Summary


Swedish

Detailed Translations for växlandet from Swedish to Spanish

växlandet:


Translation Matrix for växlandet:

Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
variable variabel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
cambiante föränderlig; föränderligt; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; växlandet flyktig; flyktigt; instabilt; inte uppklarad; inte uppklarat; oberäknelig; oberäkneligt; obeständigt; ombytlig; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; variabelt
fragmentario fragmenterat; hoplappad; hoplappat; ojämt; växlande; växlandet
inconstante föränderlig; föränderligt; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; växlandet fjärilslik; fjärilslikt; flyktig; flyktigt; instabilt; inte uppklarad; inte uppklarat; mentalt instabil; mentalt instabilt; oberäknelig; oberäkneligt; obeständigt; ombytligt; ostadig; ostadigt; som en fjäril; vara på dåligt humör; vresigt
inestable föränderlig; föränderligt; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; växlandet bräckligt; instabil; instabilt; inte uppklarad; inte uppklarat; mentalt instabil; mentalt instabilt; oklar; oklart; ombytlig; ombytligt; ostadig; ostadigt; osäker; osäkert; otydligt; raglande; regn-; regningt; suddig; vaggande; vara på dåligt humör; variabel; variabelt; vingligt; vresigt
vacilante föränderlig; föränderligt; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; växlandet bräckligt; fladdandet; instabil; instabilt; mentalt instabil; mentalt instabilt; oklar; oklart; ostadig; ostadigt; osäker; osäkert; otydligt; sinkande; suddig; sölande; tvekande; tveksam; tveksamt; vacklande; vacklandet; vankelmodigt
variable föränderlig; föränderligt; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; variabelt; växlande; växlandet flera; inte uppklarad; inte uppklarat; ombytlig; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; variabelt
variado föränderlig; föränderligt; ombytligt; ostadig; ostadigt; variabel; växlandet blandad; blandat; mångahanda; mångfaldigt; ombytlig; ombytligt; variabel; variabelt
versátil föränderlig; föränderligt; ombytligt; variabelt; växlande; växlandet bearbetligt; böjsamt; flexibel; flexibelt; foglig; fogligt; formbart; knådbar; knådbart; ostadig; ostadigt; plastisk; plastiskt