslationsOther Translations
blanco markering; mål; måltavla; skottavla
borroso markinnehåll
bárbaro barbar; buse; ; råskinn; själlös; tuffing
desgastado upphörd att gälla
extremo det yttersta slutet; extremitet; nederändan; pilsner; slutet; slutpunkt; sömm; ytter; yttersta; öl; överdrivenhet
indeciso vankelmodig människa
malo gemen person; skurk; usling
poco lite; smula
radical radikal
vago arbetssky; kringdrivande person; latmask; loafer; luffare; person som driver omkring; slöfock; sysslolös person
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
apagado blek; blekt; svag; svagt allvarlig; allvarligt; allvarsamt; avmattad; avmattat; avstängnings-; dystert; från och med nu; glanslös; glanslöst; grått; halvhögljudd; halvhögljuddt; högtidlig; högtidligt; jämnt; lent; lugn; lugnt; lustlöst; mild; milt; mulen; mulet; otröstlig; otröstligt; släckt; slät; slätt; tillintetgjort; tröstlöst; utanför; ute; övertrött
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
apagado avstängning
extremo slutpunkt
OtherRelated TranslationsOther Translations
algo litet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
agotado black; blackt; blekt; svag; svagt död för världen; dött för världen; fräscht; fullbokat; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; outnyttjat; oöppnad; oöppnat; slut; slutkörd; slutkört; släckt; tillintetgjort; tom; tomt; uppbokad; uppbokat; utstressad; utstressat; utsåld; utsålt; uttryckslös; uttryckslöst; uttröttad; överarbetat; överdriven; överdrivet; övertrött
algo lite; litet; svag några; skit; skitet; vissa; visst
amortiguado dimmigt; obestämd; obestämt; oklar; oklart; otydligt; svag; svagt; vagt halvhögljudd; halvhögljuddt; svimma av
atroz svag; svagt; vekt barbarisk; barbariskt; bestialiskt; djurisk; djuriskt; förfärlig; förfärligt; horribelt; inhuman; inhumant; mordlystig; mordlystigt; omänskligt; skändlig; skändligt
blanco black; blackt; blek; blekt; svag; svagt blanko; blekt; enkel; enkelt; fri; fritt; färglöst; oförblommerat; osminkad; osminkat; urtvättad; urtvättat; vit; vitt
blando svag; svagt; vekt avmattad; avmattat; försiktigt; förtunnad; förtunnat; klent; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; lustlöst; löst; matt; mild; milt; mjuk; mjukt; mör; mört; ohanterlig; ohanterligt; saftigt; skört; slapp; slappt; släpphänt; svagt; svårhanterlig; vek; vekt; ömsint; ömtålig; ömtåligt
borroso skum; skumt; svag; svagt dimmig; dimmigt; disig; disigt; dunkel; dunkelt; konturlöst; mulig; ofokuserad; ofokuserat; oklar; oklart; otydligt; skrämmande; suddigt; vag; ängslande
bárbaro svag; svagt; vekt barbarisk; barbariskt; bestialiskt; förfärlig; förfärligt; förskräcklig; förskräckligt; hemskt; inhuman; inhumant; omänskligt; skandalös; skandalöst; skrämmande
caduco black; blackt; blekt; svag; svagt
canoso black; blackt; blekt; svag; svagt gråhårig; gråhårigt; kusligt
confuso dimmigt; obestämd; obestämt; oklar; oklart; otydligt; svag; svagt; vagt bestört; blygt; desorienterad; diffus; diffust; dimmigt; dunkel; dåsad; förfärad; förfärat; förvirrat; handfallet; konfys; konfyst; kringsprit; mulig; mållös; mörk; obestämd; obestämt; ogenomskinlig; ogenomskinligt; oklar; oklart; otydligt; oöverskådligt; stollig; stolligt; suddig; svåröverskådlig; svåröverskådligt; tillbakadragen; tokigt; upprörd; upprört; utspridd; utspritt; vagt; virrigt
crudo svag; svagt; vekt barbarisk; barbariskt; bestialiskt; brutalt; fräckt; hänsynslös; hänsynslöst; inhuman; inhumant; oanständigt; ohörsam; ohörsamt; okokt; omänskligt; opassande; rakt på sak; ; rått; taktlös; taktlöst
de puta madre svag; svagt; vekt förskräcklig; förskräckligt; häftig; häftigt; superbt; tuff; tufft
delicado klent; skral; skralt; skröpligt; svag; svagt; ynklig; ynkligt blödig; blödigt; delikat; fallfärdig; fallfärdigt; farlig; farligt; fin; finkänslig; finkänsligt; fint; gracil; gracilt; graciös; graciöst; grasil; grasilt; hårfin; klen; klent; klumpig; klumpigt; känslig; känsligt; ledsvagt; liten; litet; ljuvlig; ljuvligt; lättsårad; lättsårat; oangenäm; oangenämt; obekväm; obekvämt; opraktiskt; osäker; osäkert; pinsam; pinsamt; prekärt; rankigt; riskfyllt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skör; skört; slankt; smalt; smäcker; smäckert; spröd; sprött; späd; spätt; subtil; subtilt; sönderriven; sönderrivet; sött; tunn; tunnt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
deplorable svag; svagt; vekt allvarligt; bedrövat; beklagansvärd; beklagansvärt; deprimerat; eländig; eländigt; erbarmlig; erbarmligt; fattig; fattigt; futtigt; förbaskad; förbaskat; förskräcklig; förskräckligt; grav; gravt; jämmerlig; jämmerligt; klagande; kritiskt; lumpet; låg; lågt; medlidsamt; missmodig; missmodigt; modlös; modlöst; nedslagt; nere; nerslagen; nerslaget; olycklig; olyckligt; oroande; oroandet; otillräcklig; otillräckligt; otröstlig; otröstligt; oturligt; sorgefull; sorgefullt; sorgset; tarvlig; tarvligt; tröstlöst; usel; uselt; ynklig; ynkligt; ömklig; ömkligt
descolorido black; blackt; blek; blekt; svag; svagt askgrå; askgrått; blekt; dimmigt; mulig; urtvättad
desgastado black; blackt; blekt; svag; svagt använt; buren; buret; förslita sina kläder; förvittrat; medtaget; sliten; slitet; sönderfallen; sönderfallet; trött; tunnslita sina kläder; tärd; tärt; utnött; utsliten; utslitet
deslucido black; blackt; blekt; svag; svagt askgrå; askgrått; blekt; fördärvad; fördärvat; urtvättad; vanpryddt; vanställd; vanställt
deslustrado blek; blekt; svag; svagt
desmudado black; blackt; blekt; svag; svagt
desteñido black; blackt; blekt; svag; svagt
difuso black; blackt; blekt; svag; svagt diffus; diffust; kringsprit; utspridd; utspritt
duro svag; svagt; vekt aggressiv; aggressivt; amper; envis; envist; frånstötande; genomträngande; grovt; grym; grymt; gällt; hjärtlös; hjärtlöst; hård; hårdhudad; hårdhudat; hårt; högt; ihärdig; ihärdigt; kallsinnigt; kallt; kyligt; kärv; med hög röst; obarmhärtigt; obstinat; rakt på sak; rigid; råbarkat; skoningslös; skoningslöst; stel; stelt; sträv; styvsint; styvt; svår; svårt; tuff; tufft; utan medlidande; våldsamt
débil black; blackt; blekt; klent; skral; skralt; skröpligt; svag; svagt; ynklig; ynkligt delikat; fallfärdig; fallfärdigt; fattig; fattigt; fin; fint; hjälpbehövandet; hjälplös; hjälplöst; hjälpsökande; hjälpsökandet; klen; klent; klumpig; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; ohanterlig; ohanterligt; okunnig; okunnigt; omtåligt; omäktigt; rankigt; skakig; skakigt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skör; skört; sprött; spätt; svagt; svimma av; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet; ömtåligt
enfermizo black; blackt; blekt; svag; svagt drumlig; drumligt; illamående; klent; klumpig; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; matt; ohanterlig; ohanterligt; patologisk; patologiskt; sjuklig; sjukligt; skört; svagt; svimma av; svårhanterlig; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
enorme svag; svagt; vekt ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; det överskrider alla gränser; enorm; enormt; fantastisk; fantastiskt; formidabelt; förfärlig; förfärligt; förskräcklig; förskräckligt; gigantisk; gigantiskt; glänsande; glänsandet; i stor utsträckning; jättestor; jättestort; kolossal; kolossalt; lysandet; magnifik; magnifikt; oerhört; ofantligt; omätbart; otrolig; otroligt; oändlig; oändligt; stor; stort; ståtligt; väldig; väldigt; väldigt stor
enormemente svag; svagt; vekt ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; det överskrider alla gränser; enorm; enormt; förskräcklig; förskräckligt; i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; oerhört; otroligt mycket; stort; väldig; väldigt
escalofriante skum; skumt; svag; svagt; vekt barbarisk; barbariskt; bestialiskt; fasansfull; fasansfullt; frånstötande; förfärlig; förfärligt; förskräcklig; förskräckligt; gräsligt; hemsk; hemskt; horribelt; inhuman; inhumant; kuslig; kusligt; läskigt; obehaglig; obehagligt; ohyggligt; omänskligt; otäckt; ryslig; rysligt; skräckinjagande; skrämmande; vidrig; vidrigt
espantoso svag; svagt; vekt barbarisk; barbariskt; bestialiskt; enorm; enormt; fasansfull; fasansfullt; frånstötande; förfärlig; förfärligt; förskräcklig; förskräckligt; hemsk; hemskt; horribelt; inhuman; inhumant; kuslig; kusligt; monstruöst; omänskligt; skrämmande
excesivo svag; svagt; vekt enormt; extremt; förskräcklig; förskräckligt; i detalj utarbetad; i detalj utarbetat; oerhört; omätbart; omåttlig; omåttligt; skandalös; skandalöst; ytterligt; överdriven; överdrivet; överflödig; överflödigt
extremo svag; svagt; vekt enormt; extrem-; extremt; extremt-; förskräcklig; förskräckligt; hyper-; oerhört; omåttlig; omåttligt; skandalös; skandalöst; specifik; storaktig; storaktigt; särskild; ytterligt; överdriven; överdrivet
flojo black; blackt; blekt; svag; svagt; vekt avmattad; avmattat; delikat; eländigt; fallfärdig; fallfärdigt; inte solid; inte solitt; klent; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; likgiltigt; livlös; livlöst; lustlöst; långsamt; mager; magert; matt; mör; mört; ohanterlig; ohanterligt; omtåligt; rankigt; saftigt; skinntorrt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skör; skört; slappt; slö; slött; svagt; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet; tråkigt; trög; trögt; tunt; usel; uselt; utmärglad; utmärglat; vek; vekt; ynkligt; ömklig; ömkligt; ömtålig; ömtåligt
gastado black; blackt; blekt; svag; svagt sliten; slitet; smält; spenderad; spenderat; utsliten; utslitet
grave svag; svagt; vekt allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; dystert; elak; elakt; farlig; farligt; förfärlig; förfärligt; förskräcklig; förskräckligt; grav; gravt; hemskt; högtidlig; högtidligt; kraftigt; kritiskt; låg; lågt; nedrigt; ont; oroande; oroandet; riskfyllt; seriös; seriöst; skrämmande; skuggig; skuggigt; stadig; stadigt; tjock; tjockt; äkta; ärlig; ärligt
gris black; blackt; blekt; svag; svagt apatisk; apatiskt; askgrå; askgrått; dyster; dystert; gråhårig; gråhårigt; likgiltig; likgiltigt; slött; trist
horrendo svag; svagt; vekt barbarisk; barbariskt; bestialiskt; enorm; enormt; fasansfull; fasansfullt; frånstötande; förfärlig; förfärligt; förskräcklig; förskräckligt; hemsk; hemskt; horribelt; inhuman; inhumant; monstruöst; omänskligt; skrämmande; tillbakadrivande
horrible svag; svagt; vekt barbarisk; barbariskt

Synonyms for "svag":


Wiktionary Translations for svag:


Cross Translation:
FromToVia
svag soso bland — Lacking in taste or vigor
svag el espíritu está presto, mas la carne enferma the spirit is willing but the flesh is weak — acheiving something is made impossible by frailty
svag débil; feble; flaco; flojo weak — lacking in force or ability
svag débil weak — physics: one of the four fundamental forces associated with nuclear decay
svag débil flau — schwach, matt
svag tranquilo; silencioso leise — kaum wahrnehmbar
svag silencioso leise — kaum hörbar
svag blando; tierno; débil; flojo week — slap
svag débil; flojo faiblepersonne qui manquer de puissance, de ressources.

Related Translations for svag