Summary
Swedish to Spanish:   more detail...
  1. trend:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for trend from Swedish to Spanish

trend:

trend [-en] noun

  1. trend (tendens)
    la tendencia; el propósito; la intención

Translation Matrix for trend:

NounRelated TranslationsOther Translations
intención tendens; trend andemening; avsikt; betydelse; distingeradhet; innebörd; innehåll; kännetecken; mening; orientering; skillnad; syfte; särdrag; tendens; vilja; ändamål
propósito tendens; trend anfallsmål; avsikt; distingeradhet; kännetecken; mål; nivå; orientering; plan; skillnad; syfte; särdrag; vilja; ändamål
tendencia tendens; trend andemening; benägenhet; böjelse; drift; håg; innebörd; innehåll; mode; orientera på; orientering; ståndpunkt; syn; sätt; tendens; vis; åsikt; övertygelse

Synonyms for "trend":


Wiktionary Translations for trend:


Cross Translation:
FromToVia
trend tendencia tendens — beweging in bepaalde richting, neiging
trend tendencia tendency — likelihood of behaving in a particular way

Related Translations for trend