Swedish

Detailed Translations for uppgift from Swedish to Spanish

uppgift:

uppgift [-en] noun

 1. uppgift (syssla; jobb)
  el trabajito; el pequeño arreglo
 2. uppgift (syssla; jobb; arbete)
  el trabajo; el empleo; la función; la obra; la misión; la ocupación
 3. uppgift (problem)
  el asunto; la cuestión; el problema
 4. uppgift (befallning; order; instruktion; )
  el encargo; la consigna; la comisión; el mando; la dedicación; la misión; el comando; la instrucción; la enseñanza; el cometido; el apremio
 5. uppgift (uppgifter; att göra-poster)
 6. uppgift
  la tarea

Translation Matrix for uppgift:

NounRelated TranslationsOther Translations
apremio anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink brådska; fläng; hast; hastighet
asunto problem; uppgift affär; angelägenhet; fråga; frågor; huvudtema; innehåll; kapitel; problem; profession; resultat; rättsfråga; sak; stridsfråga; tema; utgang; yrke; ämne
comando anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink anvisning; armé order; befallning; föreskrift; instruktion; kommando; lektion; läxa; order; undervisning
cometido anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink
comisión anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink kommitté; lektion; läxa; provision; tillslutnings provision; undervisning; utskott
consigna anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink resgodsbevaring; slagord
cuestión problem; uppgift affär; angelägenhet; finansiell angelägenhet; fråga; frågor; händelse; interpellation; pengafråga; problem; sak; undran
dedicación anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink hängivenhet; lidelse; passion; tillgivenhet
empleo arbete; jobb; syssla; uppgift anställning; användning; arbete; arbetsplats; fritidssysselsättning; gudstjänst; hobby; jobb; lönarbete; position; tillämpning
encargo anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink anvisning; befallning; fullmakt; föreskrift; instruktion; kungörelse; mandera; order; tillkännagivande; undervisning; uppdrag
enseñanza anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink anvisning; föreskrift; instruction; instruktion; kurs; lektion; lärande; skolning; träning; undervisning; uppfostran; utbildning; utbildningsväsen
función arbete; jobb; syssla; uppgift anställning; arbete; fritidssysselsättning; funktion; föreställning; hobby; jobb; roll; show; uppvisning
instrucción anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink anvisning; armé order; briefing; bruksanvisning; dressyr; föreskrift; förklaring; handbok; instruktion; lektion; läxa; ordination; preskription; recept; rättliga undersökningar; skolning; stadgande; träning; undervisning; utbildning; åläggande; åtgärdssats
mando anvisning; befallning; instruktion; order; stickreplik; uppgift; vink anvisning; arbetsledare; bas; befallning; direktion; frontposition; föreskrift; förman; instruktion; kommando; ledande; ledare; ledning; management; order; regerande; styrande; styrelse; styrning; undervisning
misión anvisning; arbete; befallning; instruktion; jobb; order; stickreplik; syssla; uppgift; vink anvisning; avlämnande; avsändning; expediering; fritidssysselsättning; föreskrift; hobby; instruktion; leverans; spedition; undervisning; utlämnande; uträttande; överlämnande
obra arbete; jobb; syssla; uppgift arbete; arbetsiver; fritidssysselsättning; hobby; jobb; lönarbete; opus; skriftalster
ocupación arbete; jobb; syssla; uppgift besittningstagande; fritidssysselsättning; hobby; ockupation; okkupera; ta över; yrke; yrkestillhörighet
pequeño arreglo jobb; syssla; uppgift
problema problem; uppgift frågor; grubbel; grubbleri; komplikation; orosmakeri; orosstiftning; problem; svårighet
tarea att göra-poster; uppgift; uppgifter anvisning; armé order; befallning; fritidssysselsättning; föreskrift; hobby; instruktion; order; undervisning; uppdrag
trabajito jobb; syssla; uppgift arbete; jobb
trabajo arbete; jobb; syssla; uppgift arbete; barnlek; bragd; fritidssysselsättning; gärning; hobby; jobb; lekande; levebröd; livsuppehälle; lönarbete; position; prestation; profession; uppträdande; utförande; utkomst; yrke
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
comando kommando
tarea pendiente att göra-poster; uppgift; uppgifter

Synonyms for "uppgift":


Wiktionary Translations for uppgift:


Cross Translation:
FromToVia
uppgift ejercicio exercise — any activity designed to develop or hone a skill or ability
uppgift función function — what something does or is used for
uppgift tarea job — task
uppgift tarea; quehacer task — piece of work done as part of one’s duties
uppgift tarea Aufgabe — etwas, das zu erledigen ist; Arbeitsauftrag
uppgift declaración AussageErklärung, Bekundung, Feststellung; etwas Gesagtes, das die eigene Meinung bzw. das eigene Wissen widerspiegelt
uppgift información Angabeallgemein: Aussage, Behauptung
uppgift destinación; destino destinationemploi auquel une personne ou une chose devoir affecter ou usage qu’on en peut faire.
uppgift tarea tâchetravail donner à accomplir.

Related Translations for uppgift