Swedish

Detailed Translations for tendens from Swedish to Spanish

tendens:

tendens [-en] noun

 1. tendens
  la moda del momento; la moda pasajera; la tendencia; la moda
 2. tendens
  la tendencias
 3. tendens
  la disposición; el rasgo; la naturaleza; la tendencia; la inclinación; la propensión; la proclividad
 4. tendens (betydelse; avsikt; mening)
  la intención; el significado; la significación; la idea
 5. tendens (drift)
  el punzón
 6. tendens (drift)
  el estiramiento; la tendencia; el ingenio
 7. tendens (trend)
  la tendencia; el propósito; la intención

Translation Matrix for tendens:

NounRelated TranslationsOther Translations
disposición tendens arrangemang; avlämnande; beredskap; hierarki; leverans; psykiskt tillstånd; rangordning; ståndpunkt; syn; uppgörelse; utlämnande; vilja; åsikt; överenskommelse; överlämnande; övertygelse
estiramiento drift; tendens innehåll; storlek; utsträckning; volym
idea avsikt; betydelse; mening; tendens aning; fantasi; föreställning; förstånd; idé; illusion; inbillning; insikt; intryck; medvetenhet; mening; omdöme; rån; rånöverfall; smarthet; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; urskiljningsförmåga; vanföreställning; villfarelse; åsikt; överfall; övertygelse
inclinación tendens benägenhet; bocka; branthet; böja; böjelse; böjning; hänga; håg; inklination; kollaps; kurva; luta; lutning; niga; orientera på; orientering; sammanbrott; skevhet; snedhet; ståndpunkt; syn; tro; vridning; åsikt; övertygelse
ingenio drift; tendens begrepp; föstånd; intelligens
intención avsikt; betydelse; mening; tendens; trend andemening; betydelse; distingeradhet; innebörd; innehåll; kännetecken; mening; orientering; skillnad; syfte; särdrag; vilja; ändamål
moda tendens hets; mani; mode; sätt; vis
moda del momento tendens
moda pasajera tendens
naturaleza tendens beskaffenhet; karaktär; lynne; läggning; natur; sinne; sinnelag
proclividad tendens
propensión tendens beskaffenhet; fördom; förutfattad mening; intryckbart; läggning; natur; sinnelag
propósito tendens; trend anfallsmål; avsikt; distingeradhet; kännetecken; mål; nivå; orientering; plan; skillnad; syfte; särdrag; vilja; ändamål
punzón drift; tendens al; bult; etsnål; gravernål; gräv redskap; pinne; plugg; pryl; sprint; stämpel; syl; tapp; ål; ån
rasgo tendens ansiktsparti; drag; fläkt; grunddrag; karaktisera; karaktärsdrag; karaktärsegenskaper; liten present; puff; pust; skoj; skämt; smått; vinande; vits
significación avsikt; betydelse; mening; tendens andemening; innebörd; innehåll
significado avsikt; betydelse; mening; tendens avsikt; betydelse; innehåll; intention; mening; värde; värderingar
tendencia drift; tendens; trend andemening; benägenhet; böjelse; håg; innebörd; innehåll; mode; orientera på; orientering; ståndpunkt; syn; sätt; vis; åsikt; övertygelse
tendencias tendens tendenser

Synonyms for "tendens":


Wiktionary Translations for tendens:


Cross Translation:
FromToVia
tendens tendencia tendens — beweging in bepaalde richting, neiging
tendens tendencia tendency — likelihood of behaving in a particular way

Related Translations for tendens